На головну

 Види професійно-педагогічної діяльності |  Активне слухання як культура педагогічного спілкування |  Пасивне і емпатичних слухання як культура педагогічного спілкування |  Висока культура діалогу |  комунікативна толерантність |  Суб'єктно-об'єктні відносини педагога і дитини |  Суб'єктно-суб'єктні відносини педагога і дитини |  педагогічна майстерність |  Три типу педагогів. Основні принципи нової моделі педагогіки |  Професійні вміння педагога |

Соціально-моральна спрямованість особистості педагога

  1.  I. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
  2.  III. Прояв індивідуальних особливостей особистості
  3.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  4.  VI. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
  5.  XX з'їзд КПРС і засудження культу особистості. Економічні реформи 50-60-х рр. XX ст., Причини їх невдач. Уповільнення економічного зростання.
  6.  авторитарність педагога
  7.  Активність особистості при сліпоті

В особистості педагога виділяють соціально-моральну, професійно-педагогічну і пізнавальну спрямованість.

Складовими соціально-морального спрямування виступають соціальні потреби, почуття громадського обов'язку, моральні та ціннісні орієнтації, громадянська відповідальність, ідейна переконаність, професійна позиція, соціальна активність, надійність.

До соціальних потреб (згідно типології потреб А. Маслоу) відносять потреби в спілкуванні, прихильності, любові, дружбі і т. П. Спілкування в педагогічній діяльності виступає основним компонентом. У зв'язку з цим комунікативні вміння характеризують діяльність педагога. Одним з мотивів вибору педагогічної професії є різноманітність громадських зв'язків (з батьками, учнями, вчителями та ін.).

В основі соціальної активності педагога лежить ідейна переконаність, яка вважається найбільш глибокої фундаментальної характеристикою особистості педагога.

Висока професійна відповідальність є відмінною рисою педагогічної професії. Педагог-громадянин вірний своєму народові, він не замикається у вузькому колі особистих турбот, його життя безперервно пов'язана з тим мікрорайоном, де він живе і працює.

Ціннісні орієнтації виступають внутрішнім регулятором діяльності педагога, що визначає його ставлення до навколишнього світу і себе. Серед них переважають екзистенціальні цінності - любов, свобода, совість, віра, відповідальність. Вони органічно пов'язані з моральними цінностями, такими як добро, шляхетність, чуйність, безкорисливість. Важливе місце в системі цінностей займають патріотичні (патріотизм, національну гідність, громадянськість і ін.) І естетичні цінності. Крім того, в якості ціннісних орієнтацій можуть виступати такі показники, як сенс праці, заробітна плата, кваліфікація, кар'єра і ін.

На різних стадіях професійного становлення компоненти спрямованості мають різний зміст, обумовлене рівнем професійного розвитку особистості.

  Особистісні якості педагога |  Професійна позиція педагога
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати