На головну

 принцип міцності |  принцип науковості |  принцип емоційності |  Принцип зв'язку теорії з практикою |  Поняття про методи |  Класифікація методів |  Методи навчання за джерелами знань |  Методи навчання |  Методи усного викладу |  Вибір методів навчання |

Наочні методи навчання

  1.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  2.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  3.  II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  4.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  5.  IX. Чи збігаються цілі навчання в усіх відомих вам дидактичних системах? Обгрунтуйте свій вибір.
  6.  Quot; Прихильники ": методи психологічного захисту
  7.  VII. Сучасна дидактика стверджує, що ланками (етапами) процесу навчання є наступні :.

Мета методу наочності у початковій школі - збагачення і розширення безпосереднього чуттєвого досвіду дітей, розвиток спостережливості, вивчення конкретних властивостей предметів, створення умов для переходу до абстрактного мислення, для самостійного навчання і систематизації вивченого. У початкових класах застосовується природна, малюнкова, об'ємна, звукова і графічна наочність. Засоби наочності різноманітні: предмети та явища навколишнього середовища, дії вчителя та учнів, зображення реальних предметів, процесів (малюнки, картини), моделі предметів (іграшки, вирізки з картону), символічні зображення (карти, таблиці, схеми і т.п.) . Щоб організувати спостереження учнів, від учителів вимагається відоме обережність. Поширена помилка - застосування такої наочності, коли її сутність затьмарюється яскравими фарбами. Недосвідчений учитель часто привертає увагу дітей до другорядних деталей. Зайве оздоблюється роздатковий матеріал. Схема, таблиця повинні містити колір тільки для виділення сенсу, але не для прикраси.

До наочним відносяться методи демонстрації, ілюстрації, відеометод.

Демонстрація як метод навчання служить переважно для розкриття динаміки досліджуваних явищ, але широко використовується і для ознайомлення з зовнішнім виглядом предмета, його внутрішньою будовою або місцем розташування в ряду однорідних предметів. При демонстрації натуральних об'єктів зазвичай починають з зовнішнього вигляду (величина, форма, колір, частини та їх взаємини), потім переходять до внутрішнього пристрою або окремим властивостям, які спеціально виділяються і підкреслюються (дихання жаби, дію приладу і т.п.). Демонстрація починається з цілісного сприйняття. По-справжньому ефективний цей метод лише тоді, коли діти самі вивчають предмети, процеси і явища, самі виконують потрібні дії, встановлюють залежності. Здійснюється активний пізнавальний процес - осмислюються речі і явища, а не чужі уявлення про них.

Потрібно відрізняти демонстрацію як активний метод пізнання від простого показу. В процесі активної демонстрації - проблемної або дослідницької - увага учнів концентрується на суттєвих, а не випадкових властивості. У підсумку вони швидше, легше і повніше усвідомлюються. При демонстрації слово вчителя не грає головної ролі, але воно постійно супроводжує спостереження. Щоб підвищити самостійність, важливо залучати школярів до пояснення побаченого. Ефективності демонстрації сприяє правильний вибір об'єктів, вміння педагога звернути увагу дітей на істотні сторони демонструються явищ, а також правильне поєднання різних методів. Процес демонстрації повинен бути побудований так, щоб:

- Всі учні добре бачили демонстрований об'єкт;

- Могли сприймати його по можливості всіма органами почуттів, а не тільки очима;

- Потрібні боку об'єкта виробляли на учнів найбільше враження і залучали максимум уваги.

Ілюстрація передбачає показ і сприйняття предметів, процесів і явищ в їх символьному зображенні за допомогою плакатів, карт, портретів, фотографій, малюнків, схем, репродукцій, плоских моделей і т.п. Останнім часом практика наочності збагатилася цілою низкою нових засобів. Створено багатобарвні карти із пластиковим покриттям, альбоми з історії, атласи, прекрасно оформлені дитячі енциклопедії і т.п.

Методи демонстрації та ілюстрації використовуються в тісному зв'язку, взаємно доповнюючи і посилюючи вплив. Коли процес або явище учні повинні сприйняти в цілому, використовується демонстрація, коли потрібно усвідомити сутність явища, взаємозв'язки між його компонентами, вдаються до ілюстрації. Ефективність ілюстрації залежить від методики показу. Обираючи наочні посібники і форму ілюстрування, вчитель продумає їх дидактичний призначення, місце і роль в пізнавальному процесі. Перед ним стоїть також проблема визначення оптимального обсягу ілюстративного матеріалу. Досвід показує, що велика кількість ілюстрацій відволікає учнів від з'ясування сутності досліджуваних явищ. Ілюстрації готують заздалегідь, але показують лише в той момент, коли вони виявляються необхідними по ходу навчання.

У сучасній початковій школі для забезпечення якісної ілюстрації широко використовуються екранні технічні засоби. Діапроектори і діаскопію прості в експлуатації, надійні, дешеві, їх легко зберігати. Діти 6-7 років легко навчаються самі показувати діафільми. Матеріал диафильма молодшими школярами сприймається краще, ніж кінофільму. Для початкової школи випущено велику кількість ілюстративних і пояснювальних діафільмів. Робота з ними на уроці містить такі етапи: пояснення мети перегляду діафільмів, демонстрація діафільму з коментуванням кожного кадру, підсумкова бесіда по переглянутого діафільмів, узагальнення матеріалу, формулювання висновків.

Відеометод. Інтенсивне проникнення в практику роботи навчальних закладів нових джерел інформації (кодоскоп, проекторів, кіноапаратів, навчального телебачення, відео-програвачів і відеомагнітофонів, комп'ютерів з дисплейним відображенням інформації) дозволяє розглядати відеометод в якості окремого виду навчання, який служить не тільки для піднесення знань, а й для їх контролю, закріплення, повторення, узагальнення, систематизації, отже, успішно виконує цілий ряд дидактичних функцій.

Спеціально для дітей створені казково багаті відеоенциклопедії, відеоматеріали, використання яких в помірних дозах і під досвідченим керівництвом може істотно поліпшити якість навчально-виховного процесу. В елітних прогимназиях медіасистеми навчання займають помітне місце. Особливо ефективні інтерактивні навчальні системи, в яких учень може на власний розсуд ставити умови, змінювати параметри і дивитися, що з цього вийде.

Навчальну та виховну функції даного методу обумовлюються високою ефективністю впливу наочних образів і можливістю управління подіями. Коли дітям не надається можливість інтерактивного втручання, не пропонуються контрольні вправи і тести, цінність відеометода невелика. Кіноекран і телевізор слабко стимулюють розвиток абстрактного мислення, творчості і самостійності.

Якщо вчитель початкової школи має доступ до навчальних Медіасистеми, то за допомогою відеометода він буде ефективніше вирішувати дидактичні та виховні завдання. Метод корисний для:

- Викладу нових знань, зокрема, дуже повільних процесів, які неможливо спостерігати безпосередньо (ріст рослини, явище дифузії рідини, вивітрювання гірських порід і т.д.), а також швидких процесів, коли безпосереднє спостереження не може розкрити сутність явища (удар пружних тел, кристалізація речовин і т.д.);

- Пояснення в динаміці принципів дії складних механізмів і машин;

- Навчання алгоритмам виконання різних видів діяльності;

- Створення специфічної мовного середовища на уроках іноземної мови;

- Уявлення відеодокументів на уроках історії, етики, суспільствознавства, літератури, зміцнення зв'язку навчання з життям;

- Організації тестових випробувань;

- Виконання тренувальних вправ;

- Комп'ютерного обліку успішності кожного учня класу, здійснення диференційованого підходу до організації навчання;

- Раціоналізації навчального процесу, підвищення його продуктивності, забезпечення оптимального обсягу передачі і засвоєння наукової інформації шляхом підвищення якості педагогічного управління.

Ефективність відеометода мало залежить від особистої майстерності вчителя, а знаходиться в прямому зв'язку з якістю видеопособий і застосовуваних технічних засобів, до того ж він пред'являє високі вимоги до організації навчального процесу, яка повинна відрізнятися чіткістю, продуманістю, доцільністю. Від вчителя потрібно тут розвинене вміння вводити учнів у коло досліджуваних проблем, направляти їх діяльність, вчити робити узагальнюючі висновки, надавати індивідуальну допомогу в процесі самостійної роботи.

...

Таким чином, наочні методи застосовуються на всіх етапах педагогічного процесу. Їх роль - забезпечити всебічне, образне сприйняття, служити опорою для мислення.

  Робота з книгою |  практичні методи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати