На головну

 Лекція № 46. Навчання обдарованих дітей |  Лекція № 47. Типологія і різноманіття освітніх установ |  Лекція № 48. Авторські школи |  Лекція № 49. Форми навчання |  Лекція № 50. Класно-урочна система |  Лекція № 51. Урок як основна форма роботи в школі |  Лекція № 52. Структура уроків різних типів |  Лекція № 53. Позакласна робота педагога |  Лекція № 54. Лекція як форма навчання |  Лекція № 55. Семінари, тренінги і диспути як одна з форм роботи педагога |

Лекція № 57. Іспит і тест як методи контролю в школі

  1.  I. Можливість програмування і контролю, сформованість довільних дій.
  2.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  3.  II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  4.  III. Порядок складання іспиту
  5.  IX. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння
  6.  J Цілі виховання в сучасній школі
  7.  L Завдання для самоконтролю.

іспит - Традиційний усний метод контролю знань в школі за певний період навчання (найчастіше за рік). Останнім часом іспит викликає неоднозначну оцінку педагогів. Виявляються два головні недоліки іспиту:

1) елемент випадковості в «витягуванні» квитка ( «іспит-лотерея»);

2) іспит - це стресова ситуація для учнів, що блокує їх інтелектуальні можливості.

У зв'язку з цим поряд з іспитом в класичному варіанті часто стала застосовуватися тестова форма контролю.

тести - Це завдання складаються з ряду питань і кількома варіантами відповіді на них для вибору в кожному випадку одного вірного. З їх допомогою можна отримати, наприклад, інформацію про рівень засвоєння елементів знань, про сформованість умінь і навичок учнів по застосуванню знань у різних ситуаціях. Головне достоїнство тестової перевірки - в швидкості «вирішення завдань», гідність ж традиційної перевірки за допомогою дидактичних матеріалів - в її обгрунтованості. Існують і певні недоліки тестів. Якщо результати своєї роботи учень представляє тільки у вигляді номера відповіді, тут вчитель не бачить характеру рішення - розумова діяльність учня і результат може бути тільки імовірнісним. Гарантії наявності в учня знань немає. До недоліків тестів також відносять можливість вгадування. Якщо, наприклад, тестове завдання містить тільки дві відповіді, один з яких правильний, то половину відповідей на такі тестові завдання можна вгадати.

Завдання з вибором відповіді особливо цінні тим, що кожному учню дається можливість представити себе обсяг обов'язкових вимог до оволодіння знаннями курсу, об'єктивно оцінити свої успіхи, отримати конкретні вказівки для додаткової індивідуальної роботи. Тестові завдання зручно використовувати при організації самостійної роботи учнів у режимі самоконтролю, при повторенні навчального матеріалу.

Тести з успіхом використовують поряд з іншими формами контролю, забезпечуючи інформацію по ряду якісних характеристик знань і вмінь учня. Так, найчастіше тест служить однією зі складових частин іспиту. Залежно від завдання, яке ставиться при виконанні тесту, вибирають один з існуючих видів тестового контролю.

Тести з однозначним вибором відповіді.На кожне завдання пропонується кілька варіантів відповіді, з яких лише один правильний.

Тест з багатозначним відповіддю.В варіанти відповіді може бути внесено більше одного вірної відповіді, але в різних видах. Або серед відповідей взагалі може не бути вірних. Тоді в результаті кожному номеру завдань повинні бути виставлені номери правильних відповідей або прочерк.

Тести на доповнення.У цих тестах завдання оформляються з пропущеними словами або символами. Пропущене місце повинно бути заповнене учнями.

Тести перехресного вибору.У них пропонується відразу кілька завдань і кілька відповідей до них. Кількість відповідей рекомендується планувати дещо більше, ніж завдань. В результаті учень повинен надати ланцюжок двозначних чисел.

Тестова форма контролю не рекомендується як основна і єдина. Її використання як підсумкової форми контролю повинно поєднуватися з іншими видами контролю.

 



 Лекція № 56. Консультація |  Лекція № 58. Поняття про засоби навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати