На головну

 Активне слухання як культура педагогічного спілкування |  Пасивне і емпатичних слухання як культура педагогічного спілкування |  Висока культура діалогу |  комунікативна толерантність |  Суб'єктно-об'єктні відносини педагога і дитини |  Суб'єктно-суб'єктні відносини педагога і дитини |  педагогічна майстерність |  Три типу педагогів. Основні принципи нової моделі педагогіки |  Професійні вміння педагога |  Особистісні якості педагога |

Професійна позиція педагога

  1.  Figure 3.21. У разі прориву лінії тренду початкова позиція повинна бути закрита і перегорнута.
  2.  А. Антинаукова позиція
  3.  авторитарність педагога
  4.  Аналіз прояву особистості педагога як суб'єкта виховання.
  5.  Атеїстична позиція.
  6.  В) интерпозиция тканин між відламками;
  7.  В) коарктація аорти, транспозиція магістральних судин;

Професійна позиція педагога визначається ставленням до педагогічної професії, які навчаються, до характеру праці; установками, очікуваннями і готовністю до професійного розвитку і професійного самовдосконалення, професійного росту.

До якостей, що характеризує професійно-педагогічну спрямованість, відносяться також педагогічний борг і відповідальність. Педагогічний борг педагога полягає в безкорисливому виконанні своїх професійних обов'язків, в наданні допомоги дорослим і дітям в межах своїх можливостей і компетенції. Вищим проявом педагогічного боргу є самовідданість.

Педагогічна справедливість являє собою своєрідне мірило справедливості педагога, рівня його моральності і вихованості. На першому курсі серед професійно важливих якостей педагога студенти в першу чергу називають саме справедливість.

Основу пізнавальної спрямованості становлять духовні інтереси і потреби.

Одним з головних чинників пізнавального інтересу є любов до предмета, що вивчається. Педагог повинен добре орієнтуватися в різних галузях науки, а головне - добре знати ту науку, яку викладає, знати її можливості для вирішення соціально-економічних, виробничих і культурних завдань. Він повинен бути в курсі нових досліджень, відкриттів і гіпотез, бачити близькі й далекі перспективи викладається науки.

Основу професійної спрямованості становить інтерес до професії вчителя, який знаходить своє вираження в позитивному емоційному відношенні до дітей, батькам, педагогічної діяльності в цілому і до конкретних її видів.

Взаємовідносини з учнями, їхніми батьками та колегами педагог повинен будувати, покладаючись на почуття такту. Педагогічний такт - це міра педагогічно доцільного взаємодії вчителя з учнем, вміння встановлювати продуктивний стиль спілкування. Педагогічний такт багато в чому залежить від особистих якостей педагога і його професійної майстерності.

  Соціально-моральна спрямованість особистості педагога |  Професійна компетентність педагога
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати