загрузка...
загрузка...
На головну

Тема №3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

  1.  BB.1.2 Елементи решітки з одиничних кутиків
  2.  I На шляху побудови єдиної теорії поля 6.1. Теорема Нетер і закони збереження
  3.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  4.  I. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
  5.  I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
  6.  I. Елементи теорії ймовірностей
  7.  II. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
  Мета вивчення:  Ознайомлення з предметом вивчення і вміти застосовувати знання для вирішення різних завдань.

Короткі відомості з теорії

Теорія ймовірностей, як і багато інших наук, виникла з практичних потреб людства. Її елементи були «знайомі» ще первісним людям, адже шансів убити якусь тварину у двох мисливців більше, ніж у одного.

Для широкого кола явищ спостерігається неоднозначність результатів випробування при збереженні основних умов його проведення. При підкиданні монети можна передбачити, яким боком вона впаде. Траєкторії польоту снарядів при збереженні основних умов стрілянини не будуть однакові через незначні коливань початкової швидкості, ваги снаряда, стану атмосфери і т.д.

Вплив дуже великої кількості різноманітних причин, кожна з яких окремо не може помітно вплинути на результат експерименту, призводить до того, що цей результат визначається неоднозначно. У цьому випадку говорять, що результат або результат досвіду випадковий.

Як величини, що характеризує можливість появи випадкової події, використовується його ймовірність.

Однак досить велика кількість однорідних випадкових подій незалежно від їх конкретної природи підпорядковується певним закономірностям, а саме імовірнісним закономірностям.

Теорія імовірності є розділом математики, який вивчає закономірності масових однорідних випадкових явищ. При цьому досліджувані явища розглядаються в абстрактній формі, незалежно від їх конкретної природи.

Предметом вивчення теорії ймовірностей є математичні моделі випадкових явищ, тобто явищ, результат яких передбачити неможливо.

Мета теорії ймовірностей - Здійснення прогнозу в області випадкових явищ, вплив на хід цих явищ, контроль їх, обмеження сфери дії випадковості.

В даний час немає практично жодної галузі науки, в якій в тій чи іншій мірі не застосовувалися б імовірнісні методи. Вступ |  Тема №3.1. Основні поняття теорії ВЕРОЯТНОЛСТЕЙ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати