Головна

 Лекція № 39. Розвивальне навчання |  Лекція № 40. Сутність проблемного навчання |  Лекція № 41. Сучасні моделі організації навчання |  Лекція № 42. Блочно-модульне навчання |  Лекція № 43. Программированное і комп'ютерне навчання |  Лекція № 44. Компенсуючі навчання |  Лекція № 45. Навчання «важких» дітей |  Лекція № 46. Навчання обдарованих дітей |  Лекція № 47. Типологія і різноманіття освітніх установ |  Лекція № 48. Авторські школи |

Лекція № 50. Класно-урочна система

  1.  A) збігається решеточная система б) Взаємно протилежна решеточная
  2.  I. Система граматичних часів в пасивному стані
  3.  II. Богословська система
  4.  II. Глобальна система.
  5.  II. Поселення в Іспанії. Взаємовідносини вестготів і римлян. Королівська влада. Система управління. Церковна політика.
  6.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  7.  III. КУЛЬТУРА ЯК СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ

Існує кілька форм організації навчання:

1) індивідуальна;

2) індивідуально-групова;

3) колективна;

4) класно-урочна.

індивідуальна форма - Найдавніша форма організації навчання. Вона мала на увазі окреме навчання дитини вдома, при цьому допомога вчителя була лише непрямої. Недолік уваги педагога є істотним мінусом даної форми навчання.

Індивідуально-групова форма . Суть даного навчального процесу полягає в наступному: вчитель займається з групою учнів, проте їх рівень підготовки різний, тому доводиться роз'яснювати матеріал індивідуально, витрачаючи додатково час на кожного окремого учня, отже, дана система була неекономічною і також не могла задовольнити всіх вимог в освіті.

Поступово стала формуватися концепція колективного навчання , Яка була вперше випробувана в братських школах України і Білорусії. З цієї концепції і виникла класно-урочна система навчання, яка була теоретично обгрунтована чеським педагогом Яном Амосом Коменського (1592-1670) . Згідно його науковим розробкам можна виділити наступні особливості класно-урочної системи :

1) основну засаду системи представляє клас, що включає в себе набір учнів приблизно одного віку і протягом всього часу навчання зберігає постійний склад;

2) основою процесу навчання є урок. Він передбачає знання і навички учнів по одній окремій темі, предмету;

3) головна діяльність на уроці належить вчителю, який керує роботою на уроці, оцінює досягнення учнів і вирішує питання про переведення учнів до наступного класу.

К структурним ознакамикласно-урочної системи відносяться:

1) навчальний день;

2) навчальна чверть;

3) навчальний рік;

4) навчальні канікули;

5) розклад уроків.

Урок класно-урочної системи включає в себе наступні компоненти навчально-виховного процесу:

1) зміст уроку;

2) мета уроку;

3) методи та засоби;

4) дидактичні елементи уроку;

5) діяльність вчителя по організації навчальної роботи.

Класно-урочнасистема існує близько трьох століть.

За цей час її піддали ретельному аналізу. Можна відзначити наступні позитивні сторониданої системи:

1) економічність навчання;

2) взаємодія учнів і допомога один одному;

3) чітку структуру уроку;

4) домінуючу роль вчителя, який грамотно управляє процесом навчання;

5) у процесі індивідуально-колективного спілкування між учителем і учнями останні освоюють навички, знання і розвивають здатність спілкування з іншими людьми, один з одним;

6) здійснюється процес вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відбувається двостороннє розвиток;

7) учня, що здобуває нові знання, і педагога.

В класно-урочної системи існує і ряд недоліків :

1) педагог змушений часто брати до уваги індивідуальні здібності окремих учнів, що гальмує темпи навчання всього класу;

2) єдина програма навчання розрахована на всіх і кожного і не завжди враховує індивідуальні здібності учнів, що створює труднощі для слаборозвинених учнів і не заохочує особливо обдарованих.

  Лекція № 49. Форми навчання |  Лекція № 51. Урок як основна форма роботи в школі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати