Головна

|  Стаття 97. Відкриті та закриті акціонерні товариства |  Стаття 98. Утворення акціонерного товариства |  Стаття 99. Статутний капітал акціонерного товариства |  Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві |  Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу |  Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі |  Стаття 111. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю |  Стаття 113. Унітарна підприємство | |

Стаття 118. Фонди

  1.  II. ПАЙОВІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ
  2.  Аналіз фінансового стану та платоспроможності за статтями балансу
  3.  Бізнес-ангели і венчурні інвестиційні фонди.
  4.  Квиток 45-47. Структура юридичної норми. Співвідношення норми права і статті НПА. Способи викладу норм права в статтях НПА.
  5.  Квиток №10 Характеристика угруповання витрат по калькуляційних статтях і за економічними елементами.
  6.  Благодійні та інші фонди. Об'єднання юридичних осіб
  7.  У свою чергу, позабюджетні фонди виконують ряд особливих функції,

1. Фондом для цілей цього Кодексу визнається не має членства некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, яка має соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі.

Майно, передане фонду його засновниками (засновником), є власністю фонду. Засновники не відповідають за зобов'язаннями створеного ними фонду, а фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників.

2. Фонд використовує майно для цілей, визначених у його статуті. Фонд має право займатися підприємницькою діяльністю, необхідної для досягнення суспільно корисних цілей, заради яких створено фонд, та відповідної цим цілям. Для здійснення підприємницької діяльності фонди вправі створювати господарські товариства чи брати участь в них.

Фонд зобов'язаний щорічно публікувати звіти про використання свого майна.

3. Порядок управління фондом і порядок формування його органів визначаються його статутом, який затверджується засновниками.

4. Статут фонду крім відомостей, зазначених у пункті 2 статті 52 цього Кодексу, має містити: найменування фонду, що включає слово "фонд", відомості про мету фонду; вказівки про органи фонду, в тому числі про опікунську раду, що здійснює нагляд за діяльністю фонду, про порядок призначення посадових осіб фонду та їх звільнення, про місце знаходження фонду, про долю майна фонду в разі його ліквідації.

 |  Стаття 120. Установи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати