Головна

 Нормативні правові акти ПРО ПОДАТКИ І ЗБОРАХ |  ЗАКОНОМ ПРО ПОДАТКИ І ЗБОРАХ |  ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ |  Глава 6. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СЛІДЧІ ОРГАНИ |  Глава 7. ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ |  ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ |  ПОДАТКУ І ЗБОРУ, А ТАКОЖ ПЕНІ І ШТРАФУ |  Глава 10. ВИМОГА ПРО СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ |  ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ |  АБО надмірно стягнених сум |

ПОДАТКОВІ АГЕНТИ

  1.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  2.  АГЕНТИ абверу ПРОТИ СРСР
  3.  агенти впливу
  4.  АГЕНТИ І ІНСТИТУТИ соціалізації
  5.  Агенти і інструменти соціального контролю
  6.  Агенти на фінансовому ринку. Інституційна роль посередників.
  7.  АГЕНТИ формального І НЕФОРМАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

До введення в дію глав частини другої Податкового кодексу Російської Федерації про податки і збори, передбачені статтями 12 - 15 частини першої НК РФ, посилання в статті 19 на положення зазначеного Кодексу прирівнюються до посилань на акти законодавства Російської Федерації про відповідні податки, прийняті до дня набрання в силу Федерального закону від 29.07.2004 N 95-ФЗ (стаття 3 Федерального закону від 29.07.2004 N 95-ФЗ).

Стаття 19. Платники податків і платники зборів

Платниками податків і платниками зборів визнаються організації та фізичні особи, на яких відповідно до цього Кодексу покладено обов'язок сплачувати відповідно податки і (або) збори.

У порядку, передбаченому цим Кодексом, філії та інші відокремлені підрозділи російських організацій виконують обов'язки цих організацій зі сплати податків і зборів за місцем знаходження цих філій та інших відокремлених підрозділів.

(Частина друга в ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ)

Положення статті 20 з дня набрання чинності Федерального закону від 18.07.2011 N 227-ФЗ застосовуються виключно до угод, доходи і (або) витрати за якими визнані відповідно до глави 25 до дня набрання чинності зазначеним Законом (пункт 6 статті 4 Федерального закону від 18.07.2011 N 227-ФЗ).

Стаття 20. взаємозалежні особи

1. Взаємозалежними особами для цілей оподаткування визнаються фізичні особи та (або) організації, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності представляються ними осіб, а саме:

(В ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ)

1) одна організація безпосередньо і (або) побічно бере участь в іншій організації, і сумарна частка такої участі становить понад 20 відсотків. Частка непрямої участі однієї організації в іншій через послідовність інших організацій визначається у вигляді твору часткою безпосередньої участі організацій цієї послідовності одна в іншій;

(Пп. 1 ст ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ)

2) одна фізична особа підпорядковується іншій фізичній особі за посадовим положенням;

3) особи перебувають у відповідності з сімейним законодавством Російської Федерації в шлюбних відносинах, відносинах спорідненості або властивості, усиновлювача та усиновленої, а також опікуна й опікуваного.

2. Суд може визнати особи взаємозалежними з інших підстав, не передбачених пунктом 1 цієї статті, якщо відносини між цими особами можуть вплинути на результати операцій з реалізації товарів (робіт, послуг).

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ)

Стаття 21. Права платників податків (платників зборів)

1. Платники податків мають право:

1) одержувати за місцем свого обліку від податкових органів безкоштовну інформацію (в тому числі в письмовій формі) про діючі податки і збори, законодавстві про податки і збори та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актах, порядок обчислення і сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження податкових органів та їх посадових осіб, а також отримувати форми податкових декларацій (розрахунків) та роз'яснення про порядок їх заповнення;

(В ред. Федеральних законів від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

2) отримувати від Міністерства фінансів Російської Федерації письмові роз'яснення з питань застосування законодавства Російської Федерації про податки і збори, від фінансових органів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень - з питань застосування відповідно законодавства суб'єктів Російської Федерації про податки і збори і нормативних правових актів муніципальних утворень про місцеві податки і збори;

(В ред. Федеральних законів від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

3) використовувати податкові пільги при наявності підстав і в порядку, встановленому законодавством про податки і збори;

4) отримувати відстрочку, розстрочку або інвестиційний податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

Щодо застосування підпункту 5 пункту 1 статті 21 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 02.10.2003 N 317-О.

5) на своєчасний залік або повернення сум надміру сплачених або надмірно стягнутих податків, пені, штрафів;

(В ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ)

5.1) на здійснення спільної з податковими органами звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів, а також на отримання акта спільної звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів;

(Пп. 5.1 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

6) представляти свої інтереси у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори, особисто або через свого представника;

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

7) подавати податковим органам і їх посадовим особам пояснення щодо обчислення та сплати податків, а також за актами проведених податкових перевірок;

8) бути присутнім при проведенні виїзної податкової перевірки;

9) отримувати копії акту податкової перевірки і рішень податкових органів, а також податкові повідомлення та вимоги про сплату податків;

(В ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ)

10) вимагати від посадових осіб податкових органів та інших уповноважених органів дотримання законодавства про податки і збори при здійсненні ними дій щодо платників податків;

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

11) не виконувати неправомірні акти і вимоги податкових органів, інших уповноважених органів та їх посадових осіб, які не відповідають цьому Кодексу або іншим федеральним законам;

(В ред. Федерального закону від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

12) оскаржувати в установленому порядку акти податкових органів, інших уповноважених органів і дії (бездіяльність) їх посадових осіб;

(В ред. Федеральних законів від 09.07.1999 N 154-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

13) на дотримання і збереження податкової таємниці;

(Пп. 13 в ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

14) на відшкодування в повному обсязі збитків, заподіяних незаконними актами податкових органів або незаконними діями (бездіяльністю) їх посадових осіб;

(Пп. 14 ст ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

15) на участь в процесі розгляду матеріалів податкової перевірки чи інших актів податкових органів у випадках, передбачених цим Кодексом.

(Пп. 15 введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

2. Платники податків мають також інші права, встановлені цим Кодексом та іншими актами законодавства про податки і збори.

3. Платники зборів мають ті ж права, що і платники податків.

4. Будь-який з учасників договору інвестиційного товариства має право оскаржити в установленому порядку акти податкових органів та дії (бездіяльність) їх посадових осіб.

(П. 4 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 336-ФЗ)

Стаття 22. Забезпечення і захист прав платників податків (платників зборів)

1. Платникам податків (платникам зборів) гарантується адміністративний та судовий захист їх прав і законних інтересів.

Порядок захисту прав і законних інтересів платників податків (платників зборів) визначається цим Кодексом та іншими федеральними законами.

2. Права платників податків (платників зборів) забезпечуються відповідними обов'язками посадових осіб податкових органів та інших уповноважених органів.

(В ред. Федеральних законів від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

Невиконання або неналежне виконання обов'язків щодо забезпечення прав платників податків (платників зборів) тягне за собою відповідальність, передбачену федеральними законами.

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

Стаття 23. Обов'язки платників податків (платників зборів)

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

1. Платники податків зобов'язані:

1) сплачувати законно встановлені податки;

2) стати на облік у податкових органах, якщо такий обов'язок передбачений цим Кодексом;

3) вести в установленому порядку облік своїх доходів (витрат) та об'єктів оподаткування, якщо такий обов'язок передбачений законодавством про податки і збори;

4) представляти в установленому порядку до податкового органу за місцем обліку податкові декларації (розрахунки), якщо такий обов'язок передбачений законодавством про податки і збори;

5) подавати до податкового органу за місцем проживання індивідуального підприємця, нотаріуса, що займається приватною практикою, адвоката, який заснував адвокатський кабінет, за запитом податкового органу книгу обліку доходів і витрат і господарських операцій; подавати до податкового органу за місцем знаходження організації річну бухгалтерську (фінансову) звітність не пізніше трьох місяців після закінчення звітного року, за винятком випадків, коли організація відповідно до Федерального закону від 6 грудня 2011 року N 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік" не зобов'язана вести бухгалтерський облік;

(Пп. 5 в ред. Федерального закону від 29.06.2012 N 97-ФЗ)

6) подавати до податкових органів і їх посадових осіб у випадках і в порядку, що передбачені цим Кодексом, документи, необхідні для обчислення і сплати податків;

7) виконувати законні вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки і збори, а також не перешкоджати законній діяльності посадових осіб податкових органів при виконанні ними своїх службових обов'язків;

8) протягом чотирьох років забезпечувати схоронність даних бухгалтерського та податкового обліку та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків, в тому числі документів, що підтверджують отримання доходів, здійснення видатків (для організацій та індивідуальних підприємців), а також сплату (утримання) податків ;

9) нести інші обов'язки, передбачені законодавством про податки і збори.

2. Платники податків - організації й індивідуальні підприємці крім обов'язків, передбачених пунктом 1 цієї статті, зобов'язані повідомляти в податковий орган відповідно за місцем знаходження організації, місцем проживання індивідуального підприємця:

(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

1) про відкриття або про закриття рахунків (особових рахунків) - протягом семи днів з дня відкриття (закриття) таких рахунків. Індивідуальні підприємці повідомляють в податковий орган про рахунки, які використовуються ними в підприємницькій діяльності;

1.1) про виникнення або припинення права використовувати корпоративні електронні засоби платежу для переказів електронних грошових коштів - протягом семи днів з дня виникнення (припинення) такого права;

(Пп. 1.1 введений Федеральним законом від 27.06.2011 N 162-ФЗ)

2) про всі випадки участі в російських та іноземних організаціях - в строк не пізніше одного місяця з дня початку такої участі;

3) про усі відособлені підрозділи російської організації, створених на території Російської Федерації (за винятком філій та представництв), і зміни в раніше повідомлені до податкового органу відомості про такі відокремлені підрозділи:

протягом одного місяця з дня створення відокремленого підрозділу російської організації;

протягом трьох днів з дня зміни відповідного відомостей про відокремлений підрозділ російської організації;

(Пп. 3 в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

3.1) про усі відособлені підрозділи російської організації на території Російської Федерації, через які припиняється діяльність цієї організації (які закриваються цією організацією):

протягом трьох днів з дня прийняття російської організацією рішення про припинення діяльності через філію або представництво (закриття філії або представництва);

протягом трьох днів з дня припинення діяльності російської організації через інший відокремлений підрозділ (закриття іншого відокремленого підрозділу);

(Пп. 3.1 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

4) про реорганізацію або ліквідацію організації - протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

3. Нотаріуси, які займаються приватною практикою, і адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, зобов'язані повідомляти в податковий орган за місцем свого проживання про відкриття (про закриття) рахунків, призначених для здійснення ними професійної діяльності, протягом семи днів з дня відкриття (закриття) таких рахунків.

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2006 N 268-ФЗ, від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

4. Платники зборів зобов'язані сплачувати законно встановлені збори і нести інші обов'язки, встановлені законодавством Російської Федерації про податки і збори.

5. За невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків платник податків (платник зборів) несе відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

6. Платники податків, які сплачують податки в зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон Митного союзу, також несуть обов'язки, передбачені законодавством Митного союзу і законодавством Російської Федерації про митну справу.

(В ред. Федерального закону від 27.11.2010 N 306-ФЗ)

7. Повідомлення, передбачені пунктами 2 і 3 цієї статті, можуть бути представлені в податковий орган особисто або через представника, надіслані поштою рекомендованим листом або передані в електронній формі телекомунікаційними каналами зв'язку.

(В ред. Федерального закону від 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Якщо зазначені повідомлення передані в електронній формі, такі повідомлення повинні бути завірені посиленою кваліфікованої електронним підписом особи, який представив їх, або посиленою кваліфікованої електронним підписом його представника.

(В ред. Федерального закону від 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Форми і формати повідомлень, що подаються на паперовому носії або в електронній формі, а також порядок заповнення форм зазначених повідомлень затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

(В ред. Федерального закону від 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Порядок подання повідомлень, передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті, в електронній формі телекомунікаційними каналами зв'язку затверджується федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

(В ред. Федерального закону від 29.06.2012 N 97-ФЗ)

(П. 7 ст ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

Стаття 24. Податкові агенти

1. Податковими агентами визнаються особи, на яких відповідно до цього Кодексу покладено обов'язки по підрахунку, утриманню у платника податків і перерахуванню податків в бюджетну систему Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

2. Податкові агенти мають ті ж права, що і платники податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Забезпечення і захист прав податкових агентів здійснюються відповідно до статті 22 цього Кодексу.

(Абзац введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

3. Податкові агенти зобов'язані:

1) правильно і своєчасно обчислювати, утримувати з коштів, виплачуваних платникам податків, і перераховувати податки до бюджетної системи Російської Федерації на відповідні рахунки Федерального казначейства;

(В ред. Федеральних законів від 09.07.1999 N 154-ФЗ, від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

2) письмово повідомляти в податковий орган за місцем свого обліку про неможливість утримати податок та про суму заборгованості платника податку протягом одного місяця з дня, коли податковому агенту стало відомо про такі обставини;

(Пп. 2 ст ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

3) вести облік нарахованих і виплачених платникам податків доходів, обчислених, утримані та перераховані до бюджетну систему Російської Федерації податків, в тому числі по кожному платнику податків;

(Пп. 3 в ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

4) подавати до податкового органу за місцем свого обліку документи, необхідні для здійснення контролю за правильністю обчислення, утримання та перерахування податків;

5) протягом чотирьох років забезпечувати збереження документів, необхідних для обчислення, утримання та перерахування податків.

(Пп. 5 введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

3.1. Податкові агенти несуть також інші обов'язки, передбачені цим Кодексом.

(П. 3.1 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

4. Податкові агенти перераховують утримані податки в порядку, передбаченому цим Кодексом для сплати податку платником податків.

(П. 4 введений Федеральним законом від 09.07.1999 N 154-ФЗ)

5. За невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків податковий агент несе відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 09.07.1999 N 154-ФЗ)

Стаття 24.1. Участь платника податків в договорі інвестиційного товариства

(Введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 336-ФЗ)

1. Кожен платник податків самостійно виконує обов'язки по сплаті податку на прибуток організацій, податку на доходи фізичних осіб, що виникають у зв'язку з його участю в договорі інвестиційного товариства, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею та іншими положеннями цього Кодексу.

2. Обов'язок по сплаті податків і зборів, не зазначених у пункті 1 цієї статті, але виникають в зв'язку з виконанням договору інвестиційного товариства, покладається на учасника такого договору - керуючого товариша, відповідального за ведення податкового обліку (далі в цій статті - керуючий товариш, відповідальний за ведення податкового обліку).

3. Керуючий товариш, відповідальний за ведення податкового обліку, визнається податковим агентом щодо доходів іноземних осіб від участі в інвестиційному товаристві.

4. Керуючий товариш, відповідальний за ведення податкового обліку, зобов'язаний:

1) направляти до податкового органу за місцем свого обліку копію договору інвестиційного товариства (за винятком інвестиційної декларації), повідомляти про його припинення, повідомляти про виконання, припинення виконання функцій керуючого товариша в термін не пізніше п'яти днів з дня укладення зазначеного договору, його припинення, початку, припинення виконання функцій керуючого товариша;

2) вести окремий податковий облік за операціями інвестиційного товариства в порядку, встановленому главою 25 цього Кодексу;

3) подавати до податкового органу за місцем свого обліку розрахунок фінансового результату інвестиційного товариства.

Форма розрахунку фінансового результату інвестиційного товариства затверджується Міністерством фінансів Російської Федерації.

Розрахунок фінансового результату інвестиційного товариства подається до податкового органу в терміни, встановлені цим Кодексом для подання податкової декларації (розрахунку) з податку на прибуток організацій;

4) повідомляти в податковий орган за місцем свого обліку про відкриття або про закриття рахунків інвестиційного товариства протягом семи днів з дня відкриття або закриття таких рахунків;

5) у порядку і в терміни, встановлені договором інвестиційного товариства, але не пізніш як через п'ятнадцять днів до закінчення терміну подання до податкового органу податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток організацій, встановлених цим Кодексом, надавати учасникам договору копію розрахунку фінансового результату інвестиційного товариства і відомості про що припадає на кожного з них частці прибутку (збитку) інвестиційного товариства.

Керуючий товариш надає товаришам відомості про частку прибутку (збитку) інвестиційного товариства, що припадає на кожного з них, за кожним видом доходів, податкова база по яких відповідно до цього Кодексу визначається окремо;

6) надавати учасникам договору інвестиційного товариства відомості, передбачені Федеральним законом "Про інвестиційні товариства";

7) у разі, якщо в розрахунок фінансового результату інвестиційного товариства вносяться уточнення, представляти уточнений розрахунок до податкового органу за місцем свого обліку і надавати учасникам договору копію уточненого розрахунку фінансового результату інвестиційного товариства протягом п'яти днів з дати внесення уточнень.

5. Керуючий товариш, відповідальний за ведення податкового обліку, у відносинах, пов'язаних з веденням справ інвестиційного товариства, має ті ж права, що і платники податків.

Стаття 25. Втратила чинність з 1 січня 2007 року. - Федеральний закон від 27.07.2006 N 137-ФЗ.

  У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ |  Глава 3.1. Консолідованої групи ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати