На головну

 методи прогнозування |  Джерела формування фінансових ресурсів підприємства |  види амортизації |  Прогноз грошових потоків і бюджетний процес |  Мотивація і організація праці персоналу |  робочі команди |  Розвиток персоналу та управління знаннями |  Менеджмент ланцюжка цінності |  Умови (фактори) інноваційного розвитку |  Організація і стимулювання інноваційної діяльності |

Аналіз беззбитковості і визначення оптимального масштабу виробництва на основі залежності доходів і витрат

  1.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 1 сторінка
  2.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 10 сторінка
  3.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 11 сторінка
  4.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 12 сторінка
  5.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 13 сторінка
  6.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 14 сторінка
  7.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 15 сторінка

аналіз беззбитковості

Аналіз беззбитковості - простий метод виявлення рентабельності діяльності. Він розділяє витрати на дві частини: постійні та змінні (рис. 2.12).

D
 G (дохід від продажів)
 H (загальні витрати - сума)
E
 C (постійні витрати)


D

V
Vб
 F (витрати змінні)


A

Мал. 2.12. аналіз беззбитковості

На графіку D означає гроші (витрати і виручку), а V - кількість випущеної продукції в натуральному вираженні, тобто одиницях виміру кількості продукту (шт., кг, м, літри тощо).

До постійних витрат (ПЗ) відносяться ті, які не залежать від обсягу випуску. Типовими постійними витратами є рентні платежі, оплата за тарифом, лізинг приміщень, машин і устаткування, амортизація. Витрати змінні (ЗП) безпосередньо пов'язані з випуском продукції і відносно постійні на одиницю виробленої продукції. Наприклад, сировина, матеріали, відрядний працю.

На рис 2.12 постійні витрати, в залежності від кількості виробленої продукції, відображає пряма DC. Лінія AF відповідає витратам змінним - прямо-пропорційною до кількості випущеної продукції. Лінія DH - сума постійних і змінних витрат (ПЗ + ЗП).

Лінія AG показує дохід від продажів, який прийнятий пропорційним випуску при продажу всієї виробленої продукції і постійній ціні. У точці Е, де лінія загальних витрат DH перетинається з лінією продажів (виручки) AG, витрати дорівнюють доходам, тобто немає прибутку і немає збитків. Правіше точки Е дохід починає перевищувати загальні витрати і ми отримуємо прибуток, а до неї зазнаємо збитків.

Точка беззбитковості може бути розрахована за формулою:

Vб = ПЗ / (Р-ЗП),

де Vб - Точка беззбитковості (кількість продукту), ПЗ - постійні витрати, Р - ціна одиниці продукції, ЗП - витрати змінні на виробництво одиниці продукції.

GEH називають кутом атаки. Чим більше кут атаки, тим вище рентабельність за точкою беззбитковості, а й більше збитковість до неї.

Поле безпеки це обчислена в грошовому виразі або в одиницях продукту різниця між AG і DH, яка представляє наш рівень рентабельності в якійсь точці фіксує певний обсяг виробництва. Чим більше поле безпеки, тим менше ризик. Якщо витрати знижуються або дохід від реалізації збільшується, поле безпеки і рентабельність ростуть.

Графік добре ілюструє процес економії на масштабах. При збільшенні випуску продукції постійні і загальні видатки одиницю продукції знижуються.

Метод дозволяє визначити мінімально допустимий обсяг виробництва продукції і терміни окупності вводяться засобів виробництва, але його непросто використовувати при випуску декількох видів продукції, так як виділити постійні витрати за окремими різним продуктам буває складно.

Визначення оптимального масштабу виробництва на основі залежності доходів і витрат

Зазвичай для визначення граничного масштабу виробництва користуються лінійною залежністю доходу від обсягу випуску продукції на основі постійних і змінних витрат, розглянутої нами в попередньому випадку. Однак такий підхід дозволяє визначити лише першу кромку беззбитковості. У той же час, витрати мають здатність рости швидше ніж доходи. Це обумовлено тим що, збільшуючи обсяг випуску і продажів, організація несе додаткові витрати пов'язані зі збільшенням обсягу виробництва (на розширення товарно-провідної мережі, транспортні витрати, залучення додаткового персоналу, зниження ціни в міру посилення конкурентної боротьби і т.п.), які не завжди можуть бути покриті одержуваної економією від збільшення масштабу виробництва. Тому залежність реальних доходів від витрат організації (ресурси / доходи), при збільшенні обсягу використовуваних у виробництві ресурсів виражається не прямою лінією, а деякою S подібної кривої Акмо (рис. 2.13). Для її побудови використовують статистичні методи.

Р
В
C
М
А
З
Л
 прибуток
 витрати
Д
О
К


Мал. 2.13. Вплив обсягу використовуваних ресурсів на ефективність виробництва

На графіку Д означає доходи (виручку), Р - витрати на використовувані ресурси в грошовому вираженні. Пряма АС, проведена з початку координат під кутом 45 °, відображає пряму залежність одержуваних доходів від витрат. На ній в будь-якій точці витрати дорівнюють доходам. АС перетне S-подібну криву в точках До і М. У цих точках рентабельність дорівнює нулю (R = 0) і вони є точками беззбитковості. Масштаб (обсяг) виробництва до точки К і після точки М приносить збитки.

Дотична АВ стикається з S-подібною кривою у точці Л. В цій точці досягається найкраща ефективність виробництва, що виражається максимальним відношенням прибуток / витрати (рентабельністю). Праворуч і ліворуч від точки Л рентабельність знижується.

Даний метод дозволяє визначити оптимальний масштаб виробництва, на основі кращого співвідношення витрати / результати, а також визначити другу точку беззбитковості після якої нарощування обсягів виробництва недоцільно.

У практиці слід прагнути до виробництва з оптимальним масштабом, що дає найкраще співвідношення витрати / результати. При нарощуванні обсягів виробництва, погіршення співвідношення доходи / витрати свідчить про зниження ефективності та наближення верхньої точки беззбитковості. Помітивши такі тенденції необхідно детально аналізувати причини і усувати їх. В іншому випадку подальше збільшення обсягу виробництва може призвести до неконтрольованих збитків і банкрутства. Операційно-вартісний облік і аналіз АВС |  Аналіз областей результативності Пітера Друкера
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати