На головну

 Глава I. Загальні положення 5 сторінка |  Глава I. Загальні положення 6 сторінка |  Глава I. Загальні положення 7 сторінка |  Глава I. Загальні положення 8 сторінка |  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА |  В арбітражному СУДІ |  Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ |  Глава V. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ |

Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 2 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

2. План зовнішнього управління розглядається зборами кредиторів, які скликаються зовнішнім керуючим не пізніше ніж через два місяці з дати затвердження зовнішнього керуючого. Зовнішній керуючий повідомляє конкурсних кредиторів і уповноважених органів про дату, час і місце проведення зазначених зборів в порядку, передбаченому цим Законом, і забезпечує можливість ознайомлення з планом зовнішнього управління не менше ніж за чотирнадцять днів до дати проведення зазначених зборів.

3. Збори кредиторів має право прийняти одне з рішень:

про затвердження плану зовнішнього управління;

про відхилення плану зовнішнього управління і зверненні до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

про відхилення плану зовнішнього управління. Зазначене рішення повинно передбачати строк скликання наступних зборів кредиторів для розгляду нового плану зовнішнього управління, при цьому термін скликання зборів кредиторів не може перевищувати два місяці з дати прийняття зазначеного рішення;

про відхилення плану зовнішнього управління і звільнення розпорядника майна із зазначенням підстав для звільнення розпорядника майна, передбачених цим Законом, з одночасним вибором кандидатури розпорядника майна (вказуються прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого, найменування та адреса саморегулівної організації, членом якої він є) або саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений зовнішній керуючий, і затвердженням додаткових вимог до кандидатури розпорядника майна.

(В ред. Федеральних законів від 19.07.2009 N 195-ФЗ, від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

4. Затверджений зборами кредиторів план зовнішнього управління представляється в арбітражний суд зовнішнім керуючим не пізніше ніж через п'ять днів з дати проведення зборів кредиторів.

5. У разі, якщо протягом чотирьох місяців з дати введення зовнішнього управління в арбітражний суд не представлений план зовнішнього управління, затверджений зборами кредиторів, і зборами кредиторів не заявлено клопотання, передбачений цією статтею, арбітражний суд може прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури.

У разі, якщо зовнішнє управління було введено арбітражним судом в порядку, встановленому пунктом 6 статті 87 цього Закону, і в арбітражний суд протягом двох місяців з дати введення зовнішнього керування не представлений план зовнішнього управління, затверджений зборами кредиторів, арбітражний суд може прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

6. План зовнішнього управління може бути визнаний недійсним повністю або частково арбітражним судом, який розглядає справу про банкрутство, за клопотанням особи або осіб, права і законні інтереси яких були порушені. Визначення про визнання недійсним повністю або частково плану зовнішнього управління може бути оскаржене.

7. План зовнішнього управління може бути змінений в порядку, встановленому для розгляду плану зовнішнього управління.

Стаття 108. Продовження строку зовнішнього управління

1. Встановлений арбітражним судом термін зовнішнього управління продовжується арбітражним судом у разі, якщо:

зборами кредиторів прийнято рішення про затвердження або зміну плану зовнішнього управління, в якому передбачений термін зовнішнього управління, що перевищує початковий встановлений термін, але не більше ніж максимальний термін зовнішнього управління;

зборами кредиторів за результатами розгляду звіту зовнішнього керуючого у зв'язку з підсумками зовнішнього управління прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про продовження зовнішнього управління на термін, передбачений рішенням зборів кредиторів, але не більше ніж максимальний термін зовнішнього управління.

2. Зовнішнє управління не може бути продовжено на термін, що перевищує сукупний термін фінансового оздоровлення і зовнішнього управління, встановлений пунктом 2 статті 92 цього Закону.

Стаття 109. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника

Планом зовнішнього управління можуть бути передбачені такі заходи щодо відновлення платоспроможності боржника:

перепрофілювання виробництва;

Закриття нерентабельних виробництв;

стягнення дебіторської заборгованості;

продаж частини майна боржника;

поступка прав вимоги боржника;

виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами;

збільшення статутного капіталу боржника за рахунок внесків учасників та третіх осіб;

розміщення додаткових звичайних акцій боржника;

продаж підприємства боржника;

заміщення активів боржника;

інші заходи по відновленню платоспроможності боржника.

Стаття 110. Продаж підприємства боржника

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Для цілей цього Закону під підприємством боржника розуміється майновий комплекс, призначений для здійснення підприємницької діяльності (далі також - підприємство).

2. Продаж підприємства може бути включена в план зовнішнього управління на підставі рішення органу управління боржника, уповноваженого відповідно до установчими документами приймати рішення про укладення відповідних великих угод боржника.

3. При продажу підприємства відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності, в тому числі земельні ділянки, будівлі, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, а також права на засоби індивідуалізації боржника, його продукцію ( роботи, послуги) (комерційне позначення, товарні знаки, знаки обслуговування), інші належать боржникові виняткові права, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

При продажу підприємства, яка здійснюється відповідно до цієї статті, грошові зобов'язання та обов'язкові платежі боржника не включаються до складу підприємства, за винятком зобов'язань боржника, які виникли після прийняття заяви про визнання боржника банкрутом і можуть бути передані покупцеві підприємства в порядку і на умовах, які встановлені цим законом.

КонсультантПлюс: примітка.

Відповідно до пункту 2 статті 201 продаж майна боржника - суб'єкта природної монополії, безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, здійснюється шляхом проведення конкурсу.

4. Продаж підприємства здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства Російської Федерації здійснюється шляхом проведення конкурсу.

Продаж підприємства здійснюється шляхом проведення відкритих торгів, за винятком випадку наявності в складі підприємства майна, що належить згідно із законодавством Російської Федерації до обмеження оборотоздатності майна. У цьому випадку продаж підприємства здійснюється шляхом проведення закритих торгів, в яких беруть участь тільки особи, які відповідно до федеральним законом можуть мати у власності або на іншому речовому праві майно, що належить до обмеження оборотоздатності майна.

У разі продажу об'єкта культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) народів Російської Федерації до обов'язкових умов конкурсу відносяться також зобов'язання покупців щодо дотримання встановлених відповідно до Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури ) народів Російської Федерації "обмежень права користування даним об'єктом культурної спадщини, вимог до його збереженню, утримання і використання, забезпечення доступу до даного об'єкта культурної спадщини, збереження його вигляду та інтер'єру (якщо інтер'єр відноситься до предмету охорони), виконання щодо даного об'єкта вимог охоронного документа, дотримання особливого режиму використання земель в межах охоронної зони даного об'єкта культурної спадщини та укладання договору про виконання зазначених вимог.

Конкурс з продажу підприємства, до складу якого входить об'єкт культурної спадщини (пам'ятка історії та культури) народів Російської Федерації, проводиться в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про приватизацію державного та муніципального майна для продажу об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації шляхом проведення конкурсу. Договір купівлі-продажу такого підприємства повинен відповідати вимогам до договору купівлі-продажу об'єкта культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) народів Російської Федерації, встановленим законодавством Російської Федерації про приватизацію державного та муніципального майна.

5. Продаж підприємства здійснюється шляхом проведення аукціону в разі, якщо стосовно цього підприємства покупець не повинен виконувати будь-які умови.

Виграв аукціон визнається учасник, який запропонував найвищу ціну за продається підприємство (далі - переможець аукціону).

Продаж підприємства здійснюється шляхом проведення конкурсу в разі, якщо стосовно цього підприємства покупець повинен виконувати умови, встановлені рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів відповідно до законодавства Російської Федерації (далі - умови конкурсу).

Виграв конкурс визнається учасник, який запропонував найвищу ціну за продається підприємство, за умови виконання ним умов конкурсу (далі - переможець конкурсу).

5.1. Протягом тридцяти робочих днів з дати включення відомостей про результати інвентаризації майна боржника до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство конкурсний кредитор або уповноважений орган, якщо розмір вимоги конкурсного кредитора або розмір вимоги уповноваженого органу перевищує два відсотки загальної суми вимог конкурсних кредиторів та уповноважених органів, включених до реєстру вимог кредиторів, має право направити зовнішньому керуючому вимога про притягнення оцінювача із зазначенням майна, щодо якої вимагається оцінка.

Протягом двох місяців з дати надходження такого вимоги зовнішній керуючий зобов'язаний забезпечити проведення оцінки зазначеного майна за рахунок майна боржника.

При недостатності коштів боржника для проведення оцінки майна на вимогу конкурсного кредитора або уповноваженого органу зовнішній керуючий повідомляє про це особу, яка заявила відповідне вимога, протягом двох робочих днів з дати його надходження. В даному випадку оцінка майна боржника проводиться, якщо конкурсний кредитор або уповноважений орган, заявили вимогу про проведення оцінки майна, перерахує на рахунок боржника грошові кошти для оплати послуг оцінювача в розмірі їх вартості. За підсумками продажу підприємства (майна) боржника зазначені грошові кошти підлягають поверненню конкурсного кредитору або уповноваженому органу в черговості, встановленої пунктом 2 статті 134 цього Закону.

Звіт про оцінку майна боржника підлягає включенню зовнішнім керуючим в Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство протягом двох робочих днів з дати надходження копії цього звіту в електронній формі.

Повторна оцінка майна боржника, щодо якого раніше було заявлено вимогу про проведення оцінки відповідно до цього пункту, проводиться в разі прийняття на себе конкурсним кредитором або уповноваженим органом витрат на проведення такої оцінки.

(П. 5.1 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 144-ФЗ)

6. Початкова ціна продажу підприємства визначається рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів з урахуванням ринкової вартості майна боржника, визначеної відповідно до звіту оцінювача, в разі, якщо така оцінка проводилася на вимогу конкурсного кредитора або уповноваженого органу відповідно до цього Закону.

(П. 6 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 144-ФЗ)

7. При проведенні торгів з продажу підприємства може використовуватися закрита форма подання пропозицій про ціну підприємства (пропозиції про ціну підприємства подаються одночасно із заявкою на участь в торгах і не підлягають розголошенню до початку проведення торгів) або відкрита форма подання пропозицій про ціну підприємства (пропозиції про ціні підприємства заявляються учасниками торгів відкрито в ході проведення торгів).

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

КонсультантПлюс: примітка.

Абзац другий пункту 7 статті 110 не застосовується:

- До відносин з продажу підприємства або частини майна боржника на закритих торгах, якщо повідомлення про продаж опубліковано в офіційному виданні до 1 жовтня 2011 року (стаття 3 Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ в ред. Від 03.05.2011);

- До відносин з продажу підприємства або частини майна боржника на відкритих торгах, якщо повідомлення про продаж опубліковано в офіційному виданні до 15 травня 2011 року (стаття 3 Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ в ред. Від 03.05.2011).

Торги з продажу підприємства проводяться в електронній формі.

7.1. Зовнішній керуючий представляє зборам кредиторів або в комітет кредиторів для затвердження пропозиції про продаж підприємства боржника, що включають в себе відомості про підприємство, його складі, характеристиках, про терміни його продажу, про форму торгів (аукціон або конкурс), про умови конкурсу (в разі, якщо продаж підприємства відповідно до законодавства Російської Федерації здійснюється шляхом проведення конкурсу), про форму подання пропозицій про ціну підприємства, про початкову ціну його продажу, про засоби масової інформації і сайтах в мережі "Інтернет", де пропонується відповідно опублікувати і розмістити повідомлення про продаж підприємства, про терміни опублікування і розміщення зазначеного повідомлення.

Пропозиція про продаж підприємства боржника видається для затвердження зборам кредиторів або в комітет кредиторів після включення звіту про оцінку майна боржника до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство у разі, якщо така оцінка проводилася на вимогу конкурсного кредитора або уповноваженого органу відповідно до цього Закону.

(Абзац введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 144-ФЗ)

У разі, якщо в терміни, встановлені планом зовнішнього управління, або протягом двох місяців з дати подання зовнішнім керуючим зборам кредиторів або в комітет кредиторів пропозицій про продаж підприємства боржника (якщо планом зовнішнього управління терміни затвердження не встановлені) зборами кредиторів або комітетом кредиторів не затверджені відомості про підприємство, про терміни його продажу, про форму торгів, про умови конкурсу (в разі, якщо продаж підприємства відповідно до законодавства Російської Федерації здійснюється шляхом проведення конкурсу), про форму подання пропозицій про ціну підприємства, про початкову ціну його продажу, про засобах масової інформації та сайтах в мережі "Інтернет", де пропонується відповідно опублікувати і розмістити повідомлення про продаж підприємства, про терміни опублікування і розміщення зазначеного повідомлення, зовнішній керуючий має право звернутися до арбітражного суду з клопотанням про затвердження порядку, термінів і умов продажу підприємства боржника.

(Абзац введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 144-ФЗ, в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ)

Визначення арбітражного суду про затвердження порядку, термінів і умов продажу підприємства боржника може бути оскаржене.

(Абзац введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 144-ФЗ)

Оскарження звіту про оцінку, підготовленого в разі, передбаченому пунктом 5.1 цієї статті, не є підставою для призупинення торгів.

(Абзац введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 144-ФЗ)

(П. 7.1 введений Федеральним законом від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

8. Як організатор торгів виступає зовнішній керуючий або залучена для цих цілей спеціалізована організація, оплата послуг якої здійснюється за рахунок підприємства боржника. Зазначена організація не повинна бути зацікавленою особою щодо боржника, кредиторів, розпорядника майна.

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

Організатор торгів виконує наступні функції:

опубліковує і розміщує повідомлення про продаж підприємства і повідомлення про результати проведення торгів;

приймає заявки на участь в торгах, пропозиції про ціну підприємства;

укладає з заявниками договори про завдаток;

визначає учасників торгів;

здійснює проведення торгів в разі використання відкритої форми подання пропозицій про ціну підприємства;

визначає переможця торгів і підписує протокол про результати проведення торгів;

повідомляє заявників та учасників торгів про результати проведення торгів.

Розмір завдатку для участі в торгах встановлюється зовнішнім керуючим і не повинен перевищувати двадцять відсотків початкової ціни продажу підприємства.

Термін подання заявок на участь в торгах повинен становити не менш як двадцять п'ять робочих днів з дня опублікування та розміщення повідомлення про проведення торгів.

9. Не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення торгів їх організатор зобов'язаний опублікувати повідомлення про продаж підприємства в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, і в друкованому органі за місцем знаходження боржника.

(П. 9 ст ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

10. У повідомленні про продаж підприємства повинні міститися:

відомості про підприємство, його складі, характеристиках, опис підприємства, порядок ознайомлення з підприємством;

відомості про форму проведення торгів і формою подання пропозицій про ціну підприємства;

вимоги до учасників торгів у разі, якщо проводяться закриті торги;

умови конкурсу в разі проведення торгів у формі конкурсу;

порядок, місце, термін та час подання заявок на участь в торгах і пропозицій про ціну підприємства (дати і час початку та закінчення подання зазначених заявок та пропозицій. У разі проведення торгів з продажу підприємства з використанням відкритої форми подання пропозицій про ціну підприємства час закінчення вистави пропозицій не вказується);

(В ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ)

порядок оформлення участі в торгах, перелік подаються учасниками торгів документів і вимоги до їх оформлення;

розмір завдатку, терміни і порядок внесення завдатку, реквізити рахунків, на які вноситься завдаток;

(В ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ)

початкова ціна продажу підприємства;

величина підвищення початкової ціни продажу підприємства ( "крок аукціону") в разі використання відкритої форми подачі пропозицій про ціну підприємства;

порядок і критерії виявлення переможця торгів;

дата, час і місце підведення результатів торгів;

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 19.07.2009 N 195-ФЗ;

порядок і термін укладання договору купівлі-продажу підприємства;

терміни платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;

відомості про організатора торгів, його поштову адресу, адресу електронної пошти, номер контактного телефону.

При підготовці до проведення торгів з продажу підприємства організатор торгів здійснює прийом заявок на участь в торгах і пропозицій учасників торгів про ціну підприємства, а також укладає договори про завдаток.

Проект договору купівлі-продажу підприємства і підписаний електронним підписом організатора торгів договір про завдаток підлягають розміщенню на електронному майданчику та включенню до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство без опублікування в офіційному виданні.

(В ред. Федеральних законів від 28.12.2010 N 429-ФЗ, від 12.03.2014 N 33-ФЗ)

11. Заявка на участь в торгах повинна відповідати вимогам, встановленим відповідно до цього Закону та зазначених в повідомленні про проведення торгів, і оформляється у формі електронного документа.

Заявка на участь в торгах складається в довільній формі на російській мові і повинна містити зазначені в повідомленні про проведення торгів наступні відомості:

найменування, організаційно-правова форма, місце знаходження, поштову адресу заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адресу електронної пошти заявника.

Заявка на участь в торгах повинна містити також відомості про наявність або про відсутність зацікавленості заявника по відношенню до боржника, кредиторам, зовнішньому керуючому і про характер цієї зацікавленості, відомості про участь в капіталі заявника розпорядника майна, а також саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом або керівником якої є зовнішній керуючий.

У разі проведення торгів з продажу підприємства з використанням закритої форми подання пропозицій про ціну підприємства заявка на участь в торгах може містити пропозицію про ціну підприємства, яке не підлягає розголошенню до початку проведення торгів.

До заявки на участь в торгах повинні додаватися копії таких документів:

(В ред. Федерального закону від 03.05.2011 N 91-ФЗ)

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (для юридичної особи), виписка з єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців (для індивідуального підприємця), документи, що засвідчують особу (для фізичної особи), належним чином завірений переклад на російську мову документів про державну реєстрацію юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи як індивідуального підприємця відповідно до законодавства відповідної держави (для іноземної особи);

(В ред. Федерального закону від 03.05.2011 N 91-ФЗ)

документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника.

У разі проведення закритих торгів до заявки на участь в торгах повинні додаватися документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам до учасника торгів, встановленим відповідно до законодавства Російської Федерації щодо обмеження оборотоздатності майна і зазначеним у повідомленні про проведення торгів.

При проведенні конкурсу заявка на участь в торгах повинна містити зобов'язання заявника виконувати умови конкурсу.

Представлена ??організатору торгів заявка на участь в торгах підлягає реєстрації в журналі заявок на участь в торгах із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання.

Підтвердження реєстрації поданої заявки на участь в торгах також надсилається заявнику в формі електронного документа в день реєстрації такої заявки на вказаний в ній адресу електронної пошти заявника.

(В ред. Федерального закону від 03.05.2011 N 91-ФЗ)

Документи, що додаються до заявки, подаються у формі електронних документів, підписаних електронним підписом заявника.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 33-ФЗ)

Організатор торгів зобов'язаний забезпечити конфіденційність відомостей і пропозицій, що містяться в поданих заявках на участь в торгах, або пропозицій про ціну підприємства до початку торгів або до моменту відкриття доступу до представлених у формі електронних документів заявками на участь у торгах.

Заявник має право змінити або відкликати свою заявку на участь в торгах в будь-який час до закінчення строку подання заявок на участь в торгах.

(П. 11 в ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ)

12. Рішення організатора торгів про допуск заявників до участі в торгах приймається за результатами розгляду поданих заявок на участь в торгах і оформляється протоколом про визначення учасників торгів. До участі в торгах допускаються заявники, які представили заявки на участь в торгах та додані до них документи, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом і вказаним в повідомленні про проведення торгів. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками торгів.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в торгах приймається в разі, якщо:

заявка на участь у торгах не відповідає вимогам, встановленим відповідно до цього Закону та зазначених в повідомленні про проведення торгів;

подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам або недостовірні;

надходження завдатку на рахунки, зазначені в повідомленні про проведення торгів, не підтверджене на дату складання протоколу про визначення учасників торгів.

Організатор торгів повідомляє всіх заявників про результати розгляду поданих заявок на участь в торгах і визнання або невизнання заявників учасниками торгів шляхом направлення заявникам в письмовій формі або у формі електронного документа копій протоколу про визначення учасників торгів протягом п'яти днів з дня підписання зазначеного протоколу.

Рішення про визнання або про відмову у визнанні заявника учасником торгів може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

13. У разі, якщо при проведенні торгів використовується відкрита форма подання пропозицій про ціну підприємства, організатор торгів проводить аукціон, в ході якого пропозиції про ціну підприємства заявляються учасниками торгів відкрито в ході проведення торгів.

Аукціон проводиться шляхом підвищення початкової ціни продажу підприємства на "крок аукціону", який встановлюється організатором торгів в розмірі від п'яти до десяти відсотків початкової ціни і вказується в повідомленні про проведення торгів.

У разі, якщо до третього оголошення останньої пропозиції про ціну підприємства жоден з учасників торгів не заявив про свій намір запропонувати більш високу ціну, аукціон завершується і переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував під час аукціону найвищу ціну, яка була названа організатором аукціону останньої.

У разі, якщо при проведенні торгів використовується закрита форма подання пропозицій про ціну підприємства, пропозиції про ціну підприємства подаються учасниками торгів одночасно з поданням заявок на участь в торгах або в день підведення результатів торгів до зазначеного в повідомленні про проведення торгів часу підведення результатів торгів.

Організатор торгів публічно в день, під час і в місці, що зазначені в повідомленні про проведення торгів, оголошує представлені учасниками торгів пропозиції про ціну підприємства.

Організатор торгів розглядає пропозиції учасників торгів про ціну підприємства і визначає переможця торгів. У разі, якщо дві і більше заявки учасників торгів щодо участі у торгах містять пропозиції про однаковій ціні підприємства, переможцем торгів визнається учасник торгів, раніше інших зазначених учасників представив заявку на участь в торгах.

14. Організатор торгів зобов'язаний забезпечити рівний доступ всіх осіб до участі в торгах, в тому числі до інформації про проведення торгів, і забезпечити право осіб на участь в торгах без справляння з них плати, не передбаченої цим Законом.

Для проведення торгів організатор торгів зобов'язаний використовувати інформаційні системи, що забезпечують:

вільний і безкоштовний доступ до інформації про проведення торгів, правилах роботи з використанням такої системи;

право участі в торгах без справляння плати;

можливість подання заявки на участь у торгах та доданих до неї документів, їх копій в формі електронних документів;

зберігання і обробку в електронній формі заявок на участь в торгах та інших документів, що подаються заявниками, з використанням сертифікованих в установленому законодавством Російської Федерації порядку засобів криптографічного захисту інформації;

захист інформації (заявок на участь в торгах та інших документів), що подається заявниками, в тому числі збереження цієї інформації, попередження знищення інформації, її несанкціонованого зміни і копіювання;

створення, обробку, зберігання і подання в електронній формі інформації і документів, в тому числі протоколів комісії про результати проведення торгів;

безперебійне функціонування таких систем і доступ до них користувачів, в тому числі заявників, протягом всього терміну проведення торгів.

15. Рішення організатора торгів щодо визначення переможця торгів приймається в день підведення результатів торгів і оформляється протоколом про результати проведення торгів, в якому зазначаються:

найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи) кожного учасника торгів;

пропозиції про ціну підприємства, представлені кожним учасником торгів в разі використання закритої форми подання пропозицій про ціну підприємства; Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 1 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 3 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати