На головну

 Глава I. Загальні положення 1 сторінка |  Глава I. Загальні положення 2 сторінка |  Глава I. Загальні положення 3 сторінка |  Глава I. Загальні положення 4 сторінка |  Глава I. Загальні положення 5 сторінка |  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА |  В арбітражному СУДІ |  Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ |

Глава I. Загальні положення 7 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

12. Заява органу з контролю (нагляду) про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих розглядається арбітражним судом у колегіальному складі протягом місяця з дати надходження цієї заяви.

Рішення арбітражного суду про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих вступає в силу з дати його прийняття і може бути оскаржене в арбітражний суд касаційної інстанції.

Оскарження рішення арбітражного суду не є підставою для зупинення його виконання.

У разі скасування арбітражним судом касаційної інстанції рішення арбітражного суду відомості про некомерційну організацію підлягають включенню до Єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих протягом трьох днів з дати винесення постанови арбітражним судом касаційної інстанції.

13. Саморегулівна організація арбітражних керуючих, самостійно виявила свою невідповідність вимогам абзацу другого або четвертого пункту 2 статті 21 цього Закону, зобов'язана подати до органу з контролю (нагляду) протягом чотирнадцяти робочих днів з дати виявлення такої невідповідності заяву в письмовій формі, яка повинна містити:

опис такої невідповідності;

дату виникнення такої невідповідності;

опис заходів, що вживаються і (або) планованих саморегулівної організацією для усунення такої невідповідності.

Протягом двох місяців з дати отримання цієї заяви орган з контролю (нагляду) не може звернутися до арбітражного суду з позовом про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих та відомості про некомерційну організацію не можуть бути виключені з Єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих по підставі, зазначеному в цій заяві. У разі, якщо до закінчення зазначеного терміну саморегулююча організація не представить в орган з контролю (нагляду) доказ усунення невідповідності саморегулівної організації вимогам абзацу другого або четвертого пункту 2 статті 21 цього Закону, орган з контролю (нагляду) зобов'язаний звернутися до суду із заявою про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

14. Протягом року після дати виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих цієї організації не надається статус саморегулівної організації арбітражних керуючих.

Стаття 24. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

Стаття 24.1. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого за заподіяння збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, і іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство повинен бути укладено із страховою організацією, яка акредитована саморегулівної організацією арбітражних керуючих , на термін не менше ніж рік з умовою його відновлення на той самий строк.

2. Мінімальний розмір страхової суми за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого становить три мільйони рублів на рік.

Протягом десяти днів з дати затвердження арбітражним судом в процедурах, що застосовуються у справі про банкрутство (за винятком справи про банкрутство відсутнього боржника, а також боржника, балансова вартість активів якого не перевищує сто мільйонів рублів), розпорядника майна та конкурсного керуючого вони додатково повинні укласти договір обов'язкового страхування своєї відповідальності з відшкодування збитків, завданих особам, які беруть участь у справі про банкрутство, і іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство, зі страховою організацією, акредитованою саморегулівної організацією арбітражних керуючих. Розмір страхової суми за вказаним договором визначається в залежності від балансової вартості активів боржника за станом на останню звітну дату, що передує даті введення відповідної процедури, яка застосовується в справі про банкрутство, і не може бути менше ніж:

три відсотки розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над ста мільйонами рублів при балансової вартості активів боржника від ста мільйонів рублів до трьохсот мільйонів рублів;

шість мільйонів рублів і два відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над трьомастами мільйонами рублів при балансової вартості активів боржника від трьохсот мільйонів рублів до одного мільярда рублів;

двадцять мільйонів рублів і один відсоток розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над одним мільярдом рублів при балансової вартості активів боржника понад один мільярд рублів.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

2.1. За рішенням колегіального органу управління арбітражний керуючий зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування відповідальності, розмір страхової суми за яким перевищує передбачений пунктом 2 цієї статті мінімальний розмір страхової суми в рік і встановлюється відповідно до таким рішенням.

За рішенням колегіального органу управління арбітражний керуючий в зв'язку з затвердженням його арбітражним судом в процедурах, що застосовуються у справі про банкрутство (за винятком справи про банкрутство відсутнього боржника, а також боржника, балансова вартість активів якого не перевищує сто мільйонів рублів), зобов'язаний укласти поряд з додатковим договором обов'язкового страхування своєї відповідальності, передбаченим пунктом 2 цієї статті, додатковий договір страхування відповідальності арбітражного керуючого, розмір страхової суми за яким встановлюється відповідно до рішення колегіального органу управління.

Арбітражний керуючий також зобов'язаний укласти поряд з додатковим договором обов'язкового страхування своєї відповідальності, передбаченим пунктом 2 цієї статті, додатковий договір страхування відповідальності арбітражного керуючого у випадку, передбаченому пунктом 5 статті 45 цього Закону.

(П. 2.1 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

3. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого продовжується на наступний термін, якщо арбітражний керуючий не повідомив страховика про відмову від його продовження не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії цього договору. Дія продовженого договору обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого на наступний термін не припиняється в разі прострочення сплати арбітражним керуючим страхової премії або внесення чергового страхового внеску не більше ніж на тридцять днів. При продовженні договору обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого на новий термін страхова премія сплачується відповідно до діючих на дату її сплати страховими тарифами.

4. Об'єктами обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого є майнові інтереси арбітражного керуючого, що не суперечать законодавству Російської Федерації, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збитки особам, які беруть участь у справі про банкрутство, або іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків в справі про банкрутство.

5. Страховим випадком за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого є підтверджене що набрало законної сили рішенням суду настання відповідальності арбітражного керуючого перед беруть участь у справі про банкрутство особами чи іншими особами у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство , за винятком випадків, передбачених пунктом 6 цієї статті.

6. Страховим ризиком за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого є ймовірність настання відповідальності за зобов'язаннями, зазначеним у пункті 5 цієї статті, за винятком настання відповідальності в результаті:

заподіяння збитків внаслідок непереборної сили, негативних наслідків діяльності, пов'язаної з використанням ядерного палива, в тому числі забруднення атмосферного повітря, грунту, водного об'єкта, радіоактивного забруднення навколишнього середовища, опромінення громадян, а також військових дій, збройного заколоту, народних заворушень, дій незаконного збройного формування, терористичної діяльності, введення воєнного чи надзвичайного стану;

заподіяння моральної шкоди;

протиправних дій або бездіяльності іншої особи;

дій чи бездіяльності арбітражного керуючого, не пов'язаних із здійсненням ним повноважень у справі про банкрутство.

У зазначених у цьому пункті випадках завдані збитки підлягають відшкодуванню відповідно до законодавства Російської Федерації.

7. При настанні страхового випадку страховик здійснює страхову виплату в розмірі завданих особам, які беруть участь у справі про банкрутство, і іншим особам збитків, встановлених набрав законної сили рішенням суду, але не перевищує розміру страхової суми за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого.

8. Виплата страхової премії за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого проводиться арбітражним керуючим страховику за допомогою наявних або безготівкових розрахунків в терміни, встановлені зазначеним договором.

Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого може передбачати виплату арбітражним керуючим страхової премії декількома страховими внесками в терміни, встановлені зазначеним договором.

Датою виплати страхової премії (внесення страхового внеску) вважається день виплати готівкою страхової премії (внесення страхового внеску) страховику або день перерахування страхової премії (внесення страхового внеску) на розрахунковий рахунок страховика.

Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого вступає в силу з моменту виплати страхувальником страхової премії або внесення першого страхового внеску, якщо договором або федеральним законом не передбачено інше.

9. Страховик має право пред'явити регресну вимогу до заподіяла збитки арбітражному керуючому, ризик відповідальності якого застрахований за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого, в розмірі виробленої страховиком страхової виплати, в тому числі в разі, якщо збитки заподіяні внаслідок:

навмисних дій або бездіяльності арбітражного керуючого, що виявилися в порушенні ним вимог цього Закону, інших федеральних законів чи інших нормативних правових актів Російської Федерації або федеральних стандартів або стандартів і правил професійної діяльності;

незаконного отримання арбітражним керуючим будь-яких матеріальних вигод (доходів, винагород) в процесі здійснення покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, в тому числі в результаті використання інформації, що стала йому відомою в результаті здійснення діяльності в якості арбітражного керуючого.

10. Контроль за здійсненням арбітражними керуючими обов'язкового страхування їх відповідальності здійснюється саморегулівної організацією арбітражних керуючих, яка має право встановлювати не суперечать законодавству Російської Федерації додаткові вимоги до договорів обов'язкового страхування відповідальності арбітражних керуючих, що укладаються членами саморегулівної організації. Договори обов'язкового страхування відповідальності, укладені арбітражними керуючими, повинні представлятися в саморегульовані організації, членами яких є такі арбітражні керуючі, в терміни, встановлені стандартами і правилами професійної діяльності.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

11. Недотримання арбітражним керуючим вимог щодо передбаченого цією статтею договору обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого є підставою для виключення арбітражного керуючого з членів саморегулівної організації.

Стаття 25. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

Стаття 25.1. Компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Для здійснення компенсаційних виплат у зв'язку з відшкодуванням збитків, завданих особам, які беруть участь у справі про банкрутство, і іншим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, арбітражні керуючі зобов'язані брати участь у формуванні компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих, яка відповідає вимогам цього закону.

2. Компенсаційним фондом саморегулівної організації арбітражних керуючих є відокремлене майно, що належить саморегулівної організації на праві власності. Він формується за рахунок членських внесків членів саморегулівної організації, що перераховуються тільки в грошовій формі в розмірі не менше ніж п'ятдесят тисяч рублів на кожного її члена. Мінімальний розмір компенсаційного фонду становить двадцять мільйонів рублів. Не допускається звільнення члена саморегулівної організації від обов'язку внесення внесків до компенсаційний фонд саморегулівної організації.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

3. Вимога про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих може бути пред'явлено до саморегулівної організації особою, на користь якої ухвалено рішення про стягнення збитків, тільки при одночасній наявності наступних умов:

недостатність коштів, отриманих за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого, для відшкодування завданих їм збитків;

відмова арбітражного керуючого задовольнити вимогу такої особи або незадоволення арбітражним керуючим цієї вимоги протягом тридцяти робочих днів з дати пред'явлення цієї вимоги.

4. Вимога про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих може бути пред'явлено до:

саморегулівної організації, членом якої був арбітражний керуючий на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, і іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство;

національному об'єднанню саморегулівних організацій арбітражних керуючих в разі передачі йому майна, що становить компенсаційний фонд зазначеної саморегулівної організації.

5. До вимоги про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих повинні бути прикладені:

рішення суду про стягнення з арбітражного керуючого збитків в певному розмірі;

документи, що підтверджують здійснення страхової організацією страхової виплати за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого;

документ, що підтверджує відмову арбітражного керуючого від задоволення вимоги або напрямок арбітражному керуючому такого вимоги, не задоволеного ним протягом тридцяти робочих днів з дати його направлення.

6. Саморегулівна організація арбітражних керуючих або національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих зобов'язані здійснити компенсаційну виплату протягом шістдесяти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги або видати особі, яка звернулася з вимогою про компенсаційну виплату, мотивовану відмову в її виплаті.

7. Саморегулівна організація арбітражних керуючих має право відмовити в компенсаційної виплати особі, яка звернулася з вимогою про компенсаційну виплату, з таких підстав:

збитки відшкодовані в повному розмірі за рахунок страхових виплат;

арбітражний керуючий не був членом даної саморегулівної організації на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, і іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство;

документи, встановлені пунктом 5 цієї статті, не додано до вимоги про компенсаційну виплату.

8. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих задовольняє вимогу про компенсаційну виплату за умови, що національному об'єднанню саморегулівних організацій передано майно, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації, членом якої був арбітражний керуючий на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків особам, які беруть участь в справі про банкрутство, і іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство.

До вимоги про компенсаційну виплату, пред'явленим до національного об'єднання саморегулівних організацій, повинні бути додані документи, передбачені пунктом 5 цієї статті.

9. Компенсаційна виплата в грошовій формі доводиться на рахунок, зазначений у вимозі про компенсаційну виплату.

10. Витрачання компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих на цілі, не передбачені цією статтею, в тому числі на виплату або повернення внесків членів саморегулюючої організації, не допускається.

11. Розмір компенсаційної виплати з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої був арбітражний керуючий на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, і іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство, не може перевищувати п'ять мільйонів рублів на вимогу про компенсаційну виплату стосовно одному випадку заподіяння збитків.

Розмір компенсаційної виплати з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої був арбітражний керуючий на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків особам, які беруть участь у справі про банкрутство, і іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство, в разі, якщо кандидатура такого арбітражного керуючого була затверджена арбітражним судом у справі про банкрутство відповідно до абзацу третього пункту 5 статті 45 цього закону, не може перевищувати один мільйон рублів.

(П. 11 в ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

12. На майно, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями саморегулівної організації, а також за зобов'язаннями членів саморегулівної організації, якщо такі зобов'язання не пов'язані із здійсненням компенсаційних виплат, передбачених цією статтею.

13. У разі виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих або ліквідацію некомерційної організації, що має статус саморегулівної організації, майно, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих, підлягає передачі національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

14. Розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації з метою їх збереження та приросту, їх інвестування здійснюються компанією, що управляє на підставі договору довірчого управління коштами компенсаційного фонду саморегулівної організації.

15. Керуюча компанія зобов'язана:

інвестувати кошти компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих тільки в інтересах саморегулівної організації;

забезпечувати відповідність розміру, складу і порядку інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації вимогам, встановленим цим Законом;

здійснювати інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації розумно і сумлінно виходячи з необхідності забезпечення принципів надійності, ліквідності і диверсифікації;

укласти договір зі спеціалізованим депозитарієм і здійснювати операції з коштами компенсаційного фонду саморегулівної організації, переданими в управління саморегулівної організацією. Контроль за такими операціями здійснюється спеціалізованим депозитарієм;

відокремити кошти компенсаційного фонду саморегулівної організації, що знаходяться в управлінні на підставі договору довірчого управління ними, відповідно до вимог статті 1018 Цивільного кодексу Російської Федерації;

перераховувати кошти на здійснення компенсаційних виплат не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дати отримання такого повідомлення саморегулівної організації або національного об'єднання саморегулівних організацій;

подавати звіт про підсумки інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації щорічно не пізніше 31 грудня поточного року;

щомісячно направляти в саморегульовану організацію і орган з контролю (нагляду) інформацію про склад і структуру майна, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації;

дотримуватися вимога про заборону бути афілійованою особою саморегулівної організації та спеціалізованого депозитарію або їх афілійованих осіб.

16. Контроль за дотриманням керуючими компаніями обмежень розміщення і інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, правил їх розміщення і вимог до їх інвестування здійснюється спеціалізованим депозитарієм на підставі договору про надання послуг спеціалізованого депозитарію. Про всі випадки порушення вимог, встановлених цим Законом, до розміру, складу засобів компенсаційного фонду саморегулівної організації та порядку їх інвестування спеціалізований депозитарій повідомляє саморегульовану організацію і орган з контролю (нагляду).

17. Дохід, отриманий від розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, направляється на його поповнення, покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням належних умов інвестування засобів компенсаційного фонду саморегулівної організації, в тому числі на виплату винагороди керуючої компанії і сплату податків та інших обов'язкових платежів, обов'язок по сплаті яких виникає в зв'язку з отриманням доходу від розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих.

(В ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ)

18. Саморегулівна організація арбітражних керуючих зобов'язана укладати договори з керуючими компаніями і зі спеціалізованим депозитарієм, які відібрані за результатами конкурсу, проведеного в порядку, встановленому внутрішніми документами саморегулівної організації.

19. Колегіальний орган управління зобов'язаний затвердити інвестиційну декларацію компенсаційного фонду саморегулівної організації. Відповідно до умов інвестиційної декларації компенсаційного фонду саморегулівної організації його кошти допускається розміщувати виключно в:

державні цінні папери Російської Федерації;

державні цінні папери суб'єктів Російської Федерації;

облігації російських емітентів поряд із зазначеними в абзацах другому і третьому цього пункту;

акції російських емітентів, створених у формі відкритих акціонерних товариств;

іпотечні цінні папери, випущені відповідно до законодавства Російської Федерації про іпотечні цінні папери;

грошові кошти в рублях на рахунках у російських кредитних організаціях, в тому числі депозити;

паї пайових інвестиційних фондів, акції акціонерних інвестиційних фондів;

іноземну валюту на рахунках в російських кредитних організаціях, в тому числі депозити.

Регулюючий орган має право встановити вимоги до кредитного рейтингу емітента цінних паперів, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту, а також до кредитного рейтингу цінних паперів, передбачених абзацами третім і п'ятим цього пункту.

20. Управляючі компанії зобов'язані дотримуватися наступні обмеження при розміщенні коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації:

кошти компенсаційного фонду саморегулівної організації можуть бути розміщені в активи, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 19 цієї статті, тільки в разі, якщо вони звертаються на організованому ринку цінних паперів;

активи, зазначені в абзацах третьому, четвертому і сьомому пункту 19 цієї статті, можуть становити в сукупності не більше тридцяти відсотків коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації;

цінні папери одного емітента, за винятком державних цінних паперів Російської Федерації, можуть складати не більше ніж п'ять відсотків коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації;

активи, зазначені в абзаці другому пункту 19 цієї статті, повинні становити не менше ніж двадцять відсотків коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації.

21. Саморегулівна організація арбітражних керуючих має право встановити в інвестиційній декларації компенсаційного фонду саморегулівної організації додаткові вимоги до складу та структури його майна.

22. Порушення керуючою компанією встановлених цим Законом та інвестиційною декларацією вимог до складу та структури майна, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації, є підставою для розірвання договору з керуючою компанією.

23. До порядку розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, переданого національного об'єднання саморегулівних організацій, і порядку здійснення компенсаційних виплат з його коштів пред'являються вимоги, аналогічні вимогам, що пред'являються до порядку розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації та порядку здійснення компенсаційних виплат з його коштів.

Стаття 26. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Саморегулівні організації арбітражних керуючих має право створювати об'єднання саморегулівних організацій і бути їх членами.

2. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, в складі якого більш ніж п'ятдесят відсотків усіх саморегулівних організацій, відомості про яких включено до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, має право набути статусу національного об'єднання саморегулівних організацій в порядку, встановленому цим Законом.

3. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих набуває статусу національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих з дати включення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

Орган з контролю (нагляду) включає відомості про національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих протягом трьох робочих днів з дати подання до цього органу наступних документів;

заяву про включення відомостей про національне об'єднання саморегулівних організацій в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих з додатком рішення загальних зборів учасників національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих про затвердження зазначеної заяви;

завірені об'єднанням саморегулівних організацій арбітражних керуючих копії установчих документів такого об'єднання;

завірені об'єднанням саморегулівних організацій арбітражних керуючих копії заяв кожного члена такого об'єднання про вступ до такого об'єднання. Глава I. Загальні положення 6 сторінка |  Глава I. Загальні положення 8 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати