На головну

 Стаття 146. Передача прав за цінним папером |  Стаття 149. Бездокументарні цінні папери |  Стаття 152. Захист честі, гідності та ділової репутації |  Стаття 152.1. Охорона зображення громадянина |  Стаття 160. Письмова форма угоди |  Стаття 166. Оспорімие і нікчемні правочини |  Стаття 172. Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім, яка не досягла чотирнадцяти років |  Стаття 178. Недійсність угоди, укладеної внаслідок помилки |  Стаття 182. Представництво |  Стаття 184. Комерційне представництво |

Стаття 202. Зупинення перебігу строку позовної давності

  1.  А) надання користувачеві за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати комплекс виключних прав, що належать правовласнику
  2.  Адміністративні податкові правопорушення проти дотримання строку подання податкових деклараці? (розрахунків), обчислення податків та їх сплати
  3.  Аналіз фінансового стану та платоспроможності за статтями балансу
  4.  Б) зупинці капілярної кровотечі;
  5.  Б) купується після випуску і погашається в кінці терміну;
  6.  Квиток 45-47. Структура юридичної норми. Співвідношення норми права і статті НПА. Способи викладу норм права в статтях НПА.
  7.  Квиток №10 Характеристика угруповання витрат по калькуляційних статтях і за економічними елементами.

1. Перебіг строку позовної давності зупиняється:

1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);

2) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил, переведених на воєнний стан;

3) в силу встановленої на підставі закону Урядом Російської Федерації відстрочки виконання зобов'язань (мораторій);

4) в силу призупинення дії закону чи іншого правового акта, що регулює відповідне ставлення;

5) якщо сторони відносин уклали угоду про проведення процедури медіації відповідно до Федерального закону "Про альтернативну процедуру врегулювання спорів за участю посередника (процедурі медіації)".

2. Перебіг строку позовної давності зупиняється, якщо зазначені у цій статті обставини виникли або продовжували існувати в останні шість місяців строку давності, а якщо цей строк дорівнює шести місяцям або менше шести місяців - протягом строку давності.

3. Від дня припинення обставини, що була підставою для зупинення давності, перебіг строку давності продовжується. Частина строку подовжується до шести місяців, а якщо строк позовної давності дорівнює шести місяцям або менше шести місяців - до строку давності.

4. У випадку, передбаченому підпунктом 5 пункту 1 цієї статті, протягом строку позовної давності зупиняється з моменту укладення сторонами відносини угоди про проведення процедури медіації до моменту припинення процедури медіації, що визначається відповідно до Федерального закону "Про альтернативну процедуру врегулювання спорів за участю посередника ( процедурі медіації) ".

 |  Стаття 208. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати