На головну

Уфа 2012

Б3. В.2 нарисної геометрії.

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи по нарисної геометрії, інженерної графіки для студентів заочної форми навчання

напрямку 120700 - «Землевпорядкування та кадастри» Частина 1

Уфа 2012

УДК 504

ББК 22.15

Н 36

Рекомендовано до видання методичною комісією факультету землевпорядкування та лісового господарства (протокол № 3 від 10 листопада 2012 року)

Укладачі: доцент Тархова Л. М.

Рецензент: доцент Ішбулатов М. Г ...

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри нарисної геометрії та графіки доцент Тархова Л. М.

ФГБОУ ВПО «Башкирський ГАУ», кафедра Нарисної геометрії і графіки, тираж 50 прим.


 Зміст

Введение................................................................................................. 4

1. Мета роботи .............................................. ....................................... 4

2 Зміст роботи ............................................... .......................... 5

3 Вказівки щодо виконання роботи 6

3.1Задача 1 ............................................... ..................................... 6

3.2 Завдання 2 ............................................... .................................. 10

Бібліографічний список ................................................ ................ 15

Додаток А ................................................ ...................................... 16

Додаток Б ................................................ ....................................... 18

ВСТУП

Нарисна геометрія є однією з дисциплін, що складають основу інженерної підготовки студентів спеціальності «Землевпорядкування»

Знання, набуті під час вивчення цієї дисципліни, необхідні для успішного освоєння загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у ВНЗ, а також у майбутній інженерної діяльності.

Побудова зображень на комплексному кресленні і на кресленні з числовими відмітками базується на методі ортогонального проектування та їх спільне вивчення полегшує засвоєння теоретичного матеріалу.

Дані методичні вказівки складені з використанням деякого матеріалу, малюнків та контрольних завдань, рекомендованих в літературі.

  ефект заміни |  Мета роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати