Головна

 Глава 1. Основні положення |  Глава 2. Виконавчі ДОКУМЕНТИ |  Глава 3. ТЕРМІНИ У ВИКОНАВЧОМУ ВИРОБНИЦТВІ |  Глава 4. ПОВІДОМЛЕННЯ І ВИКЛИКИ У ВИКОНАВЧОМУ ВИРОБНИЦТВІ |  Глава 5. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ |  Глава 6. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ВИРОБНИЦТВІ |  примусового ВИКОНАННЯ |  Глава 8. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО ДОЛЖНИКА |  Глава 9. РЕАЛІЗАЦІЯ МАЙНА ДОЛЖНИКА НА ТОРГІВЕЛЬНА |  ХАРАКТЕРУ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТАХ |

І ІНШІ ДОХОДИ ДОЛЖНИКА-ГРОМАДЯНИНА

  1.  II.3.1.5 Реальні доходи населення
  2.  Вплив факторів виробництва на доходи
  3.  позареалізаційні доходи
  4.  Питання 18. Доходи організацій
  5.  Питання 54. Податок на доходи фізичних осіб.
  6.  Питання 77. Податкові доходи місцевого бюджету
  7.  Питання 78. Неподаткові доходи місцевого бюджету

Стаття 98. Звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника-громадянина

1. Судовий пристав-виконавець звертає стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника-громадянина в наступних випадках:

1) виконання виконавчих документів, що містять вимоги про стягнення періодичних платежів;

2) стягнення суми, що не перевищує десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) відсутність або недостатність у боржника грошових коштів та іншого майна для виконання вимог виконавчого документа в повному обсязі.

2. При відсутності або недостатності у боржника заробітної плати та (або) інших доходів для виконання вимог про стягнення періодичних платежів або заборгованості по ним стягнення звертається на грошові кошти та інше майно боржника в порядку, встановленому главою 8 цього Закону.

3. Особи, які виплачують боржникові заробітну плату або інші періодичні платежі, з дня отримання виконавчого документа від стягувача або судового пристава-виконавця зобов'язані утримувати кошти із заробітної плати та інших доходів боржника відповідно до вимог, що містяться у виконавчому документі. Особи, які виплачують боржникові заробітну плату або інші періодичні платежі, у триденний строк з дня виплати зобов'язані виплачувати або переводити утримані кошти стягувачу. Переклад і перерахування грошових коштів проводяться за рахунок боржника.

4. При зміні боржником місця роботи, навчання, місця отримання пенсії та інших доходів особи, які виплачують боржникові заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші періодичні платежі, зобов'язані негайно повідомити про це судового пристава-виконавця та (або) стягувачу та повернути їм виконавчий документ з відміткою про проведені стягнення.

5. Про нове місце роботи, навчання, місце отримання пенсії та інших доходів боржник-громадянин зобов'язаний негайно повідомити судового пристава-виконавця та (або) стягувачу.

КонсультантПлюс: примітка.

З питання, що стосується розміру відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника, див. Також статтю 138 Трудового кодексу РФ і статтю 110 Сімейного кодексу РФ.

Стаття 99. Розмір утримання із заробітної плати та інших доходів боржника і порядок його обчислення

1. Розмір утримання із заробітної плати та інших доходів боржника, в тому числі з винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності, обчислюється з суми, що залишилася після утримання податків.

2. При виконанні виконавчого документа (кількох виконавчих документів) з боржника-громадянина може бути утримано не більше п'ятдесяти відсотків заробітної плати та інших доходів. Утримання виробляються до виконання в повному обсязі містяться у виконавчому документі вимог.

3. Обмеження розміру утримання із заробітної плати та інших доходів боржника-громадянина, встановлений частиною 2 цієї статті, не застосовується при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника та відшкодування шкоди, заподіяної злочином. У цих випадках розмір утримання із заробітної плати та інших доходів боржника-громадянина не може перевищувати сімдесяти відсотків.

4. Обмеження розмірів утримання із заробітної плати та інших доходів боржника-громадянина, встановлені частинами 1 - 3 цієї статті, не застосовуються при зверненні стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках боржника, на які роботодавцем проводиться зарахування заробітної плати, за винятком суми останнього періодичного платежу.

(Частина 4 введена Федеральним законом від 03.12.2011 N 389-ФЗ)

КонсультантПлюс: примітка.

З питання, що стосується звернення стягнення на заробітну плату боржника-громадянина, який відбуває покарання, див. Статтю 44 і статтю 107 Кримінально-виконавчого кодексу РФ.

Стаття 100. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію або інші доходи боржника-громадянина, який відбуває покарання

(В ред. Федеральних законів від 03.06.2009 N 106-ФЗ, від 17.12.2009 N 325-ФЗ)

1. Стягнення за виконавчими документами звертається на заробітну плату громадян, засуджених до виправних робіт, за вирахуванням утримань, вироблених за вироком або постановою суду.

(В ред. Федерального закону від 03.06.2009 N 106-ФЗ)

2. Стягнення за виконавчими документами звертається на заробітну плату, пенсію або інші доходи громадян, які відбувають покарання у виправних установах, в тому числі лікувальних виправних установах, лікувально-профілактичних установах, а також в слідчих ізоляторах при виконанні ними функцій виправних установ щодо зазначених громадян .

(Частина 2 в ред. Федерального закону від 17.12.2009 N 325-ФЗ)

Стаття 101. Види доходів, на які не може бути звернено стягнення

1. Стягнення не може бути звернено на такі види доходів:

1) грошові суми, що виплачуються на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю;

2) грошові суми, що виплачуються на відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника;

3) грошові суми, що виплачуються особам, які мають каліцтва (поранення, травми, контузії) при виконанні ними службових обов'язків, і членам їх сімей у разі загибелі (смерті) зазначених осіб;

4) компенсаційні виплати за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів громадянам, постраждалим в результаті радіаційних або техногенних катастроф;

5) компенсаційні виплати за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів громадянам у зв'язку з доглядом за непрацездатними громадянами;

6) щомісячні грошові виплати і (або) щорічні грошові виплати, що нараховуються відповідно до законодавства Російської Федерації окремим категоріям громадян (компенсація проїзду, придбання ліків та інше);

7) грошові суми, що виплачуються в якості аліментів, а також суми, що виплачуються на утримання неповнолітніх дітей в період розшуку їх батьків;

8) компенсаційні виплати, встановлені законодавством Російської Федерації про працю:

а) у зв'язку зі службовим відрядженням, з перекладом, прийомом чи напрямом на роботу в іншу місцевість;

б) у зв'язку зі зношуванням інструменту, що належить працівнику;

в) грошові суми, сплачені у зв'язку у зв'язку з народженням дитини, зі смертю рідних, з реєстрацією шлюбу;

9) страхове забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню, за винятком страхової пенсії по старості, страхової пенсії по інвалідності (з урахуванням фіксованої виплати до страхової пенсії, підвищень фіксованої виплати до страхової пенсії), а також накопичувальної пенсії, термінової пенсійної виплати та допомоги по тимчасовій непрацездатності ;

(В ред. Федерального закону від 21.07.2014 N 216-ФЗ)

10) пенсії у зв'язку з втратою годувальника, які виплачуються за рахунок коштів федерального бюджету;

11) виплати до пенсій у зв'язку з втратою годувальника за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації;

12) допомоги громадянам, які мають дітей, які виплачуються за рахунок коштів федерального бюджету, державних позабюджетних фондів, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів;

13) кошти материнського (сімейного) капіталу, передбачені Федеральним законом від 29 грудня 2006 року N 256-ФЗ "Про додаткові заходи державної підтримки сімей, які мають дітей";

14) суми одноразової матеріальної допомоги, що виплачується за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, за рахунок коштів іноземних держав, російських, іноземних і міждержавних організацій, інших джерел:

а) у зв'язку зі стихійним лихом або іншими надзвичайними обставинами;

б) у зв'язку з терористичним актом;

в) у зв'язку зі смертю члена сім'ї;

г) у вигляді гуманітарної допомоги;

д) за сприяння у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті терористичних актів, інших злочинів;

15) суми повної або часткової компенсації вартості путівок, за винятком туристичних, що виплачується роботодавцями своїм працівникам і (або) членам їх сімей, інвалідам, які не працюють в даній організації, в які перебувають на території Російської Федерації санаторно-курортні та оздоровчі заклади, а також суми повної або часткової компенсації вартості путівок для дітей, які не досягли віку шістнадцяти років, в що знаходяться на території Російської Федерації санаторно-курортні та оздоровчі заклади;

16) суми компенсації вартості проїзду до місця лікування і назад (в тому числі супроводжуючої особи), якщо така компенсація передбачена федеральним законом;

17) соціальна допомога на поховання.

2. За аліментних зобов'язань щодо неповнолітніх дітей, а також за зобов'язаннями про відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника обмеження щодо звернення стягнення, встановлені пунктами 1 і 4 частини 1 цієї статті, не застосовуються.

КонсультантПлюс: примітка.

З питання, що стосується порядку стягнення аліментів, див. Також главу 17 Сімейного кодексу РФ.

Стаття 102. Порядок стягнення аліментів та заборгованості по аліментних зобов'язань

1. При підвищенні величини прожиткового мінімуму судовий пристав-виконавець, а також організація або інша особа, яким направлено в разі, встановленому частиною 1 статті 9 цього Закону, виконавчий документ, виробляють індексацію аліментів, що стягуються у твердій грошовій сумі, пропорційно зростанню величини прожиткового мінімуму для відповідної соціально-демографічної групи населення, встановленої у відповідному суб'єкті Російської Федерації за місцем проживання особи, що одержує аліменти, при відсутності у відповідному суб'єкті Російської Федерації зазначеної величини пропорційно зростанню величини прожиткового мінімуму для відповідної соціально-демографічної групи населення в цілому по Російській Федерації. Про таку індексації зазначені особи зобов'язані видати наказ (розпорядження), а судовий пристав-виконавець зобов'язаний винести постанову.

(Частина 1 в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 363-ФЗ)

2. Розмір заборгованості по аліментах визначається в постанові судового пристава-виконавця виходячи з розміру аліментів, встановленого судовим актом або угодою про сплату аліментів.

3. Розмір заборгованості по аліментах, що сплачуються на неповнолітніх дітей в частках до заробітку боржника, визначається виходячи із заробітку і іншого доходу боржника за період, протягом якого стягнення аліментів не провадилося. Якщо боржник в цей період не працював або не були представлені документи про його доходи за цей період, то заборгованість по аліментах визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати в Російській Федерації на момент стягнення заборгованості.

4. У разі, коли певний судовим приставом-виконавцем розмір заборгованості по аліментах порушує інтереси однієї зі сторін виконавчого провадження, сторона, інтереси якої порушені, має право звернутися до суду з позовом про визначення розміру заборгованості.

5. Виконавчий збір за несплату аліментів обчислюється і стягується з суми кожної заборгованості окремо.

6. У разі злісного ухилення від сплати аліментів боржник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.

  НА МАЙНО ДОЛЖНИКА-ОРГАНІЗАЦІЇ |  ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА Про КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати