На головну

 Види медичної допомоги. Перша лікарська допомога, ким і де виявляється виявляється при НС мирного і воєнного часу, оптимальний час надання та перерахувати заходи. |  Особливості медичного сортування уражених (хворих) в умовах НС мирного і воєнного часу. |  Методика ABBCS |  Особливості організації надання медичної допомоги дітям в надзвичайних ситуаціях. |  Медична експертиза і реабілітація учасників ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. |  Мережа спостереження і лабораторного контролю (СНЛК) є складовою частиною сил і засобів спостереження і контролю РСЧС. |  місцевий рівень |  заходи |  Під захистом продовольства і води розуміють комплекс заходів, спрямованих на запобігання їх від забруднення РВ, АОХВ, ОВ і зараження БС. |  Санітарної експертизою називається встановлення придатності для вживання продуктів харчування і води. |

Організація роботи підрозділів медичного постачання служби медицини катастроф в режимі підвищеної готовності

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  4.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  5.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  6.  II. Практичні завдання для контрольної роботи
  7.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи

У цей період органам управління медичним постачанням представляється можливість прогнозувати потребу в медичному майні і завчасно уточнити укомплектованість резервів і незнижуваних запасів медичного майна, забезпеченість ним формувань служби медицини катастроф; привести в готовність до роботи в НС підрозділи медичного постачання, а також запаси медичного майна до транспортування і т.п. Здійснюється збір або уточнення даних про наявність життєво важливих лікарських засобів в лікувально-профілактичних та аптечних установах в зоні можливої ??НС, а при необхідності і на прилеглих до неї територіях, вживаються заходи для доукомплектування медичних формувань відсутньою і додатково необхідним медичним майном.

Залежно від характеру і масштабу прогнозованої НС уточнюється кількість медичного майна, що підлягає вивезенню в район НС, в тому числі для перших рейсів транспорту. Важливим є з'ясування способу висування формувань служби медицини катастроф в призначені райони і в зв'язку з цим - визначення потреби в транспортних засобах для доставки медичного майна і в робочій силі для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Медичне майно, призначене для перевезення різними видами транспорту, повинно бути підготовлено таким чином, щоб забезпечувалася його транспортабельність, повна збереження під час вантажно-розвантажувальних роботах і на шляху прямування. Для цього організовується робота по упаковці майна, яке з тих чи інших причин зберігалося без тари або потребує спеціальних тарі та упаковці в залежності від гідротермічного режиму в районі НС і способів транспортування. З огляду на умови висунення медичних формувань в зону НС і складається там обстановку, може бути доцільною видача передбаченого для цих формувань медичного майна ще в пунктах постійного перебування в режимі підвищеної готовності, що дозволить персоналу ознайомитися з ним і, при необхідності, підготувати до застосування.

Коли прогнозована НС характеризується наявністю радіаційного або хімічного компонентів, вживаються заходи до захисту людей і медичного майна від відповідних вражаючих факторів. Особовий склад інструктується по організації роботи в умовах радіоактивного або хімічного забруднення місцевості, навчається застосуванню індивідуальних засобів медичного захисту, методам дезактивації і дегазації лікарських засобів і медичної техніки.

Видається медичне майно за накладними. При відсутності достатнього часу на його повну перевірку приймання може проводитися за маркуванням на упаковках і пакувальних листів. Лікарські засоби списку А, наркотичні та психотропні препарати завжди перевіряються в повному обсязі. Особливості організації та надання медичної допомоги при вибухах і пожежах |  Організація медичного постачання в режимі надзвичайної ситуації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати