Головна

 Тест № 8 |  емоційна чутливість |  Наскільки ви конфліктні? |  Стратегія поведінки в конфлікті |  Аргументи і їх вплив на ефективність спілкування |  У спілкуванні дрібниць не буває! |  Подарунки в нашому житті |  Поведінка за столом |  Секрети спілкування в пошуках роботи |  додаток |

III. Прояв індивідуальних особливостей особистості

  1.  I. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
  2.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  3.  VI. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
  4.  XX з'їзд КПРС і засудження культу особистості. Економічні реформи 50-60-х рр. XX ст., Причини їх невдач. Уповільнення економічного зростання.
  5.  XXXVI. ХВОРОБИ ТОВАРИСТВА ЧИ Є ПРИЧИНОЮ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХВОРОБ ЛЮДЕЙ.
  6.  А. Остаточне прояв

У діловому спілкуванні

Знання своїх індивідуальних особливостей, вміння аналізувати індивідуальні особливості співрозмовника мають велике практичне значення для безперервного саморозвитку і професійного зростання учнів. Визначення індивідуально-психологічних особливостей співрозмовника дозволяє виробити модель поведінки в процесі спілкування, і особливо в конфліктній ситуації.

Знання в області психології спілкування допомагають учням легше адаптуватися до сучасних умов ринку і орієнтуватися на підвищення індивідуальної конкурентоспроможності.

Запитання і завдання

1. Конкретна людина зі своєрідними фізичними, фізіологічними, психологічними, соціальними якостями і властивостями - це:

а) особистість;

б) індивідуальність.

2. Розкрийте сутність визначення «особистості». Яка функція спілкування відіграє провідну роль в процесі становлення особистості?

3. Із запропонованих визначень виберіть ті, які за змістом відповідають: а) темпераменту; б) екстраверсії; в) інтровсрсіі.

1. Орієнтація на свої відчуття, враження і думки; зовнішній спокій, невелике коло знайомих, занурення в спогад.

2. Динамічна характеристика психічної діяльності.

3. Орієнтація на те, що відбувається навколо, на зовнішні враження, легкість вступу в контакт, любов до ризику і діям.

4. На прикладі, розглянутому на с. 71, визначте тип темпераменту кожної молодої людини.

5. Вкажіть особливості, які характеризують флегматика:

а) підвищена активність;

б) тривала працездатність;

в) енергійність;

г) зосередженість уваги;

д) запальність;

е) мовчазність;

ж) терплячість;

з) товариськість;

і) стійкі форми поведінки; к) непосидючість; л) швидка переключення; м) бідність рухів.

6. Виберіть ті з визначень, які за змістом відповідають поняттям: а) холерик; б) флегматик; в) сангвінік; г) меланхолік.

1. Схильність до переживання, неергічность, сором'язливість і боязкість при спілкуванні з незнайомими людьми, швидка стомлюваність, стриманість мови і рухів.

2. Енергійність, поривчастість, неврівноваженість, швидкість зміни настрою, працездатність, схильність до лідерства.

3. Повільність, зосередженість уваги, терплячість, слабкість зовнішніх проявів, врівноваженість, пасивність, працездатність, вдумливість.

4. Життєрадісність, врівноваженість, товариськість, багатство і виразність міміки, часто мінливі прихильності, легкість переживання невдач.

7. Вкажіть особливості, які характеризують холерика:

а) енергійність;

б) витриманість;

в) мінливість настрою;

г) зосередженість уваги;

д) товариськість;

е) рухливість;

ж) поривчастість в рухах;

з) рівне і спокійне настрій;

і) збуджений стан;

к) невиразність мови;

л) швидка пристосованість до нових обставин;

м) голосна мова.

8. Приказка «Сім разів відміряй, один раз відріж» характеризує:

а) сангвініка;

б) меланхоліка;

в) флегматика;

г) холерика.

9. Заповніть таблицю.

  II. Психологічні аспекти ділового спілкування |  Характеристика типів темпераменту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати