Головна

 Глава I. Загальні положення 1 сторінка |  Глава I. Загальні положення 2 сторінка |  Глава I. Загальні положення 3 сторінка |  Глава I. Загальні положення 4 сторінка |  Глава I. Загальні положення 5 сторінка |  Глава I. Загальні положення 6 сторінка |  Глава I. Загальні положення 7 сторінка |  Глава I. Загальні положення 8 сторінка |  Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ |

Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА

  1.  Аналіз стану неспроможності (банкрутства)
  2.  Банкрутство та причини його виникнення. Способи зниження загрози банкрутства
  3.  Зовнішнє управління як стадія банкрутства: цілі, особливості
  4.  Питання Поняття банкрутства та види процедур, які застосовуються при банкрутстві
  5.  Питання. Діагностика банкрутства, методи оцінки показників і заходів фінансового оздоровлення підприємства.
  6.  Гігієнічне значення хімічного складу грунту. Біогеохімічні провінції. Попередження геохімічних ендемічних захворювань.
  7.  Глава 21 Злочини у сфері незаконного обігу наркотиків та їх попередження

Стаття 30. Заходи щодо запобігання банкрутству організацій

1. У разі виникнення ознак банкрутства, встановлених пунктом 2 статті 3 цього Закону, керівник боржника зобов'язаний направити відомості про наявність ознак банкрутства власнику майна боржника - унітарного підприємства і особам, які мають право ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників), протягом десяти днів з дати, коли керівнику стало або повинно було стати відомо про їх виникнення.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

2. Засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства, федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених федеральним законом, зобов'язані вживати своєчасних заходів щодо попередження банкрутства організацій.

3. З метою запобігання банкрутству організацій засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства до моменту подачі до арбітражного суду заяви про визнання боржника банкрутом вживають заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника. Заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності боржника, можуть бути прийняті кредиторами чи іншими особами на підставі угоди з боржником.

Стаття 31. Санація

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, кредиторами та іншими особами в рамках заходів щодо запобігання банкрутству боржника може бути надана фінансова допомога в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань та обов'язкових платежів і відновлення платоспроможності боржника (санація).

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Надання фінансової допомоги може супроводжуватися прийняттям на себе боржником або іншими особами зобов'язань на користь осіб, які надали фінансову допомогу.

  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  В арбітражному СУДІ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати