На головну

 Глава I. Загальні положення |  Глава II. УСТАНОВА, реорганізація І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА |  ЧИСТІ АКТИВИ ТОВАРИСТВА |  ТА ІНШИХ ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ |  ТОВАРИСТВА ТА ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА |  РОЗМІЩЕНІ АКЦІЙ |  Глава X. ВЕЛИКІ УГОДИ |  СУСПІЛЬСТВОМ УГОДИ |  ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА |  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО |

Глава VI. РЕЄСТР АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

  1.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  2.  IV. Система суспільства як гра
  3.  XXXVI. ХВОРОБИ ТОВАРИСТВА ЧИ Є ПРИЧИНОЮ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХВОРОБ ЛЮДЕЙ.
  4.  А. На рівні окремого суспільства і організму
  5.  А. Положення основних верств російського суспільства в пореформений час
  6.  Абстрактно-філософський підхід до визначення цілей виховання в різні періоди розвитку суспільства
  7.  АГРАРНІ ТОВАРИСТВА

Стаття 44. Реєстр акціонерів товариства

(В ред. Федерального закону від 07.08.2001 N 120-ФЗ)

1. У реєстрі акціонерів товариства вказуються відомості про кожну зареєстровану особу, кількість і категорії (типах) акцій, записаних на ім'я кожної зареєстрованої особи, інші відомості, передбачені правовими актами Російської Федерації.

2. Товариство зобов'язане забезпечити ведення і зберігання реєстру акціонерів товариства відповідно до правових актів Російської Федерації з моменту державної реєстрації товариства.

3. Держателем реєстру акціонерів товариства може бути це суспільство або реєстратор.

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 146-ФЗ)

У товаристві з кількістю акціонерів понад 50 держателем реєстру акціонерів товариства повинен бути реєстратор.

4. Товариство, доручивши ведення і зберігання реєстру акціонерів товариства реєстратору, не звільняється від відповідальності за його ведення і зберігання.

Суспільство і реєстратор солідарно несуть відповідальність за збитки, завдані акціонеру в результаті втрати акцій або неможливості здійснити права, засвідчені акціями, в зв'язку з неналежним дотриманням порядку ведення реєстру акціонерів товариства, якщо не буде доведено, що належне дотримання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили або дій ( бездіяльності) акціонера, що вимагає відшкодування збитків, в тому числі внаслідок того, що акціонер не прийняв розумних заходів для їх зменшення.

(Абзац введений Федеральним законом від 19.07.2009 N 205-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 415-ФЗ)

Боржник, який виконав солідарне зобов'язання, має право зворотної вимоги (регресу) до іншого боржника в розмірі половини суми відшкодованих збитків, якщо інше не передбачено цим абзацом. Умови здійснення даного права (в тому числі розмір зворотної вимоги (регресу)) можуть бути визначені угодою між суспільством і реєстратором. Умови угоди, що встановлює порядок розподілу відповідальності або звільняє суспільство або реєстратора від відповідальності в разі заподіяння збитків з вини хоча б однієї зі сторін, є нікчемною. При наявності вини лише одного з солідарних боржників винний боржник не має права зворотної вимоги (регресу) до невинної боржнику, а невинний боржник має право зворотної вимоги (регресу) до винної боржнику в розмірі всієї суми відшкодованих збитків. При наявності вини обох солідарних боржників розмір зворотної вимоги (регресу) визначається в залежності від ступеня вини кожного солідарного боржника, а в разі неможливості визначити ступінь провини кожного з них розмір зворотної вимоги (регресу) становить половину суми відшкодованих збитків.

(Абзац введений Федеральним законом від 19.07.2009 N 205-ФЗ)

5. Особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Стаття 45. Внесення запису до реєстру акціонерів товариства

1. Внесення запису до реєстру акціонерів товариства здійснюється на вимогу акціонера, номінального утримувача акцій або в передбачених цим Законом випадках на вимогу інших осіб не пізніше трьох днів з моменту подання документів, передбачених нормативними правовими актами Російської Федерації. Нормативними правовими актами Російської Федерації може бути встановлений більш короткий термін внесення запису до реєстру акціонерів товариства.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 05.01.2006 N 7-ФЗ)

2. Відмова від внесення запису до реєстру акціонерів товариства не допускається, за винятком випадків, передбачених правовими актами Російської Федерації. У разі відмови від внесення запису до реєстру акціонерів товариства власник зазначеного реєстру не пізніше трьох днів з моменту пред'явлення вимоги про внесення запису до реєстру акціонерів товариства надсилає особі, що вимагає внесення запису, мотивоване повідомлення про відмову від внесення запису.

(В ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 415-ФЗ)

Відмова від внесення запису до реєстру акціонерів товариства може бути оскаржена до суду. За рішенням суду власник реєстру акціонерів товариства зобов'язаний внести до зазначеного реєстру відповідний запис.

Стаття 46. Виписка з реєстру акціонерів товариства

Тримач реєстру акціонерів товариства на вимогу акціонера або номінального утримувача акцій зобов'язаний підтвердити його права на акції шляхом видачі виписки з реєстру акціонерів товариства, яка не є цінним папером.

  Глава V. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА |  Глава VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати