На головну

 ускладнення |  Вакцинація проти гепатиту В |  Правові аспекти вакцинопрофілактики |  Кабінет імунопрофілактики дитячої поліклініки |  Вакцинація особливих груп дітей |  Реакції і ускладнення на введення вакцин |  Анафілактичний шок |  Активне спостереження за хворою дитиною. Стаціонар на дому. Правила оформлення рецептів, листків непрацездатності. |  Виклик на будинок до хворої дитини дільничного лікаря |  Денний стаціонар |

Державну соціальну допомогу

  1.  Специфіка НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  Cтруктура ПСИХОЛОГІЇ ВЕЛИКИЙ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ
  3.  First Aid Measures (Treatment). Заходи першої допомоги (Лікування)
  4.  I РОЗДІЛ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  6.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  7.  IV. Пологи і види покарань та інших заходів соціального захисту

При амбулаторному лікуванні певних категорій дітей отримують державну соціальну допомогу - лікарські засоби і вироби медичного призначення, відповідно до стандартів медичної допомоги, виділяються безкоштовно. Дітям, які не мають права на державну соціальну допомогу, лікарські засоби виписуються на рецептурних бланках форми № 107-1 / у в одному екземплярі ..

Державна соціальна допомога надається:

· Дітям-інвалідам до 18 років;

· Дітям першого року життя;

· Дітям з багатодітних сімей до 6 років;

· Опікуваним дітям до 18 років;

· Дітям з певними захворюваннями: бронхіальна астма, муковісцедоз, локальні форми туберкульозу і віраж туберкулінових проб, гематологічні захворювання, цукровий діабет, судомний синдром, онкологічні захворювання, ендокринні захворювання, гельмінтози.

Виписування рецептів здійснюється лікуючим лікарем або лікарем - фахівцем тільки за рішенням лікарської комісії лікувально-профілактичного закладу. Для лікування призначаються препарати з формулярного списку для федеральних пільговиків (діти-інваліди) і для регіональних пільговиків. Призначення лікарських засобів відображається в історії розвитку дитини із зазначенням номера рецепту. Рецепт на рецептурному бланку форми № 148-1 / о-04 (л) і № 148-1 / у-06 (л) виписується лікарем в 3-х примірниках, з двома екземплярами якого хворий звертається в аптечний заклад. Останній екземпляр рецепта підклеюється в амбулаторну карту хворого. Наркотичні засоби і психотропні речовини Списку II для амбулаторного лікування виписуються на спеціальному рецептурному бланку форми № 148-1 / о-88, до якого додатково виписуються рецепти на рецептурному бланку форми № 148-1 / о-04 (л) або форми № 148- 1 / у-06 (л). Рецепти на лікарські засоби, дійсні протягом 1 місяця з дня виписки.

Експертиза тимчасової непрацездатності в практиці дільничного лікаря-педіатра

Експертизу тимчасової непрацездатності проводять дільничні лікарі та фахівці на прийомах в поліклініці і вдома. Згідно з наказом МОЗ Російської Федерації № 5 від 13.01.1995 р «Про заходи щодо вдосконалення експертизи тимчасової непрацездатності», лікарняний лист по догляду за дитиною видає лікуючий лікар одному з членів сім'ї, який здійснює догляд за нижченаведеними особами:

1. Хворі підлітки старше 15 років, які отримують лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах терміном до 3 діб (за рішенням клініко-експертної комісії - до 7 діб).

2. Діти до 7 років при амбулаторному лікуванні на весь період гострого захворювання або до настання ремісії при загостренні хронічного захворювання, а також діти старше 7 років на термін до 15 діб, якщо за медичним висновком не потрібно більшого терміну.

3. Діти до 7 років при стаціонарному лікуванні на весь термін лікування, а також діти старше 7 років при наявності висновку клініко-експертної комісії про необхідність здійснення догляду.

4. Діти до 15 років, інфікованими вірусами імунодефіциту, що страждають важкими захворюваннями крові, злоякісними утвореннями, опіками на весь період перебування в стаціонарі.

5. При одночасному захворюванні 2 і більше дітей по догляду за ними видають 1 листок непрацездатності.

6. При різнотривалому захворюванні 2 дітей листок непрацездатності по догляду за іншою дитиною видають після закриття першого документа без заліку днів, які співпали з днями звільнення від роботи за першим листком непрацездатності.

7. При захворюванні дитини в період, в який немає необхідності звільнення матері від роботи (черговий або додаткова відпустка, відпустка по вагітності та пологах, відпустка без збереження змісту, вихідні або святкові й інші дні), листок непрацездатності по догляду видають з дня, коли повинна приступити до роботи без урахування днів від початку захворювання дитини.

8. Листок непрацездатності не видають по догляду за хронічними хворими в період ремісії, в період чергової відпустки і відпустки без збереження змісту, в період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, у період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною.

9. При карантині листок непрацездатності по догляду за дитиною до 7 років видають на підставі довідки епідеміолога лікувально-профілактичного закладу, який спостерігає за дитиною, одному з працюючих членів сім'ї на весь період карантину.

Заняття 9.

Протиепідемічна робота лікаря-педіатра дитячої поліклініки. Принципи роботи в епідемічному осередку. Лікування дітей з гострими респіраторними захворюваннями на педіатричній дільниці. Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Стаціонар на дому |  Тактика дільничного педіатра при зустрічі з інфекційним хворим
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати