На головну

 Частина I. Рішення системи лінійних рівнянь за формулами Крамера. рішення типового |  Знайдемо довжину сторони АВ. |  Так як висота СD перпендикулярна стороні АВ, то кутові коефіцієнти цих прямих протилежні за величиною і протилежні за знаком, т. Е. |  Частина I. |  Формули (2) називаються формулами Крамера. |  Нехай потрібно, використовуючи формули Крамера, вирішити систему |  Далі, скориставшись формулами Крамера, остаточно отримаємо |  Розглянемо систему лінійних рівнянь |  Нехай маємо невироджених матрицю |  Дану систему рівнянь записати в матричній формі та розв'язати цю проблему за допомогою оберненої матриці. |

Розділивши елементи другого рядка на 2, отримаємо

  1.  BB.1.2 Елементи решітки з одиничних кутиків
  2.  Cон другий.
  3.  H) Відноситься до другої половини цього Закону
  4.  I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
  5.  I. Елементи теорії ймовірностей
  6.  II. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
  7.  jЕлементи математичної статистики - Спроба 1

.

Елементи другого рядка помножимо на - 7 і результати додамо до елементів третього рядка. отримаємо матрицю

,

Яка дозволяє дану систему привести до виду (3) і потім вирішити її.

  1. Розглянемо систему рівнянь

Рішення. Складемо розширену матрицю системи: Розділивши обидві частини другого рівняння системи (1) на 2, отримаємо систему |  Помножимо елементи першого рядка послідовно на -2, -4 і -5. Отримані результати додамо відповідно до елементів другої, третьої і четвертої рядків. отримаємо матрицю
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати