На головну

 принцип проблемності |  Реалізація принципу проблемності |  Умови реалізації принципу проблемності |  принцип мотивації |  Вимоги принципу мотивації |  Реалізація принципу мотивації |  Педагогічні технології та інновації |  Основні ознаки педагогічної технології |  Властивості педагогічної технології |  Інновації та інноваційні процеси в освіті |

Показовий метод навчання

  1.  I метод
  2.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  3.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  4.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  5.  I. Організаційно-методичний розділ
  6.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  7.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів

показовий метод- Це обумовлена ??принципами навчання система регулятивних правил підготовки і пояснення навчального матеріалу шляхом постановки проблеми і показу способів її рішення або шляхом показу учням зразка логіки наукового дослідження, формування у них способів пошукової діяльності.

ознаки : 1) показується логіка рішення наукової проблеми вченим або моральних проблем письменником; 2) розглядається зразок докази, міркувань, шлях пошуку істини; 3) наводяться способи вирішення практичної проблеми.

функції : Формування в учнів поняття про логіку і способи вирішення наукової або практичної проблеми, формування уявлень про способи творчої діяльності.

Правила : 1) створити проблемну ситуацію і пояснити сутність основних понять шляхом показу вирішення проблеми; 2) вибрати і застосувати прийоми спонукає впливу; 3) показати зразки дій (показати на прикладах, як виконати ту чи іншу дію); 4) контроль і оцінку знань і умінь проводити за якістю відтворення засвоєного матеріалу.

застосування : У формі розповіді (лекції), з показом логіки відкриття, рішення наукової або практичної проблеми, показом конструювання способу дій, що супроводжується демонстрацією дослідів, діа- і відеофільмів. Даний метод застосовується в двох варіантах. У першому випадку вчитель підбирає факти з історії науки і показує логіку рішення наукової проблеми вченими. Наводячи в своїй розповіді історичні факти, оголюючи суперечливість даних науки, вчитель створює проблемну ситуацію, сам її формулює і показує, як вона вирішена вченими, звертаючи увагу учнів на логіку пізнання і руху думки вченого до істини (в тому числі на його помилки, сумніви, успіхи, опис дослідів).

В іншому випадку вчитель застосовує показовий метод, щоб продемонструвати зразок дослідження при виведенні будь-яких рівняння, докази, закономірності, при вирішенні практичної проблеми.

  Монологічний метод навчання |  діалогічний метод
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати