На головну

 Врахування потреб людини в освіті |  Реалізація проблемно-розвиваючого навчання |  Принципи проблемно-розвиваючого навчання |  принцип проблемності |  Реалізація принципу проблемності |  Умови реалізації принципу проблемності |  принцип мотивації |  Вимоги принципу мотивації |  Реалізація принципу мотивації |  Педагогічні технології та інновації |

Властивості педагогічної технології

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  4.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  5.  PAGE7. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  6.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  7.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)

Педагогічна технологія повинна бути цілісною - це означає, що вона повинна відповідати всім виділеним ознаками. Тільки в цьому випадку технологія буде досконалою, завершеною і ефективною. Багато авторські технології, розроблені вчителями, часто не володіють властивістю цілісності: акцентується увага на будь-якому гідність, знахідку в досвіді вчителя і не беруться до уваги інші ознаки технології. Наприклад, на початку своєї діяльності В. Ф. Шаталов запропонував такий ефективний засіб, як опорні конспекти (сигнали). Але багато практики поквапилися назвати це засіб технологією, спробували запозичувати досвід Шаталова, але не у всіх виходили такі ж результати, як у автора. Надалі і сам Шаталов, і його послідовники поповнили опорні конспекти іншими компонентами, властивими педагогічним технологіям, і розробили одну з скоєних педтехнологий. Цей факт говорить про те, що не всяку знахідку можна віднести до технології. Головне полягає в тому, що гарантоване досягнення мети дає тільки цілісна технологія.

Іншою важливою властивістю педагогічної технології є її оптимальність. Термін «оптимальний» (від лат. Слова optimus - «найкращий») означає «найбільш відповідний певним умовам і завданням». Існує кілька критеріїв оптимальності педагогічного процесу. Ці критерії дозволяють стверджувати, що педагогічна технологія буде оптимальною, якщо:

вона сприяє досягненню кожним школярем рівня навченості, розвиненості та вихованості в зоні його найближчого розвитку;

її застосування не перевищує науково обгрунтованих витрат часу вчителя та учнів, тобто дає максимально можливі в даних умовах результати за проміжки часу, визначені стандартом освіти і статутом школи.

Важливо звернути увагу і на такі властивості технології, як її результативність і застосовність. Результат застосування технології - це зміни в розвитку, навченості та вихованості учня.

  Основні ознаки педагогічної технології |  Інновації та інноваційні процеси в освіті
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати