На головну

Схема опису бази дослідження

  1.  A - фактична схема;
  2.  BRC - міжнародна схема сертифікації в харчовій галузі
  3.  Специфіка НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  4.  II.2.1. Розрахунково схема, навантаження, визначення зусіль.
  5.  III. Наукова новизна і практична значущість результатів дослідження
  6.  NB! Вся інформація, отримана в ході дослідження, є конфіденційною.
  7.  VII. ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ І КООРДИНАЦІЯ

Розділ випускної кваліфікаційної (дипломної роботи) «Характеристика бази дослідження» не повинен перевищувати 2-3 сторінки. У вільній формі необхідно представити ключову інформацію про медичної організації, яку можна знайти на офіційному сайті медичної організації, на сайті управлінь охороною здоров'я міст і районів, на сайті Департаменту охорони здоров'я населення Кемеровської області.

Слід дотримуватися такої структури при описі бази:

1. Найменування медичної організації. Структура медичної організації (короткий опис: при необхідності рік заснування, відомча приналежність, основні структурні підрозділи схематично) 1-2 пропозиції, можлива схема МО.

2. Загальна характеристика кадрів (співвідношення лікарського персоналу і середніх медичних працівників)

3. Структура профільної служби (відділення, де дипломник проходив переддипломну практику)

4. В залежності від типу медичної організації / підрозділу вказати основні види діяльності і привести основні характеристики (кількість ліжок, прикріплений контингент, кількість викликів і т.п.)

5. Види медичних послуг, що надаються підрозділом

6. Характеристика середнього і молодшого медичного персоналу відділення на базі якого проводилося дослідження (Категорійність, стаж, вік)


зміст

Предисловие.....................................................................................3

Загальні положення................................................ .............................. 4

Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи .................................... 6

Порядок і терміни виконання випускної кваліфікаційної роботи ............. 7

Структура випускної кваліфікаційної роботи ...................................... 10

Вимоги виконання і поданням основних елементів випускної кваліфікаційної роботи ......................................... ......................... 12

Вимоги до виконання та подання текстової частини випускної кваліфікаційної роботи ........................................ ........................... 12

Вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи ................. 13

Вимоги до оформлення графічної частини випускної кваліфікаційної работы............................................................................................15

Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи ............................ 17

Критерії підсумкової оцінки ............................................... ................. 20

Додаток 1. Зразок / шаблон оформлення титульного аркуша випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи ................................... ............. 27

Додаток 2. Зразок / шаблон оформлення завдання для виконання

випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи .................................. 28

Додаток 3. Зразок / шаблон оформлення відкликання на випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу ................................... ............. 31

Додаток 4. Зразок / шаблон оформлення рецензії на випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу ................................... .............. 33

Додаток 5. Зразок / шаблон оформлення змісту випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи .................................... .............. 34

Додаток 6. Інструкція з підготовки глосарію по випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи .................................... .............. 35

Додаток 7. Зразок оформлення глосарію до випускний

кваліфікаційної (дипломної) роботи ............................................. .... 36

Додаток 8. Зразок / шаблон оформлення останньої сторінки

випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи .................................. 37

Додаток 9. Орієнтовна структура доповіді при захисті випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи .................................... ............ 38

Додаток 10. Загальні вимоги до презентації при захисті випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи ................................... ............. 40

Додаток 11. Карта експертної оцінки ДЕК доповіді при захисті

випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи за фахом .......... 41

Додаток 12. Приклади формулювань цілей випускний

кваліфікаційної (дипломної) роботи ............................................. ... 43

Додаток 13. Приклади формулювань завдань випускний

кваліфікаційної (дипломної) роботи ............................................. ... 44

Додаток 14. Визначення об'єкта, предмета і гіпотези дослідження .... 45

Додаток 15. Порядок визначення ступеня самостійності

написання студентом випускної кваліфікаційної (дипломної) работы..........................................................................................47

Додаток 16. Етичні аспекти наукових досліджень ...................... 49

Додаток 17. Юридичні аспекти біомедичних досліджень ........ 52

Додаток 18. Схема опису бази дослідження ............................... 52 Юридичні аспекти біомедичних досліджень |  багатолика гітара

 Зразок / шаблон оформлення рецензії на випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу |  Інструкція з підготовки глосарію по ВКР |  ГЛОСАРІЙ |  Орієнтовна структура доповіді при захисті випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи |  Загальні вимоги до презентації при захисті випускної кваліфікаційної роботи |  Приклади формулювань цілей ВКР |  Приклади формулювань завдань ВКР |  Визначення об'єкта, предмета і гіпотези дослідження |  Порядок визначення ступеня самостійності написання студентом випускної кваліфікаційної роботи |  Етичні аспекти наукових досліджень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати