На головну

 Лекція № 47. Типологія і різноманіття освітніх установ |  Лекція № 48. Авторські школи |  Лекція № 49. Форми навчання |  Лекція № 50. Класно-урочна система |  Лекція № 51. Урок як основна форма роботи в школі |  Лекція № 52. Структура уроків різних типів |  Лекція № 53. Позакласна робота педагога |  Лекція № 54. Лекція як форма навчання |  Лекція № 55. Семінари, тренінги і диспути як одна з форм роботи педагога |  Лекція № 56. Консультація |

Лекція № 58. Поняття про засоби навчання

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  3.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  4.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  5.  I. Поняття про мови і її функціях
  6.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  7.  IX. Чи збігаються цілі навчання в усіх відомих вам дидактичних системах? Обгрунтуйте свій вибір.

Засоби навчання - Обов'язковий елемент оснащення навчальних кабінетів і їх інформаційно-предметного середовища, а також найважливіший компонент навчально-матеріальної бази шкіл різних типів і рівнів. До засобів навчання відносять різні матеріальні об'єкти, в тому числі об'єкти, штучно створені спеціально для навчальних цілей і залучаємо до виховно-освітній процес в якості носіїв навчальної інформації та інструменту діяльності педагога і учнів. Терміну «засоби навчання» відповідають еквіваленти: «навчальне обладнання», «навчально-наочні та навчальні посібники», «дидактичні засоби».

Особливу групу складають технічні засоби навчання (ТСО). Сюди ж відносять засоби нових інформаційних технологій - комп'ютери та комп'ютерні мережі, інтерактивне відео; засоби медіаосвіти, навчальне обладнання на базі електронної техніки і ін. Проектуванням і створенням засобів навчання займаються інститути РАО, науково-педагогічні установи, виробничі установи, різні фірми, видавництва. Розробка засобів навчання визначається переліками навчального обладнання, які номенклатурно представляють систему засобів навчання з кожного навчального предмету.

Залежно від дисципліни викладання відбувається вибір засобів навчання. Учитель може використовувати навчальні посібники, наочні матеріали на свій розсуд. Однак застосування засобів навчання є обов'язковою складовою навчального процесу.

Найчастіше вибір засобів навчання пов'язаний з вибором методу навчання. Якщо використовується активний метод навчання (також словесний метод, методи контролю і самоконтролю), то використовуються навчальні посібники, підручники та технічні засоби навчання. Особливо активно технічні засоби навчання застосовуються при практичному методі. При пасивному методі навчання (учні слухають і дивляться), основними видами якого є розповідь, лекція, пояснення, екскурсія, використовуються наочні засоби навчання. Наочні засоби навчання можуть бути зроблені самим педагогом (плакати, транспаранти і т. П.).

У процесі систематичного навчання засвоєні знання стають засобом засвоєння нових знань, розвитку в емоційної та розумової сфері особистості. В основному вони істотно впливають на інтелектуальну сферу особистості. Такі інтелектуальні засоби навчання відіграють провідну роль в розумовому розвитку учнів. Вони можуть бути дані учителем в процесі навчання, проте краще, якщо вони будуть сконструйовані самими учнями у спільній діяльності з педагогом. Тут велика роль проблемного навчання.

У використанні будь-якого виду засобів необхідно знати міру і пропорції, які визначаються закономірностями навчання. Наприклад, відсутність або недостатня кількість коштів наочності знижує якість знань, зменшує пізнавальний інтерес, не розвиває образне сприйняття. Надмірне ж їх вживання призводить до легковажному ставленню учнів до досліджуваного предмета. Оптимальним вважається 4-5 демонстрацій за урок при вивченні важкої теми. Звичайно, це має поєднуватися з методами самостійної роботи і засобами контролю.

  Лекція № 57. Іспит і тест як методи контролю в школі |  Лекція № 59. Класифікація засобів навчання і їх види
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати