Головна

 Близькі, середні, далекі |  Цілеспрямованість, цілісність, структурність, динамізм, взаємодія, історизм |  П. Ф. Лесгафт |  Ознайомлення батьків з навчально-виховними досягненнями за рік |  безперервність |  Викладання і навчання |  Сприйняття, осмислення, закріплення, узагальнення, застосування |  Кібернетичні, соціологічні, психологічні, дидактичні |  принцип народності |  Свідомості і активності |

Основи наук про виробництво, техніці та технології

  1.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2.  V. ЗАБУТІ ОСНОВИ
  3.  А. Основи християнського життя
  4.  Автоматизовані інформаційні технології організації вагонопотоків (АСОВ).
  5.  АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  6.  Адміністративно-правові основи діяльності виконавчої влади в галузі культури.
  7.  Адміністративно-правові основи діяльності виконавчої влади по керівництву охороною здоров'я.

5. Основи наук про природу, суспільство, людину

357. Основні компоненти змісту освіту - це:

1. Знання, досвід творчості, вміння і навички

Пізнавальний, практичний, творчий досвід і досвід відносин особистості

3. Особистісний досвід і колективний досвід, цінності, культура

4. Практичний досвід, соціальний досвід, творчий досвід

5. Уміння, компетенції, життєві навички

358. Знання - ...

1. Сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння предметом пізнання

2. Інформація про основні правила і законах науки

Розуміння і збереження в пам'яті основних фактів науки та похідних від них правил, висновків і закономірностей

4. Зміст навчального предмета, яке освоєно учнем в процесі навчання

5. Навчальний матеріал, що видається учням систематично і послідовно

359. Знання - це:

Адекватне відображення дійсності в свідомості людини у вигляді понять, суджень, теорій

2. Педагогічно адаптований соціальний досвід людства, тотожний культурі

3. Усне і письмове тлумачення змісту навчального матеріалу

4. Певна система доцільних способів дій

5. Уявлення, поняття, судження, теорії, факти, висновки, узагальнення

360. Готовність свідомо і самостійно виконувати практичні дії на основі знань:

1. Функції

2. Навички

3. Знання

4. Здібності

уміння

361. Інваріантна частина змісту освіти:

1. Не є обов'язковою для всіх учнів

2. Вибирається школою з урахуванням оснащеності навчання

3. Вибирається учнями за бажанням

4. Визначається учителем для окремих учнів Засвоєння систематизованих знань про навколишній світ і способів діяльності |  Вивчається усіма учнями обов'язково
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати