На головну

 Основні атрибути однострочного текстового поля |  Атрибути багаторядкового тексту |  Поле зі списком |  Угруповання елементів списку |  параметри перемикачів |  Атрибути прихованого поля |  параметри кнопок |  кнопка SUBMIT |  кнопка RESET |  Атрибути поля для відправки файлу |

Обмеження доступу до елементів форми.

  1.  а) Визначники 2-го, 3-го і п-го порядків (визначення і з св-ва). б) Теорема Лапласа про розкладанні визначника за елементами рядка або стовпчика.
  2.  А. Причини церковної реформи. Філарет і патріарх Никон
  3.  Олександр I і його реформи.
  4.  Аналіз використання основних засобів в цілому і по їх елементам
  5.  Аналіз споживчого вибору (бюджетне обмеження, криві байдужості, оптимум ефекти)
  6.  Аналіз собівартості за елементами витрат
  7.  Безробіття і її форми.

У будь-якого елементу форми є два стани, які обмежують доступ до елементу або введення даних, - блокування (disabled) і тільки для читання (readonly).

Блокування елемента не дозволяє взагалі виробляти з ним будь-яких дій. Максимум на що буде здатний користувач (та й то не у всіх браузерах) - виділяти і копіювати вміст заблокованого текстового поля. Заблоковане поле позначається зазвичай сірим кольором

Блокування елементів форм зазвичай використовується для того, щоб динамічно за допомогою скриптів змінювати значення поля. Користувач ж не повинен в подібному випадку мати доступ до поля, тому воно блокується.

Установка блокування відповідного елемента управління здійснюється за допомогою параметра DISABLED, який можна вказувати для будь-якого тега, що описує елемент управління, який відповідає за введення даних.

Поля форми можна не тільки блокувати, але і робити їх тільки для читання. В цьому випадку доступ до них зберігається, але змінювати значення, задані за замовчуванням, не можна. Зрозуміло, мова йде тільки про текстових полях, де потрібно вводити текст. Виділяти і копіювати його можна, але змінити не вийде. Для установки режиму «тільки для читання» використовується параметр readonly. .


фрейми

Фрейми дозволяють розбивати вікно перегляду браузера на декілька прямокутних областей, розташованих поруч один з одним. У кожну з таких областей можна завантажити окремий HTML-документ, перегляд якого здійснюється незалежно від інших. Між фреймів можна організувати взаємодію полягають в тому, що вибір посилання в одному з фреймів може привести до завантаження документа в інший фрейм. При створенні сторінок з фреймами розробляються кілька HTML-файлів. Документи розкладки (layout), використовуються для створення структури Web-сторінок, тобто поділу їх на кілька областей. Документи змісту (content) призначені для заповнення інформацією кожної з областей. Угруповання елементів форми. |  Створення Web-сторінок з фреймами
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати