На головну

 Лекція № 41. Сучасні моделі організації навчання |  Лекція № 42. Блочно-модульне навчання |  Лекція № 43. Программированное і комп'ютерне навчання |  Лекція № 44. Компенсуючі навчання |  Лекція № 45. Навчання «важких» дітей |  Лекція № 46. Навчання обдарованих дітей |  Лекція № 47. Типологія і різноманіття освітніх установ |  Лекція № 48. Авторські школи |  Лекція № 49. Форми навчання |  Лекція № 50. Класно-урочна система |

Лекція № 52. Структура уроків різних типів

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  GPT. Цільове призначення та структура.
  3.  I. Земля - ??велика кузня найрізноманітніших органічних істот
  4.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  5.  III.2.1 Структура економіки і показники діяльності за видами економічної діяльності
  6.  MBR. Цільове призначення та структура.
  7.  VI. Для яких типів уроків характерні наступні структури?

Структура уроку має принципове значення в теорії і практиці сучасного уроку, так як саме вона визначає результативність і ефективність навчання. В якості елементів урокувиділяють наступні складові:

1) вивчення нового матеріалу;

2) домашнє завдання;

3) контроль знань;

4) узагальнення і систематизація знань;

5) закріплення пройденого матеріалу.

Деякі педагоги схильні виділяти також:

1) мета уроку;

2) зміст матеріалу;

3) методи та прийоми навчання;

4) способи організації навчальної діяльності.

Елементи уроку численні, але методи і форми навчання, технічні засоби, методи контролю знань, мета уроку не є його компонентами.

Довгий час структура уроку асоціювалася з постійною, застиглої схемою комбінованогоуроку:

1) перевірка і повторення знань і навичок учнів (перевірка домашнього завдання);

2) загострення уваги учнів на тих знаннях і навичках, які можуть знадобитися для вивчення нового матеріалу;

3) пояснення вчителем нового матеріалу та організація роботи учнів, спрямованої на засвоєння і осмислення отриманих знань;

4) початкове закріплення вивченого матеріалу в учнів, вироблення у них навичок і умінь щодо застосування цього матеріалу;

5) визначення домашнього завдання і проведення інструктажу з способам його виконання;

6) оцінювання роботи деяких учнів, підведення підсумків уроку, виставлення оцінок.

Дана схема уроку має свої недоліки:

1) не дає вчителям простору для творчої діяльності;

2) вимагає чіткої регламентації часу, який відводиться на різні етапи уроку (для опитування пройденого матеріалу, введення нового, його закріплення, підбиття підсумків.

педагог М. І. Махмутов вважає, що структура уроку повинна враховувати:

1) закономірності процесу навчання;

2) закономірності процесу засвоєння;

3) закономірності самостійної розумової діяльності учнів;

4) види діяльності вчителя і учнів як зовнішні форми прояву сутності педагогічного процесу.

Головними елементами уроку , Які відображають всі ці закономірності, є:

1) формування та актуалізація нових понять і способів дій;

2) застосування засвоєного.

Всі компоненти повинні представляти собою єдину систему - урок. При цьому урок буде ефективним і інформативно повним лише тоді, коли вчитель чітко розуміє, що всі компоненти уроку взаємопов'язані.

Завдяки вищевказаним компонентів на уроці створюється сприятлива атмосфера для:

1) засвоєння учнями необхідного матеріалу;

2) активізації розумової діяльності;

3) формування в учнів знань, умінь і навичок, розвитку їх інтелектуальних здібностей.

Компоненти можна міняти місцями(Наприклад, на початку уроку може бути не повторення пройденого уроку, а введення нових понять), проте вони повинні бути взаємопов'язані.

Даний підхід до структури уроку дозволяє:

1) виключити однаковість його проведення;

2) зробити цікавим урок для учнів;

3) підвищити пізнавальну діяльність і активність учнів на уроці;

4) виявити педагогу свої творчі здібності та вдосконалювати педагогічну майстерність.

Головним критерієм вибору структури уроку є майстерність вчителя. Від нього залежить, чи буде наступний урок точною копією попереднього або він буде нетрадиційним, цікавим.

  Лекція № 51. Урок як основна форма роботи в школі |  Лекція № 53. Позакласна робота педагога
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати