Головна

 ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН |  Стаття 1. Предмет регулювання та сфера дії цього Закону |  Стаття 2. Поняття саморегулювання |  Стаття 3. Саморегулівні організації |  Стаття 4. Предмет саморегулювання, стандарти і правила саморегулівних організацій |  Стаття 6. Основні функції, права та обов'язки саморегулівної організації |  Стаття 7. Забезпечення саморегулівної організацією доступу до інформації |  Стаття 7_1. Ведення реєстру членів саморегулівної організації |  Стаття 8. Зацікавлені особи. Конфлікт інтересів |  Стаття 9. Контроль саморегулівної організації за діяльністю своїх членів |

Стаття 12. Джерела формування майна саморегулівних організацій

  1.  I 3. Шляхи формування національної
  2.  I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  3.  I. Права і переваги судових приставів
  4.  II. джерела
  5.  III. застава майна
  6.  III. Порядок формування даних Звіту
  7.  III.1.3 Засоби організацій

1. Джерелами формування майна саморегулівної організації є:

1) регулярні і одноразові надходження від членів саморегулівної організації (вступні, членські та цільові внески);

2) добровільні майнові внески і пожертвування; * 12.1.2)

3) кошти, отримані від надання послуг з надання інформації, розкриття якої може здійснюватися на платній основі (пункт у редакції, введеної в дію з 25 липня 2008 року Федеральним законом від 22 липня 2008 року N 148-ФЗ, - див. Попередню редакцію) ; * 12.1.3)

4) кошти, отримані від надання освітніх послуг, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, комерційними або професійними інтересами членів саморегулівної організації (пункт у редакції, введеної в дію з 25 липня 2008 року Федеральним законом від 22 липня 2008 року N 148-ФЗ, - див. попередню редакцію); * 12.1.4)

5) кошти, отримані від продажу інформаційних матеріалів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, комерційними або професійними інтересами членів саморегулівної організації (пункт у редакції, введеної в дію з 25 липня 2008 року Федеральним законом від 22 липня 2008 року N 148-ФЗ, - див. попередню редакцію);

6) доходи, отримані від розміщення коштів на банківських депозитах;

7) інші не заборонені законом джерела.

2. Федеральними законами можуть встановлюватися обмеження джерел доходів, одержуваних саморегульовані організації.

3. Порядок регулярних і одноразових надходжень від членів саморегулівної організації визначається внутрішніми документами саморегулівної організації, затвердженими загальними зборами членів саморегулівної організації, якщо інше не передбачено федеральним законом або статутом некомерційної організації (частина доповнена з 25 липня 2008 року Федеральним законом від 22 липня 2008 року N 148-ФЗ - див. попередню редакцію).

4. Ведення бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності саморегулівної організації підлягає обов'язковому аудиту.

Коментар до статті 12

  Стаття 10. Порядок застосування заходів дисциплінарного впливу щодо членів саморегулівної організації |  Стаття 13. Способи забезпечення майнової відповідальності членів саморегулівної організації перед споживачами вироблених ними товарів (робіт, послуг) і іншими особами
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати