На головну

 економічні системи |  Ринок і ринковий механізм |  Попит і пропозиція |  Постійні і змінні витрати |  фінансові інститути |  Банківська система |  Бізнес. Основні форми і джерела фінансування |  Цінні папери |  Ринок праці |  безробіття |

Економічне зростання і розвиток

  1.  Fast Ethernet як розвиток класичного Ethernet'а
  2.  I. Розвиток шкільної освіти в країнах Західної Європи, США і Росії.
  3.  I. Людині здається, що він все робить зсередини свого істоти, а насправді розвиток його здібностей залежить від інших
  4.  III. Розвиток культури та історії дає фактичні докази, що підтверджують, що людський рід виник в Азії
  5.  III. Розвиток радянського права в умовах НЕПу
  6.  III. Фінансово-економічний менеджмент
  7.  IV. мікроекономічний рівень

...

Економічне зростання - Процес довготривалого збільшення реального ВВП як в його абсолютному значенні, так і в перерахунку на кожного жителя країни. Економічне зростання передбачає кількісне збільшення обсягів виробництва економічних благ. Головні рушійні сили - інновації та ефективне використання підприємницького (людського) ресурсу.

Досягти зростання економічних показників можливо екстенсивним і інтенсивним шляхом. Екстенсивний зростання - збільшення ВВП відбувається шляхом розширення масштабів використання ресурсної бази. Інтенсивне зростання передбачає зростання ВВП завдяки якісному поліпшенню факторів виробництва і підвищення їх ефективності. Основні фактори інтенсивного зростання: впровадження досягнень науково-технічного прогресу (НТП); підвищення кваліфікації працівників; раціональний розподіл ресурсів; економія на масштабі.

...

Економічний розвиток суспільства слід розглядати як багатоплановий процес, який охоплює економічне зростання, структурні зміни в економічній системі, створення більш комфортних умов, що поліпшують якість життя населення.

Економічне зростання та економічний розвиток не тотожні поняття. Зростання - передбачає певні кількісні зміни, а розвиток - це комплексні якісні зміни, що дають позитивну динаміку підвищення рівня життя.

...

Фактори економічного зростання: кількісні та якісні показники трудових ресурсів; ефективність використання основного капіталу; забезпеченість якісними природними ресурсами; ефективні управлінські схеми; високотехнологічність виробництва.

  Види, причини і наслідки інфляції |  поняття ВВП
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати