На головну

 Життєвий цикл продукту та зв'язок прибутковості продукту з часткою ринку, Діаграма Ринок / Продукт. |  Цінова еластичність попиту і аналіз 4Р |  Цілі реклами і відносна значимість засобів просування |  методи прогнозування |  Джерела формування фінансових ресурсів підприємства |  види амортизації |  Прогноз грошових потоків і бюджетний процес |  Мотивація і організація праці персоналу |  робочі команди |  Розвиток персоналу та управління знаннями |

Умови (фактори) інноваційного розвитку

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  D. 6-7 тиждень внутрішньоутробного розвитку;
  3.  I Діяльність як фактор розвитку
  4.  I. Історичні передумови створення та розвитку менеджменту.
  5.  I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні
  6.  I.2 Оцінка розвитку кризи
  7.  II. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ

Організаційні зміни це будь-яка зміна, пов'язане з людьми, структурою або технологією. Причинами змін в організації є зовнішні і внутрішні чинники. Наприклад, зміни ситуації на ринку, законів і норм, технологій, коливання на ринку праці, зміни в економіці і обумовлені ними зміни стратегії організації, перехід на нові технології і устаткування, зміна ставлення людей до роботи.

За Сорокіну А. П. «інновації - це створювані і освоюються нові або вдосконалені технології, види нової продукції або послуг, нові системи організації організаційно-технічного, виробничого, адміністративного або комерційного характеру, що сприяють підвищенню ефективності діяльності організації.

А. Шумпетер виділив п'ять видів інноваційних змін: використання нової техніки, технологічних процесів або нового ринкового забезпечення виробництва; виробництво продукції з новими властивостями; використання нової сировини; зміни організації виробництва і його забезпечення; створення нових ринків.

П. Друкер показує інновацію в іншій площині: «Ресурс не стає ресурсом до тих пір, поки хтось не знаходить чогось існуючого в природі застосування, надаючи йому економічну цінність. Все, що створює новий ресурс і збільшує потенціал віддачі від вже існуючих ресурсів, являє собою інновацію.

Інноваційний розвиток організації означає вміння вдосконалювати продукти і процеси відповідно до вимог ринку, які сьогодні швидко змінюються, так як інтенсивно розвиваються технології і швидко поширюються нові знання.

В інноваційному розвитку організації можна виділити п'ять необхідних умов (факторів), при відсутності яких інновація не відбудуться, а при їх недостатності, не призведе до потрібного результату. Потрібно органічне поєднання: 1) ідеї; 2) можливості; 3) компетентності; 4) інвестицій; 5) управління (рис. 2.11).

Інновація починається з ідеї, народженої одним або групою інтелектуальних працівників - людьми, які побачили нове вирішення поставлених перед ними або організацією завдань. Тому наявність компетентних працівників, що володіють потрібним знанням і креативним (творчим) мисленням, є тут головним чинником.

 компетентність персоналу
 ІНВЕСТИЦІЇ
 ІННОВАЦІЇ
 ІДЕЇ
 УПРАВЛІННЯ
 розвиток персоналу
 Нові можливості для організації
 РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ

Мал. 2.11. Інноваційний розвиток організації

Можливість означає, що новий ресурс (результат), який породжує реалізація інноваційної ідеї, повинен бути кимось затребуваний (внутрішнім або зовнішнім споживачем). В іншому випадку від реалізації ідеї або відмовляться, або вона не дасть передбачуваних результатів. Причому виявлення такої можливості є досить непростим інтелектуальним завданням. Нерідко в процесі підприємницької діяльності виявлення з'явилася на ринку можливості і її використання саме по собі є чимось особливим.

Компетентність персоналу означає наявність у нього необхідних знань, умінь і культури, що дозволяють генерувати й реалізовувати ідеї, тобто перетворювати їх в реальний ресурс і скористатися результатами. Це підтверджує нерідке відторгнення організаціями імплантованих ззовні інновацій, а також відсутність передбачуваних результатів від їх впровадження, якщо сама організація не дозріла зсередини.

Реалізація будь-якої інновації вимагає своєчасних інвестицій. При їх відсутності впровадження ідеї може не дати бажаного результату, або не відбудуться взагалі. Практика бізнесу знає безліч прикладів, коли через відсутність відповідних або своєчасних інвестицій, ідею не вдавалося втілити в життя, або скористатися її потенціалом в повній мірі, не вклавши необхідні кошти в просування інноваційного продукту.

І, нарешті, інноваційний процес вимагає створення умов, координації зусиль учасників і ресурсів. Якщо система управління не створила сприятливого середовища для генерування ідей, здатних стати інноваціями, не помічає їх, або не здатна мобілізувати необхідні для їх реалізації ресурси, то інновацій або не буде, або вони виявляться малоефективними. Управління інноваціями - це цілеспрямований вплив на інноваційну діяльність та відносини, що виникають у цьому процесі, з метою підвищення ефективності організації. Менеджмент ланцюжка цінності |  Організація і стимулювання інноваційної діяльності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати