На головну

 Розповідь, пояснення, лекція |  Ігри, що моделюють реальність з метою навчання |  переказ тексту |  Позакласної роботи по предмету |  Кілька учнів отримують і обговорюють навчальне завдання, повідомляють про результат |  Технологічні карти уроків, комплект завдань, вправ, тестів |  комбінований |  Вдосконалення знань, умінь |  Уроки-ігри, уроки-конкурси, уроки-семінари відносяться до ... формам навчання. |  Оволодіння навчально-пізнавальними вміннями |

Тематичний

  1.  Введення в математичний аналіз. Функція і її властивості.
  2.  Глава 7. Систематичний самоаналіз: попередні зауваження
  3.  Глава 8. Систематичний самоаналіз випадку хворобливої ??залежності
  4.  Ідейно-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРИ
  5.  Контрольне завдання з дисципліни «Математичний аналіз» 1 частина
  6.  Контрольне завдання з дисципліни «Математичний аналіз» 1 частина
  7.  Математичний аналіз

469. Систематична перевірка і оцінка засвоєння навчального матеріалу на кожному уроці:

Поточний контроль

2. Тематичний контроль

3. Підсумковий контроль

4. Проміжний контроль

5. Рубіжне контроль

470. Екзаменаційний контроль знань, умінь:

підсумковий

2. Поточний

3. Проміжний

4. Рубіжне

5. Періодичний

471. Процедура, яка проводиться з метою визначення ступеня освоєння учнями Державного стандарту середньої освіти:

1. Поточний контроль успішності

Державна атестація рівня освіченості

3. Оцінювання навчальних досягнень

4. Проміжна атестація учнів

5. Завдання моніторингу школи

472. Вид контролю з виявлення підготовленості школярів на уроках:

підсумковий

2. Передній

3. Проміжний

4. Індивідуальний

5. Тематичний

473. Результат процесу оцінювання навчальних досягнень учнів у балах:

відмітка

2. Оцінка

3. Перевірка

4. Залік

5. Іспит

474. Кількісне вираження навчальних досягнень учнів в цифрах або балах:

відмітка

2. Оцінка

3. Перевірка

4. Залік

5. Іспит

475. Оцінка в п'ять балів виставляється коли:

1. Чи допускає помилки в письмових роботах

2. Має окремі уявлення про досліджуваному матеріалі

3. Виявляє знання матеріалу

4. У відповідях не допускає серйозних помилок Підстановки, конструктивні тести, типові завдання |  Виявляє засвоєння всього обсягу програмного матеріалу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати