На головну

 Вибір величини напруги |  Вибір силових трансформаторів ГПП |  Електричний розрахунок повітряних і кабельних ЛЕП |  Перевірка повітряних і кабельних ЛЕП по втратах напруги |  Розрахунок струмів короткого замикання |  Вибір струмообмежувального реактора |  Перевірка кабельних ліній по току короткого замикання |  Компенсація реактивної потужності |  Визначення втрат потужності та електроенергії |  Облік і оплата електроенергії |

Вибір КРУ для ДПП

  1.  Calibration memory. Вибір для збереження градуювання пам'яті, якщо це можливо.
  2.  IX. Чи збігаються цілі навчання в усіх відомих вам дидактичних системах? Обгрунтуйте свій вибір.
  3.  T- критерій Стьюдента і особливості його використання для залежних і незалежних вибірок.
  4.  t-критерій Стьюдента для залежних вибірок
  5.  А. Нормативне застосування теорії раціонального вибору
  6.  А.4 Вибір матеріалів
  7.  Азія перед вибором

Для внутрішньої установки на ДПП приймається КРУ типу КМ-1-10-20-ТЗ і вимикачі типу ВКЕ-10-31,5 / 1000-У3 для вступних осередків і

ВКЕ-10-31,5 / 630-УЗ для приєднань, що відходять.

Перевірка вимикача ВКЕ-10-31,5 / 630-УЗ по відключає здібності проводиться за співвідношенням: Iо. н ? In.t, (2.60)

де Iо. н = 31,5 кА, згідно [8, с. 268].

In.t= =6849 А. Отже, 31500 А> 6849 А.

Перевірка вимикача на здатність відключення аперіодичної складової струму к. З. проводиться відповідно до співвідношення: · Iо. н · ?н ? ia.t (2.58)

де ?н = 0,17.

Повний час відключення визначається за формулою:

t = tо. з+ tз, T = 0,07+ 0,01 = 0,08 с, (2.61)

де tо. з = 0,07 с, згідно [8, с.269].

Та=  . ia.t=  = 1594 А.

 · 31500 · 0,17 = 7573 А, 7573 А> 1594 А. Умова виконується.

Перевірка вимикача по динамічної стійкості проводиться за співвідношенням: imax ? , (2.62)

де imax = 70 кА, згідно [8, с.268].

 = iу2=17241 А. тоді 70000 А> 17241 А.

Перевірка вимикача по термічній стійкості.

Розрахунковий тепловий імпульс визначається як:

Вр=  · tп. п, Вр= 6,849? · 0,07 = 7,6 кА? · с, (2.63)

де I? =  = 6849 кА, tп. п = tо. з = 0,07 с.

Розрахунковий тепловий імпульс для вимикача визначається за формулою:

В = ·t, В = 31,5? · 3 = 2977 кА? · з, (2.64)

де Im.y = 31,5 згідно [8, с.268];

t = 3с. згідно [8, с.268]. Отже, 2977 кА? · з > 7,6 кА? · с. Вибір роз'єднувачів і вимикачів 35 кВ |  Вибір і перевірка КРУ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати