На головну

Мета роботи

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  4.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  5.  II. Практичні завдання для контрольної роботи
  6.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи
  7.  III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

1. Вивчити основні правила побудови комплексного і аксонометричного креслень геометричних фігур;

2. Навчити студентів найпростіших способів графічного рішення метричних і позиційних задач на плоских зображеннях.

Після ознайомлення з методичними вказівками студент зобов'язаний вивчити відповідні розділи довідкової та навчальної літератури [1,2,3].

зміст роботи

Відповідно до робочої програми виконується одна контрольна робота, яка складається з двох частин. Перша частина передбачає виконання двох завдань по курсу нарисна геометрія.

Завдання 1 - виконання креслення піраміди з рішенням метричних і позиційних задач, формат А3;

Завдання 2 - побудова кордону земляних робіт формат А3

При вивченні курсу, необхідно: перш за все ознайомитися з програмою, придбати навчальну літературу і ретельно продумати календарний план самостійної роботи.

При вивченні нарисної геометрії слід дотримуватися наступних загальних правил: вивчення предмета вести послідовно і систематично., В початковій стадії вивчення курсу нарисної геометрії корисно вдаватися до моделювання досліджуваних геометричних

Завдання на контрольні роботи індивідуальні. Вони представлені в варіантах. Студент виконує той варіант завдання, номер якого відповідає сумі трьох останніх цифр його шифру. Якщо, наприклад, навчальний шифр 133, то він у всіх завданнях виконує сьомий варіант (1 + 3 + 3 = 7).

Завдання видається і приймається згідно з графіком контролю самостійної роботи студентів.

Виконані і підписані викладачем креслення брошуруються в альбом формату А4. Лицьовою стороною альбому служить титульний лист

Якщо робота не зарахована, викладач в рецензії показує яку частину контрольної роботи треба переробити або ж виконати всю контрольну роботу знову. На повторну рецензію слід висилати всю контрольну роботу повністю.

Епюри контрольної роботи виконуються на аркушах креслярського паперу формату А3 або А2 по ГОСТ 2.301-68. всі написи, як і окремі позначення у вигляді букв і цифр на епюрі повинні бути виконані стандартним шрифтом розміром 3,5 або 5 відповідно до ГОСТ 2.304-81.

Графічні побудови в кожному кресленні виконати в обраному масштабі і спочатку в олівці. Після перевірки і уточнення креслення обвести його олівцем, прийнявши товщину суцільної лінії рівної S = 0,8-1,0 мм і обов'язково зберегти допоміжні побудови, які при цьому повинні мати відповідні літерні і цифрові позначення.

  Уфа 2012 |  Вказівки щодо виконання роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати