Головна

 Глава I. Загальні положення 7 сторінка |  Глава I. Загальні положення 8 сторінка |  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА |  В арбітражному СУДІ |  Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ |  Глава V. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 1 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 2 сторінка |

Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 4 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

3) накладення на члена цієї саморегулівної організації штрафу в розмірі, встановленому її внутрішніми документами;

4) рекомендація про виключення особи з членів цієї саморегулівної організації, що розглядається її колегіальним органом управління;

5) інші встановлені внутрішніми документами цієї саморегулівної організації заходів.

10. Результати розгляду скарг на дії члена саморегулівної організації операторів електронних майданчиків (в тому числі скарг на порушення ним порядку проведення торгів в електронній формі, пов'язаних з порушенням встановленого законодавством Російської Федерації порядку розміщення інформації про проведення торгів в електронній формі, порядку подачі заявок на участь в них, порушенням прав або законних інтересів особи в результаті порушення оператором електронного майданчика порядку проведення торгів в електронній формі) і рішення, які зобов'язують усунути виявлені порушення, що встановлюють терміни їх усунення і вжиті стосовно члена цієї саморегулівної організації, підлягають розміщенню на сайті цієї саморегулівної організації в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" протягом чотирнадцяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Рішення колегіального органу управління, одноосібного виконавчого органу саморегулюючої організації операторів електронних майданчиків про застосування до члена цієї саморегулівної організації заходів дисциплінарного впливу можуть бути оскаржені відповідно до загальні збори членів цієї саморегулівної організації, її колегіальний орган управління.

Стаття 111.4. Права і обов'язки саморегулівної організації операторів електронних майданчиків

(Введена Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. Саморегулівна організація операторів електронних майданчиків має правами, передбаченими статтею 6 Федерального закону від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації".

2. Саморегулівна організація операторів електронних майданчиків зобов'язана розробляти та встановлювати обов'язкові для виконання членами цієї саморегулівної організації стандарти і правила професійної діяльності і здійснювати інші функції, передбачені статтею 6 Федерального закону від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації".

Стаття 111.5. Федеральний державний нагляд за діяльністю саморегулівних організацій операторів електронних майданчиків

(Введена Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. Федеральний державний нагляд за діяльністю саморегулівних організацій операторів електронних майданчиків здійснюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади з нагляду (далі - орган з нагляду) в порядку, встановленому регулюючим органом відповідно до статті 23 Федерального закону від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ " Про саморегульовані організації ", з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

2. У разі виявлення порушення саморегулівною організацією операторів електронних майданчиків вимог, встановлених пунктом 2 статті 111.1 цього Закону, орган з нагляду направляє в цю саморегульовану організацію припис про усунення порушення, обов'язкове для виконання протягом встановленого таким приписом терміну, що становить не менше ніж тридцять робочих днів з дати його отримання цієї саморегулівної організацією.

3. У разі виявлення іншого порушення вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації орган з нагляду направляє в саморегульовану організацію припис про усунення порушення з зазначенням терміну його виконання, тривалість якого не може бути менше ніж два місяці з дати отримання такого розпорядження саморегулівної організацією.

Припис органу з нагляду про усунення порушення може бути оскаржене саморегулівної організацією операторів електронних майданчиків в арбітражний суд.

4. Саморегулівна організація операторів електронних майданчиків, самостійно виявила свою невідповідність вимогам, встановленим пунктом 2 статті 111.1 цього Закону, протягом чотирнадцяти робочих днів з дати виявлення такої невідповідності подає до органу з нагляду заяву в письмовій формі відповідно до абзацу першого пункту 13 статті 23.1 цього закону.

У цьому випадку орган з нагляду звертається до арбітражного суду з позовом про виключення відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулівних організацій операторів електронних майданчиків в порядку, встановленому абзацом п'ятим пункту 13 статті 23.1 справжнього Федерального закону.

5. Протягом одного року з дати виключення відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулівних організацій операторів електронних майданчиків цієї некомерційної організації не надається статус саморегулівної організації.

Стаття 111.6. Відповідальність оператора електронного майданчика

(Введена Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. Оператор електронного майданчика зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані третім особам при проведенні торгів в електронній формі в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням оператором електронного майданчика вимог, встановлених законодавством Російської Федерації, стандартами і правилами професійної діяльності операторів електронних майданчиків, якщо факт заподіяння таких збитків встановлений що набрало законної сили рішенням суду. З метою забезпечення майнової відповідальності оператора електронного майданчика з відшкодування таких збитків він повинен укласти договір обов'язкового страхування відповідальності, відповідний встановленим цим законом вимогам.

Стандартів і правил професійної діяльності операторів електронних майданчиків можуть встановлюватися додаткові вимоги до забезпечення майнової відповідальності оператора електронного майданчика з відшкодування завданих їм збитків.

2. Оператор електронного майданчика зобов'язаний відшкодувати членам саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, членом якої він є, збиток, заподіяний здійсненням компенсаційної виплати з компенсаційного фонду цієї саморегулівної організації внаслідок відшкодування збитків, заподіяних третім особам під час проведення торгів в електронній формі в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням оператором електронного майданчика вимог, встановлених законодавством Російської Федерації, стандартами і правилами професійної діяльності операторів електронних майданчиків.

Порядок забезпечення майнової відповідальності оператора електронного майданчика з відшкодування таких збитків встановлюється стандартами і правилами професійної діяльності операторів електронних майданчиків, в тому числі зазначеними стандартами і правилами може встановлюватися обов'язок оператора електронного майданчика здійснювати страхування ризику своєї майнової відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди членам саморегулівної організації операторів електронних майданчиків в зв'язку зі зменшенням розміру компенсаційного фонду цієї саморегулівної організації при здійсненні компенсаційних виплат з нього третім особам при проведенні торгів в електронній формі.

Стаття 111.7. Договір обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика

(Введена Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. Договір обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика за заподіяння збитків третім особам при проведенні торгів в електронній формі в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням оператором електронного майданчика вимог, встановлених законодавством Російської Федерації, стандартами і правилами професійної діяльності операторів електронних майданчиків, має бути укладений із страховою організацією, акредитованою саморегулівної організацією операторів електронних майданчиків, на термін не менше ніж один рік з умовою його відновлення на той самий строк.

2. Мінімальний розмір страхової суми за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика складає тридцять мільйонів рублів на рік.

3. Об'єктом страхування за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика є майнові інтереси оператора електронного майданчика, що не суперечать законодавству Російської Федерації і пов'язані з його обов'язком відшкодувати збитки третім особам при проведенні торгів в електронній формі в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням оператором електронного майданчика вимог , встановлених законодавством Російської Федерації, стандартами і правилами професійної діяльності операторів електронних майданчиків.

4. Страховим випадком за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика є підтверджений набрав законної сили рішенням суду факт заподіяння збитків оператором електронного майданчика протягом терміну дії зазначеного договору третім особам при проведенні торгів в електронній формі в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням ним вимог, встановлених законодавством Російської Федерації, стандартами і правилами професійної діяльності операторів електронних майданчиків.

5. Страховим ризиком за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика є ймовірність настання його відповідальності з відшкодування збитків третім особам, за винятком настання відповідальності в результаті:

1) заподіяння збитків внаслідок непереборної сили, негативних наслідків діяльності, пов'язаної з використанням ядерного палива, в тому числі забруднення атмосферного повітря, грунту, водного об'єкта, радіоактивного забруднення навколишнього середовища, опромінення громадян, а також військових дій, збройного заколоту, народних заворушень, дій незаконного збройного формування, терористичної діяльності, введення воєнного чи надзвичайного стану;

2) заподіяння моральної шкоди;

3) протиправних дій або бездіяльності іншої особи;

4) дій або бездіяльності оператора електронного майданчика, не пов'язаних зі здійсненням ним торгів в електронній формі.

6. У зазначених в пункті 5 цієї статті випадках завдані збитки підлягають відшкодуванню відповідно до законодавства Російської Федерації.

7. Договір обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика може передбачати виплату оператором електронного майданчика страхової премії декількома страховими внесками в терміни, встановлені зазначеним договором.

Датою виплати страхової премії (внесення страхового внеску) вважається день перерахування страхової премії (внесення страхового внеску) на розрахунковий рахунок страховика.

Договір обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика вступає в силу з моменту виплати страхувальником страхової премії або внесення першого страхового внеску (у разі виплати страхової премії декількома страховими внесками).

8. При настанні страхового випадку страховик здійснює страхову виплату в розмірі збитків, завданих третім особам і встановлених набрав законної сили рішенням суду, але не більше розміру страхової суми за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика.

9. Страховик має право пред'явити регресну вимогу до заподіяла збитки оператору електронного майданчика, ризик відповідальності якого застрахований за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика, в розмірі виробленої страховиком страхової виплати в разі, якщо збитки завдані внаслідок навмисних дій або бездіяльності оператора електронного майданчика, що виявилися в порушенні ним вимог цього закону, інших федеральних законів чи інших нормативних правових актів Російської Федерації або стандартів і правил професійної діяльності операторів електронних майданчиків.

10. Контроль за здійсненням оператором електронного майданчика обов'язкового страхування своєї відповідальності здійснюється саморегулівної організацією операторів електронних майданчиків (членом якої він є), яка має право встановлювати не суперечать законодавству Російської Федерації додаткові вимоги до договору обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика, що укладається членами цієї саморегулівної організації.

Недотримання оператором електронного майданчика вимог до договору обов'язкового страхування своєї відповідальності є підставою для виключення оператора електронного майданчика з членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків.

Стаття 111.8. Компенсаційний фонд саморегулівної організації операторів електронних майданчиків

(Введена Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. Компенсаційним фондом саморегулівної організації операторів електронних майданчиків є відокремлене майно, що належить цій саморегулівної організації на праві власності. Зазначений компенсаційний фонд спочатку формується тільки в грошовій формі за рахунок членських внесків членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків в розмірі не менше ніж три мільйони рублів на кожного її члена. Не допускається звільнення члена цієї саморегулівної організації від обов'язку внесення внесків в її компенсаційний фонд, в тому числі шляхом зарахування її вимог до цієї саморегулівної організації.

2. З метою збереження і збільшення розміру компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків кошти її компенсаційного фонду розміщуються на спеціальних рахунках в російських кредитних організаціях. У разі необхідності здійснення компенсаційних виплат з компенсаційного фонду цієї саморегулівної організації термін повернення коштів компенсаційного фонду з зазначеного рахунку не повинен перевищувати десять робочих днів.

Договір спеціального банківського рахунку повинен передбачати, що кошти компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків можуть витрачатися тільки на здійснення компенсаційних виплат.

На кошти компенсаційного фонду, що знаходяться на спеціальному банківському рахунку саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями цієї саморегулівної організації, а також за зобов'язаннями членів цієї саморегулівної організації, не пов'язаних із здійсненням компенсаційних виплат з її компенсаційного фонду.

3. Витрачання компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків на цілі, не передбачені цією статтею, в тому числі на виплату або повернення внесків членам цієї саморегулівної організації, не допускається.

Дохід, отриманий від розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, направляється на його поповнення, покриття витрат, пов'язаних з розміщенням коштів такого компенсаційного фонду, сплату податків та інших обов'язкових платежів, обов'язок по сплаті яких виникає в зв'язку з отриманням доходу від розміщення коштів такого компенсаційного фонду.

4. Вимога про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків може бути пред'явлено до саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, членом якої був оператор електронного майданчика на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків третім особам при проведенні торгів в електронній формі в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням оператором електронного майданчика вимог, встановлених законодавством Російської Федерації, стандартами і правилами професійної діяльності операторів електронних майданчиків.

5. Вимога про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків може бути пред'явлено до цієї саморегулівної організації особою, на користь якої ухвалено рішення про стягнення збитків, тільки при одночасній наявності наступних умов:

1) недостатність коштів, отриманих такою особою за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика, для відшкодування завданих такій особі збитків;

2) відмова оператора електронного майданчика задовольнити вимогу такої особи або незадоволення оператором електронного майданчика вимоги такої особи протягом тридцяти робочих днів з дати отримання зазначеної вимоги.

6. До вимоги про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків повинні бути прикладені:

1) рішення суду про стягнення з оператора електронного майданчика збитків в певному розмірі;

2) документи, що підтверджують здійснення страхової організацією страхової виплати за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика і розмір здійсненої страхової виплати;

3) документ, що підтверджує відмову оператора електронного майданчика від задоволення зазначеної вимоги, або документ, що підтверджує направлення оператору електронного майданчика зазначеного вимоги, не задоволеного ним протягом тридцяти робочих днів з дати його отримання.

7. Саморегулівна організація операторів електронних майданчиків зобов'язана здійснити компенсаційну виплату протягом шістдесяти робочих днів з дати отримання відповідної вимоги або видати особі, яка звернулася з вимогою про компенсаційну виплату, мотивовану відмову в її виплаті.

8. Саморегулівна організація операторів електронних майданчиків має право відмовити в компенсаційної виплати особі, яка звернулася з вимогою про компенсаційну виплату, з таких підстав:

1) збитки відшкодовані в повному розмірі за рахунок страхових виплат за договором обов'язкового страхування відповідальності оператора електронного майданчика або за рахунок оператора електронного майданчика;

2) оператор електронного майданчика не був членом цієї саморегулівної організації на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків третім особам при проведенні торгів в електронній формі;

3) документи, встановлені цією статтею, не додано до вимоги про компенсаційну виплату.

9. Компенсаційна виплата в грошовій формі доводиться на рахунок, зазначений у вимозі про компенсаційну виплату.

Розмір компенсаційної виплати з компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків на вимогу про компенсаційну виплату стосовно одному випадку заподіяння збитків щодо одного оператора електронного майданчика залишається чинним протягом п'яти мільйонів рублів.

Стаття 112. Поступка прав вимоги боржника

1. Зовнішній керуючий має право за згодою зборів кредиторів (комітету кредиторів) приступити до відступлення прав вимоги боржника шляхом їх продажу, якщо інший порядок не встановлено цим Законом.

(В ред. Федерального закону від 22.12.2014 N 432-ФЗ)

2. Продаж прав вимоги боржника здійснюється зовнішнім керуючим у порядку та на умовах, які визначені статтею 110 цього Закону, якщо інше не встановлено федеральним законом або не випливає із суті вимоги. Умови договору купівлі-продажу права вимоги боржника повинні передбачати:

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

отримання грошових коштів за продане право вимоги не пізніше ніж через тридцять днів з дати укладення договору купівлі-продажу;

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

перехід права вимоги здійснюється тільки після його повної оплати.

Стаття 112.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості по обов'язковим платежам в ході зовнішнього управління

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. В ході зовнішнього управління вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів, включені до реєстру вимог кредиторів, можуть бути погашені засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою в порядку, встановленому цією статтею.

При погашенні засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів підлягають погашенню всі включені до реєстру вимог кредиторів вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів.

2. Особа, яка має намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів, направляє заяву про такий намір в арбітражний суд, який розглядає справу про банкрутство, зовнішньому керуючому, в уповноважені органи.

3. У заяві про намір повинні бути вказані:

найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника;

термін погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, який не може перевищувати тридцять робочих днів з дати винесення арбітражним судом відповідної ухвали.

4. Заява про намір підлягає розгляду арбітражним судом протягом чотирнадцяти робочих днів з дати його надходження.

У разі надходження до арбітражного суду від декількох осіб заяв про намір вони розглядаються в порядку їх надходження до арбітражного суду.

5. За результатами розгляду заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про задоволення заяви про намір або ухвала про відмову в задоволенні заяви про намір у разі, якщо в реєстрі вимог кредиторів відсутні вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів або заявник відмовився від наміру погасити вимоги до боржнику про сплату обов'язкових платежів до розгляду такої заяви.

6. У визначенні арбітражного суду про задоволення заяви про намір вказуються:

найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) особи, яка здійснює погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;

розмір вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, основна сума заборгованості, нараховані неустойки (штрафи, пені);

термін і порядок погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;

дата судового засідання за підсумками погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;

реквізити банківського рахунку, а також інша інформація, необхідна для перерахування грошових коштів на погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

7. Розгляд заяви про намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів повинно бути відкладено до дати розгляду підсумків погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів при наявності аналогічної заяви, що надійшла від іншої особи раніше.

При наявності спору щодо розміру та складу цих вимог розгляд заяви про намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів може бути відкладено до дати вступу в законну силу судового акта про встановлення складу і розміру включених до реєстру вимог кредиторів вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів .

8. Для погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів уповноважений орган представляє в арбітражний суд повідомлення, в якому зазначаються дата подання повідомлення, прізвище, ім'я, по батькові, посаду який підписав повідомлення посадової особи, а також інформація, необхідна відповідно до правил заповнення платіжних документів , що підтверджують перерахування грошових коштів на погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, із зазначенням розміру вимоги щодо кожного з одержувачів грошових коштів.

9. Протягом терміну, встановленого визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, заявник перераховує кошти в розмірі і в порядку, які вказані в даному визначенні.

10. Після закінчення встановленого арбітражним судом терміну погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів заявник направляє до арбітражного суду заяву про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.

До заяви додаються платіжні документи, що підтверджують перерахування грошових коштів в розмірі та в порядку, які вказані в ухвалі арбітражного суду про задоволення заяви про намір.

11. За підсумками розгляду заяви про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів за умови відповідності здійсненого погашення визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.

Вимоги особи, яка здійснила погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, враховуються в реєстрі вимог кредиторів в розмірі та черговості, як і погашення вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів.

12. У разі, якщо вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів погашені не в повному розмірі або з порушенням порядку або строків погашення, які встановлені визначенням арбітражного суду, арбітражний суд виносить ухвалу про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

Перераховані грошові кошти підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

Перерахування коштів понад суму грошових коштів, передбачених визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, не є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, а також і для збільшення розміру вимог особи, яка здійснила погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, до боржника.

Грошові кошти, перераховані понад суму грошових коштів, передбачених зазначеною ухвалою, підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.

13. Урядом Російської Федерації встановлюється порядок розрахунків з метою погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

14. Погашення вимог про сплату обов'язкових платежів до боржника, щодо якого цим Законом встановлено особливості проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, допускається у випадках, якщо це передбачено положеннями цього Закону, що встановлюють особливості банкрутства боржників окремих категорій.

Стаття 113. Виконання зобов'язань боржника засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства або третьою особою або третіми особами

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства або третя особа або треті особи в будь-який час до закінчення зовнішнього управління з метою припинення провадження у справі про банкрутство має право задовольнити всі вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, або надати боржнику грошові кошти, достатні для задоволення всіх вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів.

У разі задоволення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства або третьою особою або третіми особами вимог кредиторів підлягають задоволенню всі включені до реєстру вимог кредиторів вимоги, в тому числі неустойки (штрафи, пені), відсотки та інші санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.

2. Особа, яка має намір задовольнити вимоги кредиторів до боржника в повному обсязі, направляє заяву про такий намір в арбітражний суд, який розглядає справу про банкрутство, і зовнішньому керуючому.

3. У заяві про намір задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів до боржника повинні бути вказані:

найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника;

термін задоволення вимог кредиторів, який не може перевищувати двадцять днів з дати винесення арбітражним судом відповідної ухвали;

спосіб задоволення вимог кредиторів в повному обсязі (перерахування грошових коштів на спеціальний банківський рахунок боржника або в депозит нотаріуса). Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 3 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 5 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати