Головна

 Глава 2. СИСТЕМА ОСВІТИ |  Глава 3. ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ |  ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ |  ОСВІТНІХ ВІДНОСИН |  Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ОСВІТА |  ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАВЧАЮТЬСЯ |  РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ |  Глава 14. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОСВІТИ |  Глава 15. Заключні положення |

Глава 9. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

  1.  II ступінь професійне Соціальний
  2.  А. Спрямованість у майбутнє, професійне самовизначення
  3.  Адаптація, навчання і атестація персоналу.
  4.  алгоритмізованого навчання
  5.  асоціативне навчання
  6.  блочне навчання
  7.  У чому полягає навчання мостів і комутаторів? На прикладі мережі з мостами поясніть алгоритм навчання, приводячи формати кадрів мережі Ethernet і формат таблиці фізичних адрес.

Стаття 73. Організація професійного навчання

1. Професійне навчання направлено на придбання особами різного віку професійної компетенції, в тому числі для роботи з конкретним обладнанням, технологіями, апаратно-програмними та іншими професійними засобами, отримання зазначеними особами кваліфікаційних розрядів, класів, категорій за професією робітника або посади службовця без зміни рівня освіти.

2. Під професійним навчанням за програмами професійної підготовки за робітничими професіями і посадами службовців розуміється професійне навчання осіб, які раніше не мали робітничої професії або посади службовця.

3. Під професійним навчанням за програмами перепідготовки робітників і службовців розуміється професійне навчання осіб, які вже мають професію, професії робітників або посаду службовця, посади службовців, з метою отримання нової професії робітника або новій посаді службовця з урахуванням потреб виробництва, виду професійної діяльності.

4. Під професійним навчанням за програмами підвищення кваліфікації робітників і службовців розуміється професійне навчання осіб, які вже мають професію, професії робітників або посаду службовця, посади службовців, з метою послідовного вдосконалення професійних знань, умінь і навичок за наявною професією робітника або наявної посади службовця без підвищення освітнього рівня.

5. Професійне навчання за програмами професійної підготовки за робітничими професіями, посадам службовців в межах освоєння освітньої програми середньої загальної освіти, освітніх програм середньої професійної освіти, а також в інших випадках, передбачених федеральними законами, надається безкоштовно.

6. Професійне навчання здійснюється в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі в навчальних центрах професійної кваліфікації і на виробництві, а також у формі самоосвіти. Навчальні центри професійної кваліфікації можуть створюватися в різних організаційно-правових формах юридичних осіб, передбачених цивільним законодавством, або в якості структурних підрозділів юридичних осіб.

7. Перелік професій робітників, посад службовців, за якими здійснюється професійне навчання, із зазначенням привласнюється за відповідними робітничими професіями, посадам службовців кваліфікації затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

8. Тривалість професійного навчання визначається конкретною програмою професійного навчання, що розробляється і затверджується на основі встановлених кваліфікаційних вимог (професійних стандартів) організацією, що здійснює освітню діяльність, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації.

9. Типові програми професійного навчання в галузі міжнародних автомобільних перевезень затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту.

Стаття 74. Кваліфікаційний іспит

1. Професійне навчання завершується підсумковою атестацією у формі кваліфікаційного іспиту.

2. Кваліфікаційний іспит проводиться організацією, що здійснює освітню діяльність, для визначення відповідності отриманих знань, умінь і навичок програмі професійного навчання та встановлення на цій основі особам, які пройшли професійне навчання, кваліфікаційних розрядів, класів, категорій за відповідними робітничими професіями, посадам службовців.

3. Кваліфікаційний іспит незалежно від виду професійного навчання включає в себе практичну кваліфікаційну роботу і перевірку теоретичних знань в межах кваліфікаційних вимог, зазначених у кваліфікаційних довідниках, і (або) професійних стандартів за відповідними робітничими професіями, посадам службовців. До проведення кваліфікаційного іспиту залучаються представники роботодавців, їх об'єднань.

  Глава 8. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА |  Глава 10. ДОДАТКОВА ОСВІТА
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати