Головна

 Лекція № 40. Сутність проблемного навчання |  Лекція № 41. Сучасні моделі організації навчання |  Лекція № 42. Блочно-модульне навчання |  Лекція № 43. Программированное і комп'ютерне навчання |  Лекція № 44. Компенсуючі навчання |  Лекція № 45. Навчання «важких» дітей |  Лекція № 46. Навчання обдарованих дітей |  Лекція № 47. Типологія і різноманіття освітніх установ |  Лекція № 48. Авторські школи |  Лекція № 49. Форми навчання |

Лекція № 51. Урок як основна форма роботи в школі

  1.  A) & деформаціясин ескермеуге болатин дене
  2.  B) при зменшенні зображення можуть бути втрачені інформації
  3.  C.2.1 Міцність і деформація
  4.  D. Грошова форма
  5.  D. Грошова форма
  6.  D. Засоби масової інформації
  7.  E) Діскетани форматтау

Урок є колективною формою навчання, яка має такі особливості:

1) постійний склад учнів;

2) стійкі тимчасові рамки занять (кожне заняття триває 45 хв);

3) заздалегідь складений розклад і організацію навчальної роботи над одним і тим же матеріалом.

Основними типами уроків, що характеризуються певними методичними особливостями, є:

1) уроки змішані, або комбіновані;

2) уроки викладу нового матеріалу;

3) уроки закріплення вивченого матеріалу;

4) уроки повторення, систематизації та узагальнення вивченого матеріалу;

5) уроки перевірки і оцінки знань, умінь і навичок.

Широко використовуються також нестандартні, інноваційні форми визначених занять:

1) уроки-семінари;

2) конференції;

3) рольові ігри;

4) інтегровані уроки.

змішані,або комбіновані, урокипоєднують в собі різні цілі і види навчальної роботи:

1) роботу над пройденим матеріалом;

2) осмислення і засвоєння нової теми;

3) вироблення практичних умінь і навичок.

Відповідно до цього в змішаному уроці зазвичай виділяються наступні структурні компоненти (етапи):

1) організацію учнів до занять;

2) повторно-навчальну роботу;

3) робота з осмислення і засвоєння нового матеріалу;

4) робота з формування умінь і навичок застосування знань на практиці;

5) завдання на будинок.

Уроки викладу нового матеріалу учителемприсвячені роботі над новим матеріалом і проводяться переважно в середніх і старших класах, при вивченні об'ємного і складного матеріалу.

Структура даного уроку:

1) організація учнів до занять;

2) постановка цілей заняття;

3) короткий опитування;

4) завдання додому.

Уроки закріплення вивченого матеріалу і вироблення практичних знань і уміньпроводяться у всіх класах після вивчення окремих тем або розділів навчальної програми та спрямовані на повторення пройденого матеріалу з метою його глибшого осмислення і засвоєння, на вироблення практичних умінь і навичок.

Уроки повторення, систематизації та узагальненнявивченого матеріалу пов'язані з повторенням великих розділів навчальної програми та проводяться відразу після вивчення теми або в кінці навчального року. Специфікою таких уроків є наступне:

1) учитель для повторення, систематизації та узагальнення знань учнів виділяє вузлові питання програми, засвоєння яких має вирішальне значення для оволодіння предметом;

2) в якості методів навчання можуть виступати оглядові лекції, бесіди та усне опитування, вправи з повторення і поглиблення практичних умінь і навичок.

Уроки-семінари і уроки-конференціїпроводяться зазвичай в старших класах і мають ряд особливостей:

1) вчитель заздалегідь розробляє питання для учнів з певної теми семінарського уроку і визначає необхідний час на його підготовку;

2) робота з підготовки семінарського заняття ведеться учнями самостійно за допомогою зазначеної вчителем літератури;

3) на відміну від уроків-семінарів уроки-конференції присвячуються найбільш істотним і узагальнюючим питань, що випливають з вивчення кількох споріднених тем. Ці уроки покликані поглиблювати і збагачувати знання учнів.

Уроки перевірки і оцінки знаньпроводяться після вивчення великих тем або розділів навчальної програми. У них використовуються різні види усного опитування та виконання письмових контрольних робіт.

  Лекція № 50. Класно-урочна система |  Лекція № 52. Структура уроків різних типів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати