Головна

 Класифікація комп'ютерів за сферами застосування |  центральний процесор |  Оперативний пристрій |  Внутрішні шини передачі інформації |  Зовнішні запам'ятовуючі пристрої |  зовнішні пристрої |  Пристрої ручного введення інформації |  пристрої друку |  Пристрої підтримки безпаперових технологій |  Системне програмне забезпечення |

Прикладне програмне забезпечення

  1.  II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  2.  II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  3.  II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  4.  II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  5.  III. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
  6.  V. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
  7.  VI. Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Прикладне ПО - Page Maker, Ventura Publisher, Adobe Illustrator;

розробки систем управління (CACE -группа);

проектування систем управління (CACSD -группа);

проектування і виготовлення креслень (CAD-група) - PCAD, OrCAD, AutoCAD;

планування (CAP-група).

· Розширюють функції ОС ППП складають пакети,

забезпечують сполучення ЕОМ з науковими приладами і установками;

забезпечують підключення до ЕОМ додаткових зовнішніх пристроїв, підтримку роботи ЕОМ в локальних мережах і машинних комплексах;

Для розширення функцій зовнішніх пристроїв ЕОМ (монітора, клавіатури, миші та ін.).

Інтегровані ППП об'єднують основні функції ряду пакетів, як правило, загального призначення. У таких пакетах використовуються не тільки єдиний формат файлів, але і методи доступу до файлів окремих пакетів, тобто забезпечується повна інформаційна сумісність складових сукупність пакетів. Типовим засобом даного класу є відомий пакет Ms Office, що включає текстовий процесор Ms Word, табличний процесор Ms Excel, графічний засіб Power Point та ін.

Більшість сучасних пакетів перед початком використання вимагають проведення операції інсталяції, що складається в налаштуванні пакета на конкретні умови експлуатації (конфігурація апаратних засобів, режим рішення задач і ін.). Як правило, інсталяція проводиться один раз і виконується або внутрішніми засобами пакета, або за допомогою спеціальних утиліт. Документація, що поставляється з пакетом, повинна включати рекомендації по його інсталяції на конкретні умови застосування.

Ряд пакетів поставляються також на рівні ілюстративних і навчальних версій, які функціонально обмежені щодо основного пакету, але дозволяють проводити ілюстрацію пакета в цілому, а також навчати основам роботи в його середовищі.

Останнім часом на ринку зайняв лідируюче місце клас програмних продуктів мультимедіа. Основне призначення програмних продуктів мультимедіа - створення і використання аудіо- та відеоінформації для розширення інформаційного простору користувача. Клас продуктів мультимедіа знайшов своє застосування в сфері бібліотечного інформаційного обслуговування, процесі навчання, організації дозвілля. Бази даних комп'ютерних зображень творів мистецтв, бібліотеки звукових записів і становитимуть основу прикладних навчальних систем, комп'ютерних ігор, бібліотечних каталогів і фондів.

лекція 6 Інструментальне програмне забезпечення |  Інформаційні системи. Структура і класифікація інформаційних систем
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати