На головну

 Глава I. Загальні положення 8 сторінка |  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА |  В арбітражному СУДІ |  Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ |  Глава V. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 1 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 2 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 3 сторінка |

Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 5 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

4. Заява про намір підлягає розгляду арбітражним судом протягом чотирнадцяти робочих днів з дати його надходження.

У разі надходження до арбітражного суду від декількох осіб заяв про намір вони розглядаються в порядку їх надходження до арбітражного суду.

За результатами розгляду заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про задоволення заяви про намір або ухвала про відмову в задоволенні такої заяви у разі, якщо заявник відмовився від наміру погасити вимоги кредиторів.

5. В ухвалі арбітражного суду про задоволення заяви про намір вказуються:

найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) особи, яка здійснює задоволення вимог кредиторів;

реєстраційні дані боржника - юридичної особи (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків);

розмір вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів;

термін задоволення вимог кредиторів;

дата судового засідання за підсумками задоволення вимог кредиторів;

спосіб задоволення вимог кредиторів (перерахування грошових коштів на спеціальний банківський рахунок боржника або в депозит нотаріуса);

інша інформація, необхідна для перерахування грошових коштів на спеціальний банківський рахунок боржника або в депозит нотаріуса.

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

6. Розгляд заяви про намір задовольнити вимоги кредиторів до боржника має бути відкладено до дати розгляду підсумків задоволення вимог кредиторів при наявності аналогічної заяви, що надійшла від іншої особи раніше.

7. Для задоволення вимог кредиторів до боржника шляхом перерахування грошових коштів на спеціальний банківський рахунок боржника зовнішній керуючий на підставі визначення арбітражного суду про задоволення заяви про намір відкриває в кредитній організації окремий рахунок боржника, який призначений тільки для задоволення вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів , відповідно до цієї статті (спеціальний банківський рахунок боржника).

У договорі спеціального банківського рахунку боржника вказуються особи, на рахунку яких повинні бути перераховані грошові кошти, що знаходяться на спеціальному банківському рахунку боржника, відповідно до визначення арбітражного суду про задоволення заяви про намір.

Грошові кошти із спеціального банківського рахунку боржника списуються за розпорядженням розпорядника майна тільки з метою задоволення вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, та не можуть списуватися по інших зобов'язаннях боржника (в тому числі за його поточними зобов'язаннями) або розпорядника майна або здійснюють задоволення вимог кредиторів третьої особи або третіх осіб.

На які знаходяться на спеціальному банківському рахунку боржника кошти не може бути звернено стягнення за іншими зобов'язаннями боржника або розпорядника майна або здійснюють задоволення вимог кредиторів третьої особи або третіх осіб.

Угоди, здійснені з порушенням вимог цього пункту, можуть бути визнані недійсними.

8. Для задоволення вимог кредиторів шляхом перерахування грошових коштів в депозит нотаріуса зовнішній керуючий представляє в арбітражний суд повідомлення, в якому вказується дата повідомлення, а також інформація про одержувачів коштів, необхідна відповідно до правил заповнення платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів, з зазначенням розміру вимоги щодо кожного з одержувачів грошових коштів.

9. Протягом терміну, встановленого визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, заявник перераховує на спеціальний банківський рахунок боржника або в депозит нотаріуса кошти в розмірі і в порядку, які вказані в даному визначенні.

Протягом трьох робочих днів з дати надходження від заявника на спеціальний банківський рахунок боржника грошових коштів зовнішній керуючий зобов'язаний задовольнити вимоги кредиторів відповідно до визначення про задоволення заяви про намір.

У разі, якщо в зазначений термін вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задоволені не в повному обсязі в зв'язку з неможливістю встановлення відомостей, необхідних для задоволення зазначених вимог, залишок грошових коштів зі спеціального банківського рахунку боржника підлягає перерахуванню в депозит нотаріуса.

10. Після закінчення встановленого арбітражним судом терміну задоволення вимог кредиторів шляхом перерахування грошових коштів на спеціальний банківський рахунок боржника або в депозит нотаріуса зовнішній керуючий або заявник надсилає до арбітражного суду заяву про визнання вимог кредиторів задоволеними.

До даної заяви заявником додаються платіжні документи, що підтверджують перерахування в депозит нотаріуса грошових коштів в розмірі, зазначеному в ухвалі арбітражного суду про задоволення заяви про намір, а зовнішнім керуючим - платіжні документи, що підтверджують задоволення вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, шляхом перерахування грошових коштів на спеціальний банківський рахунок боржника в розмірі, зазначеному в ухвалі арбітражного суду про задоволення заяви про намір. У випадку, зазначеному в абзаці третьому пункту 9 цієї статті, до заяви зовнішнім керуючим також додаються платіжні документи, що підтверджують перерахування в депозит нотаріуса залишків грошових коштів зі спеціального банківського рахунку боржника.

11. За підсумками розгляду заяви про визнання задоволеними вимог кредиторів за умови відповідності здійсненого задоволення вимог визначення арбітражного суду про задоволення заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про визнання вимог кредиторів задоволеними.

12. У разі, якщо вимоги кредиторів були задоволені не в повному обсязі або при задоволенні вимог кредиторів шляхом перерахування грошових коштів на спеціальний банківський рахунок або в депозит нотаріуса кошти перераховано в розмірі меншому, ніж було передбачено визначенням арбітражного суду, або з порушенням встановлених їм термінів задоволення, арбітражний суд виносить ухвалу про відмову у визнанні вимог кредиторів задоволеними.

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

Перераховані на спеціальний банківський рахунок або в депозит нотаріуса кошти підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про відмову у визнанні вимог кредиторів задоволеними.

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

Перерахування коштів на спеціальний банківський рахунок або в депозит нотаріуса понад суму грошових коштів, передбачених визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, не є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про відмову у визнанні задоволеними вимог кредиторів.

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

Грошові кошти, перераховані на спеціальний банківський рахунок або в депозит нотаріуса понад суму грошових коштів, передбачених визначенням арбітражного суду, підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про визнання задоволеними вимог кредиторів.

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

13. Грошові кошти з депозиту нотаріуса підлягають перерахуванню кредиторам в розмірі, зазначеному в ухвалі про задоволення заяви про намір, протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про визнання задоволеними вимог кредиторів.

14. Кошти, перераховані на спеціальний банківський рахунок боржника або в депозит нотаріуса, вважаються наданими боржникові на умовах договору безпроцентної позики, термін якого визначений моментом пред'явлення вимоги, але не раніше закінчення терміну, на який було введено зовнішнє управління.

Угодою, схваленим органами управління боржника, уповноваженими відповідно до установчих документів боржника приймати рішення про укладення великих угод, з особою, що здійснює задоволення вимог кредиторів, можуть бути передбачені інші умови надання грошових коштів для виконання зобов'язань боржника.

15. У разі виконання зобов'язань боржника засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства або третьою особою або третіми особами завершення зовнішнього управління і припинення провадження у справі про банкрутство здійснюються відповідно до статті 116 цього Закону.

Стаття 114. Розміщення додаткових звичайних акцій боржника

1. З метою відновлення платоспроможності боржника планом зовнішнього управління може бути передбачено збільшення статутного капіталу боржника - акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових звичайних акцій.

Збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових звичайних акцій може бути включено в план зовнішнього управління виключно за клопотанням органу управління боржника, прийняв рішення, передбачені пунктом 2 статті 94 цього Закону.

У разі отримання клопотання органу управління боржника про включення в план зовнішнього управління збільшення статутного капіталу боржника - акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових звичайних акцій боржника зовнішній керуючий зобов'язаний провести збори кредиторів для розгляду клопотання органу управління боржника про включення в план зовнішнього управління рішення про проведення емісії додаткових звичайних акцій боржника.

2. Розміщення додаткових звичайних акцій боржника може проводитися тільки по закритій підписці. Термін розміщення додаткових звичайних акцій боржника не може перевищувати три місяці. Державна реєстрація звіту про підсумки розміщення додаткових звичайних акцій боржника повинна бути здійснена не пізніше ніж за місяць до дати закінчення зовнішнього управління.

3. Акціонери боржника мають переважне право на придбання розміщуваних додаткових звичайних акцій боржника в порядку, передбаченому федеральним законом.

Термін, який надається акціонерам боржника для здійснення переважного права на придбання додаткових звичайних акцій боржника, не може бути більш ніж сорок п'ять днів з дати початку розміщення зазначених акцій.

4. Проспектом емісії (рішенням про випуск) додаткових звичайних акцій боржника повинна передбачатися оплата додаткових звичайних акцій тільки грошовими коштами.

5. У разі визнання випуску додаткових звичайних акцій боржника відбулися або недійсним кошти, отримані боржником від осіб, які придбали додаткові звичайні акції боржника, повертаються таким особам поза черговості задоволення вимог кредиторів, встановленої цим Законом.

Стаття 115. Заміщення активів боржника

1. Заміщення активів боржника проводиться шляхом створення на базі майна боржника одного відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих акціонерних товариств. У разі створення одного відкритого акціонерного товариства в його статутний капітал вноситься майно (в тому числі майнові права), що входить до складу підприємства і призначене для здійснення підприємницької діяльності. Склад підприємства визначається відповідно до пунктів 1 і 2 статті 110 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Заміщення активів боржника шляхом створення на базі майна боржника одного відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих акціонерних товариств може бути включено в план зовнішнього управління на підставі рішення органу управління боржника, уповноваженого відповідно до установчими документами приймати рішення про укладення відповідних угод боржника.

Можливість заміщення активів боржника може бути включена в план зовнішнього управління за умови, що за прийняття такого рішення проголосували всі кредитори, зобов'язання яких забезпечені заставою майна боржника.

3. Планом зовнішнього управління може бути передбачено створення декількох відкритих акціонерних товариств з оплатою їх статутних капіталів майном боржника, призначеним для здійснення окремих видів діяльності. Склад майна боржника, внесеного як оплата статутних капіталів створюваних відкритих акціонерних товариств, визначається планом зовнішнього управління.

Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

3.1. При заміщенні активів боржника єдиним засновником відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих акціонерних товариств є боржник. Участь інших засновників у створенні відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих акціонерних товариств не допускається.

(П. 3.1 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

3.2. Величина статутних капіталів створюваних відкритих акціонерних товариств визначається рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів і встановлюється в розмірі, що дорівнює визначеної в звіті про оцінку ринкової вартості майна, внесеного в оплату статутних капіталів створюваних відкритих акціонерних товариств.

Оцінка майна, внесеного в оплату статутних капіталів створюваних відкритих акціонерних товариств, здійснюється в порядку, встановленому статтею 130 цього Закону.

(П. 3.2 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 144-ФЗ)

4. При заміщенні активів боржника все трудові договори, що діють на дату прийняття рішення про заміщення активів боржника, зберігають силу, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до новостворюваного відкритому акціонерному товариству (відкритим акціонерним товариствам).

Документ, що підтверджує наявність ліцензії на здійснення окремих видів діяльності, підлягає переоформленню на документ, що підтверджує наявність відповідної ліцензії у відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств, в порядку, встановленому федеральним законом.

5. Акції створених на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств включаються до складу майна боржника і можуть бути продані на відкритих торгах, якщо інше не встановлено цією статтею.

Продаж акцій створеного на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств повинна забезпечити накопичення грошових коштів для відновлення платоспроможності боржника.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

6. Продаж на відкритих торгах акцій створеного на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств здійснюється в порядку, передбаченому статтею 110 цього Закону.

Планом зовнішнього управління може бути передбачено продаж акцій створеного на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств на організованому ринку цінних паперів.

7. При заміщенні активів боржника відбувається зміна предмета застави також у конкурсних кредиторів, зобов'язання яких забезпечені заставою майна боржника, виникає право застави на акції створених акціонерного товариства або декількох акціонерних товариств.

Вартість акцій, переданих в заставу, повинна бути пропорційна вартості майна, що перебувало у заставі і внесеного до статутного капіталу акціонерного товариства або статутні капітали декількох акціонерних товариств, виходячи з його ринкової вартості.

(П. 7 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

8. Одноосібним виконавчим органом створених акціонерного товариства або декількох акціонерних товариств є зовнішній керуючий або інша особа, яка призначається на посаду та звільняє з посади зовнішнім керуючим на підставі рішення зборів кредиторів.

(П. 8 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

9. Статут створюваних акціонерного товариства або декількох акціонерних товариств затверджується рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів.

(П. 9 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

10. Рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів може бути передбачено створення колегіального органу управління створеного акціонерного товариства. Обрання членів колегіального органу управління акціонерного товариства належить до компетенції зборів кредиторів чи комітету кредиторів.

(П. 10 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

11. Створене акціонерне товариство не має права розпоряджатися внесеним в його статутний капітал майном до моменту повної реалізації його акцій в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство боржника.

(П. 11 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

Стаття 116. Особливості завершення процедури, застосовуваної в справі про банкрутство, і припинення провадження у справі про банкрутство при виконанні зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Після закінчення виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами зовнішній керуючий протягом десяти днів зобов'язаний повідомити всіх кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, про задоволення цих вимог.

2. Звіт розпорядника майна не пізніше ніж через чотирнадцять днів направляється до арбітражного суду без розгляду звіту зовнішнього керуючого зборами кредиторів.

3. Затвердження звіту зовнішнього керуючого проводиться арбітражним судом в порядку і на умовах, які передбачені пунктами 1, 3 - 7 статті 119 цього Закону.

Стаття 117. Звіт розпорядника майна

1. Зовнішній керуючий зобов'язаний подати на розгляд зборів кредиторів звіт розпорядника майна:

за результатами проведення зовнішнього управління;

при наявності підстав для дострокового припинення зовнішнього управління;

на вимогу осіб, які мають право на скликання зборів кредиторів;

в разі накопичення грошових коштів, достатніх для задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів.

2. У разі, якщо в ході зовнішнього управління задоволені відповідно до цього Закону всі вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, зовнішній керуючий не пізніше ніж через місяць з дати задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, повідомляє про це осіб, вимоги яких були включені до реєстру вимог кредиторів, та подає на затвердження арбітражного суду звіт розпорядника майна.

3. Звіт розпорядника майна повинен містити:

баланс боржника на останню звітну дату;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про прибутки і про збитки боржника;

відомості про наявність вільних грошових коштів та інших засобів боржника, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів боржника;

розшифровку залишилася дебіторської заборгованості боржника, відомості про заходи щодо її стягнення і про решту нереалізованими права вимоги боржника;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

відомості про задоволених вимогах кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів;

відомості про суму поточних зобов'язань боржника із зазначенням процедури, застосовуваної в справі про банкрутство, в ході якої вони виникли, їх призначення, підстави їх виникнення, розміру зобов'язання і непогашеного залишку;

(Абзац введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

відомості про вжиті заходи щодо визнання недійсними угод боржника, а також за заявою відмови від виконання договорів боржника;

(Абзац введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

інші відомості про можливості погашення залишилася кредиторської заборгованості боржника.

До звіту зовнішнього керуючого повинен бути прикладений реєстр вимог кредиторів.

4. У звіті розпорядника майна повинно міститися одна з пропозицій:

про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника та перехід до розрахунків з кредиторами;

про продовження встановленого терміну зовнішнього управління;

про припинення провадження у справі у зв'язку з задоволенням усіх вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів;

про припинення зовнішнього управління та про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Стаття 118. Розгляд зборами кредиторів звіту розпорядника майна

1. У випадках, якщо звіт розпорядника майна підлягає розгляду зборами кредиторів, збори кредиторів скликаються не пізніше ніж через три тижні з дати заяви вимоги про проведення зборів кредиторів для розгляду звіту зовнішнього керуючого, або не пізніше ніж через три тижні з моменту виникнення підстав для дострокового припинення зовнішнього управління, або не пізніше ніж за місяць до дати закінчення встановленого терміну зовнішнього управління.

2. Зовнішній керуючий зобов'язаний надати кредиторам можливість попереднього ознайомлення зі звітом розпорядника майна не менше ніж за сорок п'ять днів до закінчення встановленого терміну зовнішнього управління або не менше ніж за десять днів до встановленої дати скликання зборів кредиторів.

3. За результатами розгляду звіту зовнішнього управляючого збори кредиторів вправі прийняти одне з рішень:

про звернення до арбітражного суду з клопотанням про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника та перехід до розрахунків з кредиторами;

про звернення до арбітражного суду з клопотанням про припинення провадження у справі у зв'язку з задоволенням усіх вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів;

про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

про укладення мирової угоди.

4. При розгляді звіту розпорядника майна в зв'язку з закінченням встановленого арбітражним судом терміну зовнішнього управління збори кредиторів має право прийняти рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про продовження встановленого терміну зовнішнього управління за умови, що загальний термін зовнішнього управління не перевищуватиме максимально допустимий відповідно до цього закону термін зовнішнього управління.

Стаття 119. Затвердження арбітражним судом звіту керуючого санацією

1. Звіт розпорядника майна підлягає обов'язковому розгляду арбітражним судом, за винятком випадку, якщо звіт розпорядника майна розглядався зборами кредиторів на вимогу осіб, які мають право на скликання зборів кредиторів, і збори кредиторів за результатами розгляду такого звіту не прийняло жодного з рішень, передбачених пунктом 3 статті 118 цього закону.

2. У разі, якщо відповідно до цього Закону звіт розпорядника майна підлягає обов'язковому розгляду зборами кредиторів, розглянутий зборами кредиторів звіт розпорядника майна і протокол зборів кредиторів направляються в арбітражний суд не пізніше ніж через п'ять днів з дати проведення зборів кредиторів.

До звіту зовнішнього керуючого повинні бути прикладені реєстр вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів та скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого зборами кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні.

3. Звіт розпорядника майна і скарги на його дії при їх наявності розглядаються арбітражним судом не пізніше ніж через місяць з дати отримання звіту розпорядника майна.

4. Звіт розпорядника майна підлягає затвердженню арбітражним судом у разі, якщо:

всі вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задоволені відповідно до цього Закону;

зборами кредиторів прийнято рішення про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника та перехід до розрахунків з кредиторами;

між кредиторами і боржником укладена мирова угода;

зборами кредиторів прийнято рішення про продовження терміну зовнішнього управління, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

5. Арбітражний суд відмовляє в затвердженні звіту зовнішнього керуючого в разі, якщо:

вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, не задоволені;

відсутні ознаки відновлення платоспроможності боржника;

є обставини, що перешкоджають утвердженню мирової угоди.

6. За результатами розгляду звіту зовнішнього керуючого виноситься ухвала:

про припинення провадження у справі про банкрутство в разі задоволення всіх вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів або в разі затвердження арбітражним судом мирової угоди;

про перехід до розрахунків з кредиторами у разі задоволення клопотання зборів кредиторів про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника та перехід до розрахунків з кредиторами;

про продовження терміну зовнішнього управління в разі задоволення клопотання про продовження терміну зовнішнього управління;

про відмову в затвердженні звіту зовнішнього керуючого в разі, якщо судом будуть виявлені обставини, визначені пунктом 5 цієї статті і перешкоджають утвердженню звіту розпорядника майна.

7. При наявності клопотання зборів кредиторів про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, а також в разі відмови арбітражного суду в затвердженні звіту керуючого санацією або неподання зазначеного звіту протягом місяця з дня закінчення встановленого терміну зовнішнього управління арбітражний суд може прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Стаття 120. Наслідки винесення ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами

1. Винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами є підставою для початку розрахунків з усіма кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів.

2. В ухвалі про перехід до розрахунків з кредиторами встановлюється термін закінчення розрахунків з кредиторами, який не може перевищувати шість місяців з дати винесення зазначеного визначення.

Після закінчення розрахунків з кредиторами арбітражний суд виносить ухвалу про затвердження звіту зовнішнього керуючого та про припинення провадження у справі про банкрутство.

3. У разі, якщо у встановлений арбітражним судом строк не проведено розрахунків з кредиторами, арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Стаття 121. Розрахунки з кредиторами

1. Розрахунки з кредиторами проводяться зовнішнім керуючим відповідно до реєстру вимог кредиторів починаючи з дня винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами або визначення про початок розрахунків з кредиторами певної черги.

2. Розрахунки з кредиторами проводяться в порядку, передбаченому статтями 134 - 138 цього Закону, з особливостями, встановленими цією статтею.

3. Після задоволення вимоги кредитора, включеного до реєстру вимог кредиторів, зовнішній керуючий або реестродержатель виключає таку вимогу з реєстру вимог кредиторів.

У разі, якщо ведення реєстру вимог кредиторів здійснюється реєстроутримувачем, документи, що підтверджують задоволення вимоги кредитора, направляються зовнішнім керуючим реєстроутримувачу.

Стаття 122. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

Стаття 122.1. Припинення зовнішнього управління за заявою особи, яка бере участь у справі про банкрутство

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. При неприйнятті рішень, передбачених пунктом 3 статті 118 цього Закону, арбітражний суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття відносно боржника конкурсного виробництва за клопотанням особи, що бере участь у справі про банкрутство, у разі закінчення встановлених статтею 93 цього Федерального закону граничних термінів зовнішнього управління.

2. Визначення про відмову в задоволенні зазначеного в пункті 1 цієї статті клопотання може бути оскаржене. Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 4 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 6 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати