На головну

 Джерела формування фінансових ресурсів підприємства |  види амортизації |  Прогноз грошових потоків і бюджетний процес |  Мотивація і організація праці персоналу |  робочі команди |  Розвиток персоналу та управління знаннями |  Менеджмент ланцюжка цінності |  Умови (фактори) інноваційного розвитку |  Організація і стимулювання інноваційної діяльності |  Операційно-вартісний облік і аналіз АВС |

Аналіз областей результативності Пітера Друкера

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Аналіз словосполучення.
  3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  4.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  5.  II. Аналіз чергування в групах
  6.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12
  7.  III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Пітер Друкер запропонував методику аналізу областей результативності виходячи з того, що бізнесу платять за його продукт, Але за умови, що для цього продукту існує реальний ринок, А продукт переходить від виробника до ринку (споживачам) через канали збуту. Кожна з цих сфер є специфічний вид діяльності, має конкретну частку витрат, використовує ресурси, має свої перспективи і доходи, вносить свій внесок в отримання бізнес-результату. Тому виробництво продукту, ринок і канали збуту необхідно аналізувати в сукупності і взаємозв'язку. Для досягнення успіху, компанії необхідно прагне займати лідируючу позицію в кожній з цих сфер діяльності.

Однією з найпоширеніших причин низької ефективності діяльності є дисбаланс між цими сферами, наприклад, продукт може не мати успіху, тому що він був запропонований не на тому ринку, або із застосуванням невідповідних каналів збуту. Компоненти інших продуктів, допоміжні продукти або продукти, пропоновані споживачам в рамках торгових актів, повинні оцінюватися за вкладом в реальні продукти, наприклад, за їхньою здатністю стимулювати збут. Збут в свою чергу повинен оцінюватися як «частина пакета» пропонованого споживачеві, тобто як самостійний продукт.

Аналіз областей результативності починається з продукту. Як правило, організація виробляє та реалізує не один продукт. У зв'язку з цим необхідно проаналізувати внесок кожного продукту в результати діяльності організації. З цією метою можна скористатися табл. 2.11.

Таблиця 2.11. Загальний аналіз вкладу продуктів

 продукт  Дохід  витрати  Внесок в прибуток
 Руб. %  Вироб-ництво  відвантаження  канали збуту  всього
А            
Б            
В            
 ...            
 Разом:            

Потім необхідно здійснити аналіз вкладу каналів збуту в реалізацію продуктів (табл. 2.12).

Таблиця 2.12. Загальний аналіз за вкладом каналів збуту

 продукт  Дохід  витрати  Внесок в прибуток
 КС 1  КС 2  ...  КС 1  КС 2  ...  КС 1  КС 2  ...
А                  
Б                  
В                  
 ...                  
 Разом:                  

Примітка: КС-канал збуту. Витрати на канал збуту: а) на просування (реклама, спеціальні знижки, розстрочка платежу і т.п.); б) на товарно-провідну мережу (транспортні та складські витрати, персонал).

При необхідності, може оцінюється ефективність кожного каналу збуту, по кожному продукту на основі детальних витрат (табл. 2.13).

Таблиця 2.13. Аналіз ефективності каналу збуту на певний товар

 Канал  Дохід  витрати  прибуток
 Реклама  Спец. знижки  Трансп. витрати  складські витрати  Розстрочка платежу  персонал
 КС1                
 КС2                
 КС3                
 ...                
 Разом:                

На наступному етапі здійснюється системний аналіз продуктів представлений табл. 2.14-2.17.

Спочатку проводиться порівняльний аналіз продуктів з позицій їх вкладу в загальний дохід компанії, лідерської позиції на ринку і короткострокових перспектив без зміни і зі зміною (табл. 2.14).

Таблиця 2.14. аналіз продукту

 продукт  Дохід  Лідерська позиція продукту  короткочасні перспективи
 Без змін  Із змінами
А        
Б        
В        
 ...        
         

Лідерська позиція описується щодо докладно. Вона може бути маргінальної (Пасивної), лідерської по сегменту або якості товару, безнадійної (Безперспективною); очікуванням, Що даний товар може стати лідером.

Без змін означає, що товар буде продовжувати продаватися в існуючому вигляді. Із змінами - що його характеристики, упаковка або канали збуту, поліпшені по відношенню до попереднього періоду.

Потім аналізується використання персоналу по продуктам (табл. 2.15).

Таблиця 2.15. Аналіз персоналу по продукту

 продукт  Дохід  управлінський персонал  Технічний персонал  Торговий і допоміжний персонал
 Кількість  якість  Кількість  якість  Кількість  якість
А              
Б              
В              
 ...              

Якість задіяного персоналу по кожному продукту визначається по його кваліфікації і ставленню до роботи (наприклад, низьке, середнє, високе, дуже висока), або через витрати на персонал (на підготовку і оплату праці).

Порівнюючи роль продукту в доходах організації з витратами на використовуваний персонал, тобто співвідношення витрати / результати, визначається ефективність використання персоналу. Якісний персонал повинен використовуватися там, де існують перспективи (можливості). Наприклад, в результаті може з'ясуватися, що продукт В приносить дуже малий дохід по відношенню до інших продуктів, не є і не буде лідером (безперспективний), але споживає значно більше висококваліфікованого (дорогого) персоналу при виробництві і продажах. Це ознака неефективного використання персоналу.

Потім проводиться аналіз відволікання ресурсів по продуктах (табл. 2.16).

Таблиця 2.16. Аналіз продуктів по грошових ресурсів

 продукт  Дохід  Розподіл грошових коштів в% від загальної суми
 Оборотний капітал (поточні активи)  Витрати на просування продукту
А      
Б      
В      
 ...      

Порівнявши роль продукту в доходах організації з розподілом (відволіканням) грошових коштів на його виробництво і просування, робиться висновок про відповідність важливості продукту для організації та адекватності інвестованих коштів.

У висновку на підставі узагальнення попередніх досліджень ставиться діагноз по кожному продукту, тобто встановлюється роль кожного продукту для організації, визначається фаза його життєвого циклу, і приймаються раціональні рішення, щодо підтримки (табл. 2.17).

Таблиця 2.17. діагноз продукту

 продукт  Дохід  діагноз
А    Наприклад: Знаходиться на другому етапі фази дійної корови (сьогоднішній годувальник). Підтримка явно надмірна. Зменшити підтримку?
Б    Наприклад: Знаходиться в фазі собаки. Невиправдано підтримується за минулі заслуги. Позбавити будь-якої підтримки?
В    Наприклад: Знаходиться в фазі зірки, але недостатньо підтримується, щоб стати завтрашнім годувальником. Посилити підтримку?
С    Наприклад: Фаза перша - інвестиційна. Розвивається продукт і не доведений до кращих споживчих властивостей. Потенційний лідер, оскільки споживачі починають використовувати потрібний для нього швидкісне обладнання. Чи маємо ми для нього достатні ринки? Збільшити ресурсну підтримку?

Нерідко для поставки діагнозу необхідно проаналізувати динаміку еволюції результативності продукту за 2-3 роки, як в грошовому, так і натуральному вираженні.

На підставі діагнозу уточнюється стратегія, і раціонально перерозподіляються ресурси по продуктам і каналах збуту. Аналіз беззбитковості і визначення оптимального масштабу виробництва на основі залежності доходів і витрат |  Принципи організації виробництва
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати