На головну

 західноєвропейська модель |  Закон вартості: його сутність і функції. |  Роль закону вартості в ринковому господарстві. Обмеженість закону. |  Проблема еластичності. |  Відсоток. позичковий капітал.кредіт наукові підходи до категорії процент.основние теорії походження відсотка |  Сутність і форми кредиту |  форми кредиту |  види кредиту |  Класифікація податків. Основні елементи податків |  Сутність і форми недосконалої конкуренції. |

Основні фактори економічного зростання.

  1.  A.2.3 y-фактори кранових навантажень
  2.  B.1.1 Основні положення
  3.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  4.  I Основні категорії педагогіки
  5.  I. Які первинні фактори контролюють нервову активність, тобто кількість імпульсів, що передаються еферентних волокнами?
  6.  I. Основні положення
  7.  I. Основні принципи

Темпи ЕР залежать від цілого ряду прямих і непрямих факторів. Основними факторами ЕР, що надають прямий вплив на цей процес є: 1. природні рес-си; 2. трудові рес-си; 3. обсяг і кач-во речових факторів вироб-ва (произв-ських фондів); 4. науково-технічний потенціал і соотв-но науково-технічний прогрес; 5. тип соц.-ек-кою сис-ми; 6. соц.-політична обстановка в країні (стабільність / взривоопастность); 7. стр-ра заг-ного вироб-ва, наявність глибокого заг-ного поділу праці і соотв-но кооперації праці та вироб-ва по галузям, сферам і регіонах; 8. рівень орг-ції вироб-ва, праці і управленіяво всіх госп-щих суб'єктів і по суспільству в цілому; 9. макроек-кая пропорційність і соотв-но рівновагу за всіма основними ек-ким показниками (циклічність розвитку ек-ки, зайнятість раб. Сили, фінансова стійкість); 10. ступінь навственного / аморального, патріотичного / компрадорського відносини людей до Батьківщини, підприємству, особистої праці; рівень діловитості і підприємливості всіх госп-щих суб'єктів.

З т.з. ринкових закономірностей всю сукупність факторів ЕР можна розділити на 3 групи: фактори пропозиції, тобто кол-во і кач-во готівки рес-сов - природних, трудових, матеріальних, науково-технічних, фінансових; фактори попиту, тобто сукупні доходу і витрати населення країни; фактори розподілу, тобто чинники, кіт-е забезпечують використання рес-сов з урахуванням реального попиту в цілях досягнення max результатів.

Два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний.

В суч. ек-ці виділяють 2 типу ЕР. Екстенсивний тип ЕР передбачає збільшення реальних обсягів результатів вироб-ва матеріальних благ і послуг за рахунок прямого кол-ного збільшення використовуваних рес-сов, тобто за рахунок збільшення втягуються в вироб-во природних рес-сов, збільшення числа працівників, за рахунок кол-ного зростання речових факторів вироб-ва і т.п .; Інтенсивний тип ЕР передбачає збільшення реальних результатів вироб-ва матеріальних благ і послуг за рахунок кач-венного вдосконалення всіх факторів ЕР, тобто за рахунок більш ефективного використання всіх наявних рес-сов, поліпшення способів їх використання, підвищення їх кач-ва, вдосконалення орг-ції вироб-ва, праці та управління за рахунок створення більш ефективних соц.-ек-ких умов і передумов.

У реальному житті 2 типу ЕР взаємно доповнюють один одного і в чистому вигляді практично не існують.

Ту ж мету переслідує механізм прогресивного оподаткування, пов'язаний зі зростанням податкових ставок зі зростанням величини доходів платника. ІРЛП. ВВП на душу населення. |  Сутність податкової системи, принципи та функції податків
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати