На головну

 Глава I. Загальні положення 4 сторінка |  Глава I. Загальні положення 5 сторінка |  Глава I. Загальні положення 6 сторінка |  Глава I. Загальні положення 7 сторінка |  Глава I. Загальні положення 8 сторінка |  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА |  В арбітражному СУДІ |  Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ |

Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Стаття 93. Порядок введення зовнішнього управління

1. Зовнішнє управління вводиться арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

2. Зовнішнє управління вводиться на строк не більше ніж вісімнадцять місяців, який може бути продовжений в порядку, передбаченому цим Законом, не більше ніж на шість місяців, якщо інше не встановлено цим Законом.

Ухвалу про введення або продовження терміну зовнішнього управління підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене в порядку, встановленому пунктом 3 статті 61 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

3. За клопотанням зборів кредиторів або розпорядника майна встановлений термін зовнішнього управління може бути скорочений.

Визначення про скорочення терміну зовнішнього управління підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене в порядку, встановленому пунктом 3 статті 61 цього Закону.

(Абзац введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Стаття 94. Наслідки введення зовнішнього управління

1. З дати введення зовнішнього управління:

припиняються повноваження керівника боржника, управління справами боржника покладається на зовнішнього керуючого;

зовнішній керуючий має право видати наказ про звільнення керівника боржника або запропонувати керівникові боржника перейти на іншу роботу в порядку і на умовах, які встановлені трудовим законодавством;

припиняються повноваження органів управління боржника і власника майна боржника - унітарного підприємства, повноваження керівника боржника та інших органів управління боржника переходять до зовнішнього керуючого, за винятком повноважень органів управління боржника і власника майна боржника - унітарного підприємства, передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті. Органи управління боржника, тимчасовий керуючий, адміністративний керуючий протягом трьох днів з дати затвердження зовнішнього керуючого зобов'язані забезпечити передачу бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей зовнішньому керуючому;

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

скасовуються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів;

арешти на майно боржника та інші обмеження боржника в частині розпорядження належним йому майном можуть бути накладені виключно в рамках процесу про банкрутство, за винятком арештів та інших обмежень, що накладаються в цивільному або арбітражному судочинстві або виконавче провадження щодо стягнення заборгованості з поточних платежів, витребування майна з чужого незаконного володіння;

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 296-ФЗ, від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням встановленого цим Законом порядку пред'явлення вимог до боржника.

(Абзац введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Органи управління боржника в межах компетенції, встановленої федеральним законом, має право приймати рішення:

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ;

про визначення кількості, номінальної вартості оголошених акцій;

про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових звичайних акцій;

про звернення з клопотанням до зборів кредиторів про включення в план зовнішнього управління можливості додаткової емісії акцій;

про визначення порядку ведення загальних зборів акціонерів;

про звернення з клопотанням про продаж підприємства боржника;

про заміщення активів боржника;

про обрання представника засновників (учасників) боржника;

про укладення угоди між третьою особою або третіми особами і органами управління боржника, уповноваженими відповідно до установчих документів приймати рішення про укладення великих угод, про умови надання грошових коштів для виконання зобов'язань боржника;

інші необхідні для розміщення додаткових звичайних акцій боржника рішення.

Клопотання органів управління боржника про продаж підприємства повинно містити відомості про мінімальну ціну продажу підприємства боржника.

Кошти, витрачені на проведення зборів акціонерів і засідання ради директорів (наглядової ради) іншого органу управління боржника, відшкодовуються за рахунок боржника тільки в разі, якщо така можливість передбачена планом зовнішнього управління.

3. Власник майна боржника - унітарного підприємства в межах компетенції, встановленої федеральним законом, має право приймати рішення:

про звернення з клопотанням про продаж підприємства боржника;

про заміщення активів боржника;

про укладення угоди з третьою особою або третіми особами про умови надання грошових коштів для виконання зобов'язань боржника.

Клопотання власника майна боржника - унітарного підприємства про продаж підприємства повинно містити відомості про мінімальну ціну продажу підприємства боржника.

(П. 3 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Стаття 95. Мораторій на задоволення вимог кредиторів

1. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на грошові зобов'язання і обов'язкові платежі, за винятком поточних платежів.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Протягом терміну дії мораторію на задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, передбачених пунктом 1 цієї статті:

призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, інших документів, стягнення за якими проводиться в безспірному порядку, не допускається їх примусове виконання, за винятком виконання виконавчих документів, виданих на підставі вступили в законну силу до введення зовнішнього управління рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі, про виплату винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, про виплату компенсації понад відшкодування шкоди та відшкодування моральної шкоди, а також про стягнення заборгованості за поточними платежами;

(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 231-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)

не нараховуються неустойки (штрафи, пені) і інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

На суму вимог конкурсного кредитора, уповноваженого органу в розмірі, встановленому відповідно до статті 4 цього Закону на дату введення зовнішнього управління, нараховуються відсотки в порядку і в розмірі, які передбачені цією статтею.

Відсотки на суму вимог конкурсного кредитора, уповноваженого органу, виражених у валюті Російської Федерації, нараховуються в розмірі ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату введення зовнішнього управління.

Угодою розпорядника майна з конкурсним кредитором може бути передбачений менший розмір належних до сплати відсотків або коротший термін нарахування відсотків у порівнянні з передбаченими цією статтею такими розміром або терміном.

Належні до нарахування і сплати відповідно до цієї статті відсотки нараховуються на суму вимог кредиторів кожної черги з дати введення зовнішнього управління і до дати винесення арбітражним судом ухвали про початок розрахунків з кредиторами за вимогами кредиторів кожної черги, або до моменту задоволення зазначених вимог боржником або третьою особою в ході зовнішнього управління, або до моменту прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Нараховані відповідно до цієї статті проценти не враховуються при визначенні кількості голосів, що належать конкурсного кредитору, уповноваженому органу на зборах кредиторів.

Сплата нарахованих відповідно до цієї статті відсотків здійснюється одночасно з задоволенням вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів в порядку, встановленому статтею 121 цього Закону. Якщо таке задоволення не відбулося до дати прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, сплата нарахованих відсотків здійснюється одночасно з задоволенням вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів в порядку черговості, встановленої статтею 134 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

3. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється також на вимоги кредиторів про відшкодування збитків, пов'язаних з відмовою зовнішнього керуючого від виконання договорів боржника.

4. Втратив силу. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

5. Мораторій на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, про виплату компенсації понад відшкодування шкоди, про відшкодування моральної шкоди.

(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 231-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)

Стаття 96. Зовнішній керуючий

1. Зовнішній керуючий затверджується арбітражним судом одночасно з введенням зовнішнього управління, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

2. До дати затвердження зовнішнього керуючого арбітражний суд покладає виконання обов'язків і здійснення прав розпорядника майна, встановлених цим Законом, за винятком складання плану зовнішнього управління, на особа, яка виконувала обов'язки тимчасового керуючого, адміністративного керуючого або конкурсного керуючого боржника.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Про затвердження зовнішнього керуючого арбітражний суд виносить ухвалу.

3. Визначення про затвердження зовнішнього керуючого підлягає негайному виконанню.

4. Визначення про затвердження зовнішнього керуючого може бути оскаржене. Оскарження ухвали про затвердження зовнішнього керуючого не тягне за собою припинення його виконання.

5. Зовнішній керуючий затверджується арбітражним судом в порядку, передбаченому статтею 45 цього Закону.

Стаття 97. Звільнення розпорядника майна

1. Зовнішній керуючий може бути звільнений арбітражним судом від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство:

за заявою розпорядника майна;

на підставі клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої він є, у разі виходу арбітражного керуючого з саморегулівної організації або клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих, прийнятого цією організацією відповідно до пункту 2 статті 20.5 справжнього Федерального закону;

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

в інших передбачених цим Законом випадках.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Визначення арбітражного суду про звільнення керуючого санацією від виконання обов'язків розпорядника майна підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене.

3. Зовнішній керуючий, звільнений від виконання обов'язків розпорядника майна, зобов'язаний забезпечити передачу бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей протягом трьох днів знову затвердженим зовнішньому керуючому.

4. У разі звільнення розпорядника майна арбітражного суду стверджує нового розпорядника майна в порядку, передбаченому статтею 96 цього Закону.

Стаття 98. Відсторонення розпорядника майна

1. Зовнішній керуючий може бути усунений арбітражним судом від виконання обов'язків розпорядника майна:

на підставі рішення зборів кредиторів про звернення до арбітражного суду з клопотанням в разі невиконання або неналежного виконання зовнішнім керуючим покладених на нього обов'язків або невиконання передбачених планом зовнішнього управління заходів щодо відновлення платоспроможності;

в зв'язку з задоволенням арбітражним судом скарги особи, що бере участь у справі про банкрутство, на невиконання або неналежне виконання зовнішнім керуючим покладених на нього обов'язків за умови, що таке невиконання або неналежне виконання обов'язків порушило права або законні інтереси заявника скарги, а також спричинило або могло спричинити за собою збитки боржника або його кредиторів;

в разі виявлення обставин, які перешкоджали твердженням особи зовнішнім керуючим, а також в разі, якщо такі обставини виникли після затвердження особи зовнішнім керуючим;

на підставі клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих в разі виключення арбітражного керуючого з саморегулівної організації у зв'язку з порушенням арбітражним керуючим умов членства в саморегулівної організації, порушення арбітражним керуючим вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності;

(Абзац введений Федеральним законом від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

на підставі клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих в разі застосування до арбітражного керуючого адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації за вчинення адміністративного правопорушення;

(Абзац введений Федеральним законом від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

в інших передбачених федеральним законом випадках.

2. Визначення арбітражного суду про відсторонення розпорядника майна від виконання обов'язків розпорядника майна підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене. Оскарження ухвали арбітражного суду про відсторонення розпорядника майна не зупиняє виконання такого визначення.

3. У разі відсторонення розпорядника майна арбітражного суду стверджує нового розпорядника майна в порядку, встановленому статтею 96 цього Закону.

4. Зовнішній керуючий, відсторонений від виконання обов'язків розпорядника майна, зобов'язаний забезпечити передачу бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей знову затвердженим зовнішньому керуючому протягом трьох днів з моменту його затвердження.

Стаття 99. Права і обов'язки розпорядника майна

1. Зовнішній керуючий має право:

розпоряджатися майном боржника відповідно до плану зовнішнього управління з обмеженнями, передбаченими цим Законом;

укладати від імені боржника мирову угоду;

заявляти відмову від виконання договорів боржника відповідно до статті 102 цього Закону;

подавати в арбітражний суд від імені боржника позови і заяви про визнання недійсними угод і рішень, а також про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів, укладених або виконаних боржником з порушенням вимог цього Закону, і заявляти вимоги про стягнення збитків, завданих діями (бездіяльністю) членів колегіальних органів управління боржника, членів ради директорів (наглядової ради), одноосібного виконавчого органу, власника майна боржника, особами, які здійснювали свої від імені боржника відповідно до довіреності, іншими особами, які здійснювали свої відповідно до установчих документів боржника;

(В ред. Федерального закону від 28.04.2009 N 73-ФЗ)

здійснювати інші передбачені цим Законом дії.

2. Зовнішній керуючий зобов'язаний:

прийняти в управління майно боржника і провести його інвентаризацію;

протягом трьох робочих днів з дати закінчення інвентаризації майна боржника включити до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство відомості про результати такої інвентаризації;

(Абзац введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 144-ФЗ)

розробити план зовнішнього управління і представити його для затвердження зборам кредиторів;

вести бухгалтерський, фінансовий, статистичний облік і звітність;

заявляти в установленому порядку заперечення щодо пред'явлених до боржника вимог кредиторів;

вживати заходів щодо стягнення заборгованості перед боржником;

вести реєстр вимог кредиторів;

реалізовувати заходи, передбачені планом зовнішнього управління, в порядку та на умовах, які встановлені цим Законом;

інформувати комітет кредиторів про реалізацію заходів, передбачених планом зовнішнього управління;

уявити зборам кредиторів звіт про підсумки реалізації плану зовнішнього управління;

здійснювати інші передбачені цим Законом повноваження.

КонсультантПлюс: примітка.

Положення статті 100 цього документа (в редакції Федерального закону від 21.12.2013 N 379-ФЗ) застосовуються при встановленні розмірів вимог кредиторів після 1 липня 2014 року.

Стаття 100. Встановлення розміру вимог кредиторів

(В ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. Кредитори вправі пред'явити свої вимоги до боржника в будь-який момент під час зовнішнього управління. Зазначені вимоги направляються в арбітражний суд і зовнішньому керуючому з додатком судового акта або інших підтверджують обгрунтованість вказаних вимог документів. Зазначені вимоги включаються зовнішнім керуючим або реєстроутримувачем до реєстру вимог кредиторів на підставі визначення арбітражного суду про включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.

2. Зовнішній керуючий зобов'язаний включити протягом п'яти днів з дати отримання вимог кредитора до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство відомості про отримання вимог кредитора із зазначенням найменування (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи) кредитора, ідентифікаційного номера платника податків, основного державного реєстраційного номера (при їх наявності), суми заявлених вимог, підстави їх виникнення та зобов'язаний надати особам, які беруть участь у справі про банкрутство, можливість ознайомитися з вимогами кредитора і доданими до них документами.

3. Заперечення щодо вимог кредиторів можуть бути пред'явлені до арбітражного суду зовнішнім керуючим, представником засновників (учасників) боржника або представником власника майна боржника - унітарного підприємства, а також кредиторами, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів. Такі заперечення пред'являються протягом тридцяти днів з дати включення до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство відомостей про отримання вимог відповідного кредитора. Особи, які беруть участь у справі про банкрутство, має право заявляти про пропуск строку позовної давності за пред'явленими до боржника вимогах кредиторів.

4. При наявності заперечень щодо вимог кредиторів арбітражний суд перевіряє обгрунтованість відповідних вимог кредиторів. За результатами розгляду виноситься ухвала арбітражного суду про включення або про відмову у включенні зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів. У визначенні арбітражного суду про включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів вказуються розмір і черговість задоволення зазначених вимог.

У разі, якщо в справі про банкрутство боржника інтереси кредиторів - власників облігацій становить певний відповідно до законодавства Російської Федерації про цінні папери представник власників облігацій, у визначенні арбітражного суду про включення вимог до реєстру вимог кредиторів вказуються загальний розмір вимог таких кредиторів та черговість задоволення зазначених вимог відповідно до цього закону, а також черговість задоволення зазначених вимог відповідно до умов відповідного випуску облігацій.

За заперечення розпорядника майна вимоги кредитора - власника облігацій визначенням арбітражного суду виключаються з реєстру вимог кредиторів у разі, якщо в справі про банкрутство боржника інтереси кредиторів - власників облігацій відповідного випуску становить певний відповідно до законодавства Російської Федерації про цінні папери представник власників облігацій.

5. Вимоги кредиторів, по яких не надійшли заперечення, розглядаються арбітражним судом для перевірки їх обгрунтованості та наявності підстав для включення до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду арбітражний суд виносить ухвалу про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів. Зазначені вимоги можуть бути розглянуті арбітражним судом без залучення осіб, які беруть участь у справі про банкрутство.

6. Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене.

Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів направляється арбітражним судом зовнішньому керуючому або реєстроутримувачу та заявнику.

7. У разі визнання арбітражним судом причин незаявлення вимоги кредитора в ході спостереження неповажними арбітражний суд в ухвалі про включення вимоги кредитора до реєстру вимог кредиторів має право покласти на кредитора обов'язок по відшкодуванню витрат на повідомлення кредиторів про пред'явлення такого вимоги.

8. Вимоги кредиторів, передбачені цією статтею, розглядаються суддею арбітражного суду протягом тридцяти днів з дати закінчення строку пред'явлення заперечень.

Стаття 101. Розпорядження майном боржника

1. Значні правочини, а також угоди, у вчиненні яких є зацікавленість, укладаються зовнішнім керуючим тільки за згодою зборів кредиторів (комітету кредиторів), якщо інше не передбачено цим Законом.

2. У цьому Законі до великих операцій відносяться угоди або кілька взаємопов'язаних угод, пов'язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження прямо або побічно майна боржника, балансова вартість якого складає більше ніж десять відсотків балансової вартості активів боржника на останню звітну дату, що передує даті укладення такої угоди.

3. У цьому Законі угодами, у вчиненні яких є зацікавленість, визнаються угоди, стороною яких є зацікавлені особи по відношенню до зовнішнього керуючого або конкурсного кредитору або до боржника.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

4. Угоди, що тягнуть за собою отримання або видачу позик, видачу поручительств або гарантій, поступку прав вимог, переведення боргу, відчуження або придбання акцій, часток господарських товариств і товариств, установа довірчого управління, здійснюються зовнішнім керуючим після узгодження з зборами кредиторів (комітетом кредиторів ). Зазначені в цьому пункті угоди можуть укладатися зовнішнім керуючим без узгодження з зборами кредиторів (комітетом кредиторів), якщо можливість і умови укладення таких угод передбачено планом зовнішнього управління, а також в інших випадках, передбачених цим Законом.

(В ред. Федерального закону від 22.12.2014 N 432-ФЗ)

5. Втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 306-ФЗ.

Стаття 102. Відмова від виконання угод боржника

1. Зовнішній керуючий протягом трьох місяців з дати введення зовнішнього управління має право відмовитися від виконання договорів та інших угод боржника.

2. Відмова від виконання договорів та інших угод боржника може бути заявлений тільки в відношенні угод, не виконаних сторонами повністю або частково, якщо такі угоди перешкоджають відновленню платоспроможності боржника або якщо виконання боржником таких угод спричинить за собою збитки для боржника в порівнянні з аналогічними угодами, укладаються за таких же обставин.

3. У випадках, передбачених пунктом 2 цієї статті, договір вважається розірваним з дати отримання всіма сторонами за таким договором заяви розпорядника майна про відмову від виконання договору.

4. Сторона за договором, щодо якої заявлено відмову від виконання, має право вимагати від боржника відшкодування збитків, викликаних відмовою від виконання договору боржника.

5. Положення, передбачені цією статтею, не застосовуються щодо договорів боржника, укладених в ході спостереження за згодою тимчасового керуючого або в ході фінансового оздоровлення, якщо такі договори були укладені відповідно до цього Закону.

6. Відмова від виконання фінансових договорів, які відповідають певним пунктом 1 статті 4.1 цього Закону вимогам, може бути заявлений тільки по відношенню до всіх існуючих між кредитором і боржником фінансових договорів.

(П. 6 введений Федеральним законом від 07.02.2011 N 8-ФЗ)

Стаття 103. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.04.2009 N 73-ФЗ.

Стаття 104. Грошові зобов'язання боржника в ході зовнішнього управління

1. У випадках, якщо розмір грошових зобов'язань боржника, які виникли після введення зовнішнього управління, перевищує на двадцять відсотків розмір вимог конкурсних кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, угоди, що тягнуть за собою нові грошові зобов'язання боржника, за винятком операцій, передбачених планом зовнішнього управління , можуть відбуватися зовнішнім керуючим тільки за згодою зборів кредиторів (комітету кредиторів).

2. Угоди, вчинені з порушенням пункту 1 цієї статті, можуть бути визнані судом недійсними за заявою конкурсного кредитора або уповноваженого органу, а в разі, якщо ці угоди були вчинені особою, раніше виконував права і обов'язки розпорядника майна боржника, за заявою знову затвердженого зовнішнього керуючого.

Угода, укладена зовнішнім керуючим з порушенням пункту 1 цієї статті, може бути визнана судом недійсною, якщо буде доведено, що інша сторона в угоді знала або не могла не знати про таке порушення.

Стаття 105. Регулювання фондів споживання боржника

Рішення, що тягнуть за собою збільшення витрат боржника, не передбачених планом зовнішнього управління, можуть бути прийняті зовнішнім керуючим тільки за згодою зборів кредиторів (комітету кредиторів), за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 106. План зовнішнього управління

1. Не пізніше ніж через місяць з дати свого затвердження зовнішній керуючий зобов'язаний розробити план зовнішнього управління і представити його зборам кредиторів для затвердження.

План зовнішнього управління повинен передбачати заходи по відновленню платоспроможності боржника, умови і порядок реалізації зазначених заходів, витрати на їх реалізацію та інші витрати боржника.

Платоспроможність боржника визнається відновленої за відсутності ознак банкрутства, встановлених статтею 3 цього Закону.

2. План зовнішнього управління повинен:

відповідати вимогам, встановленим федеральними законами;

передбачати строк відновлення платоспроможності боржника;

містити обгрунтування можливості відновлення платоспроможності боржника у встановлений термін.

3. План зовнішнього управління повинен передбачати розмежування компетенції між зборами кредиторів і комітетом кредиторів у частині затвердження угод боржника, якщо таке розмежування не встановлено зборами кредиторів або є підстави для перерозподілу компетенції між зборами кредиторів і комітетом кредиторів.

4. Зовнішній керуючий на вимогу зборів кредиторів чи комітету кредиторів звітує перед кредиторами про хід зовнішнього управління і реалізації плану зовнішнього управління.

Стаття 107. Розгляд плану зовнішнього управління

1. Розгляд питання про затвердження і зміну плану зовнішнього управління відноситься до виключної компетенції зборів кредиторів. Глава V. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 2 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати