На головну

 Професійна позиція педагога |  Професійна компетентність педагога |  педагогічна творчість |  Творча природа праці педагога |  Типологія творчої особистості |  Область прояви педагогічної творчості |  Засоби і методи педагогічного впливу на особистість |  проблемна ситуація |  методи стимулювання |  Вальдорфська педагогіка |

Ігрові педагогічні технології

  1.  Автоматизовані інформаційні технології організації вагонопотоків (АСОВ).
  2.  АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  3.  Алюмінієві сплави класифікують за технологією ізготовленіяізделій налітейние, порошковиеідеформіруемие.
  4.  Американський національний інститут стандартів і технології
  5.  Аналіз існуючої технології роботи станції
  6.  Б 24 В 1 Інформаційні технології в управлінні
  7.  Базові технології локальних мереж, загальна характеристика протоколів локальних мереж, структура стандартів IEE802.х.

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає в себе досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор.

На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має суттєвою ознакою - чітко поставленою метою навчання і відповідним їй педагогічним результатом, які можуть бути обгрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються пізнавальної спрямованістю.

Ігрова форма занять створюється ігровий мотивацією, яка виступає як засіб спонукання, стимулювання дітей до навчальної діяльності.

Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, поєднання елементів гри та навчання багато в чому залежать від розуміння педагогом функцій і класифікації педагогічних ігор.

За характером педагогічного процесу виділяються наступні групи ігор:

навчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі;

пізнавальні, виховні, розвиваючі;

репродуктивні, продуктивні, творчі;

комунікативні, діагностичні, психотехнічні та ін.

Специфіку ігрової технології в значній мірі визначає ігрове середовище: розрізняють ігри з предметами і без предметів, кімнатні, вуличні, на місцевості, комп'ютерні та з ТСО.

Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на фундаментальні потреби особистості у самовираженні, самоствердженні, саморегуляції, самореалізації.

Зміст дитячих ігор розвивається послідовно: предметна діяльність, відносини між людьми, виконання правил суспільної поведінки.

Метою ігрових технологій є вирішення низки завдань:

дидактичних (розширення кругозору, пізнавальна діяльність, формування певних умінь і навичок);

розвиваючих (розвиток уваги, пам'яті, мови, мислення, уяви, фантазії, творчих ідей, умінь встановлювати закономірності та ін.);

виховують (виховання самостійності, волі, формування моральних, світоглядних позицій і ін.);

социализирующих (адаптація до умов середовища і ін.).

  Педагогіка Марії Монтессорі |  Технологія розвиваючих ігор Б. П. Нікітіна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати