На головну

 Лекція № 19. Освітній процес |  Лекція № 21. Структура безперервної освіти |  Лекція № 22. Освіта як суспільне явище і педагогічний процес |  Лекція № 23. Сутність, протиріччя і логіка освітнього процесу |  Лекція № 25. Державний освітній стандарт |  Лекція № 28. Підручники |  Лекція № 29. Процес навчання |  Лекція № 30. Функції процесу навчання |  Лекція № 31. Структурні елементи процесу навчання |  Лекція № 32. Закони та закономірності процесу навчання |

Лекція № 34. Принципи навчання

  1.  B-дерева: принципи побудови, операція пошуку.
  2.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  3.  I. Нові принципи кримінального права
  4.  I. Основні принципи
  5.  I. Фундаментальні принципи
  6.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  7.  IX. Чи збігаються цілі навчання в усіх відомих вам дидактичних системах? Обгрунтуйте свій вибір.

Принципи процесу навчання - основні вимоги до організації освіти, якими керується педагог.

Виділяються кілька основоположних принципів навчання:

1) принцип розвиваючого і виховує навчання;

2) принцип свідомості і активності;

3) принцип наочності;

4) принцип систематичності і послідовності;

5) принцип науковості;

6) принцип доступності;

7) принцип міцності;

8) принцип взаємозв'язку теорії і практики;

9) принцип завершеності процесу навчання.

Принцип розвиваючого і виховує навчанняспрямований на досягнення мети всебічного розвитку особистості. Для цього необхідно:

1) звертати увагу на особистість учня;

2) навчити учня мислити причинно.

Принцип свідомої активностіздійснюється при дотриманні наступних правил:

1) розуміння цілей і завдань майбутньої роботи;

2) опора на інтереси учнів;

3) виховання активності в учнів;

4) використання проблемного навчання;

5) вироблення самостійності у учнів.

принцип наочності - Навчання проводиться на конкретних зразках, які сприймаються учнями з допомогою зорових, моторних і тактичних відчуттів. В даному випадку необхідно:

1) використовувати наочні предмети;

2) виготовляти спільно навчальні посібники;

3) використовувати технічні засоби навчання.

Принцип систематичності і послідовності.Йому відповідають такі вимоги:

1) навчальний матеріал повинен бути розбитий на частини, блоки;

2) необхідно використовувати структурно-логічні плани, схеми, таблиці;

3) повинен існувати логічний урочна система;

4) необхідно застосовувати узагальнюючі уроки для систематизації знань.

принцип науковостіпроходить при використанні наступних правил:

1) навчання повинно відбуватися на основі передового педагогічного досвіду;

2) навчання повинно бути направлено на формування в учнів діалектичного підходу до досліджуваних предметів;

3) необхідно використання наукових термінів;

4) необхідно інформування учнів про останні наукові досягнення;

5) необхідно заохочення дослідницької роботи.

принцип доступностізаснований на врахуванні вікових та індивідуальних особливостей учнів в процесі навчання. Для його реалізації необхідно дотримуватися таких правил:

1) організація навчання з поступовим наростанням труднощі навчального матеріалу;

2) врахування вікових особливостей учнів;

3) доступність, використання аналогій.

принцип міцностізаснований на наступних правилах:

1) систематичне повторення навчального матеріалу;

2) звільнення пам'яті учнів від другорядного матеріалу;

3) використання логіки в навчанні;

4) застосування різних норм і методів контролю знань.

Принцип взаємозв'язку теорії і практики.Для реалізації цього принципу слід:

1) практикою доводити необхідність наукових знань;

2) інформувати учнів про наукові відкриття;

3) впроваджувати наукову організацію праці в навчальний процес;

4) привчати учнів застосовувати знання на практиці.

Принцип завершеності процесу навчаннязаснований на досягненні максимального засвоєння матеріалу. Для успішного результату необхідно:

1) після вивчення великої теми або розділу перевіряти засвоєння навчального матеріалу учнями;

2) використовувати такі методи навчання, які дозволяють досягти бажаних результатів за короткий проміжок часу.

  Лекція № 33. Удосконалення процесу навчання |  Лекція № 35. Методи навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати