На головну

 Частина I. Рішення системи лінійних рівнянь за формулами Крамера. рішення типового |  Знайдемо довжину сторони АВ. |  Так як висота СD перпендикулярна стороні АВ, то кутові коефіцієнти цих прямих протилежні за величиною і протилежні за знаком, тобто |  Частина I. |  Формули (2) називаються формулами Крамера. |  Нехай потрібно, використовуючи формули Крамера, вирішити систему |  Далі, скориставшись формулами Крамера, остаточно отримаємо |  Розділивши обидві частини другого рівняння системи (1) на 2, отримаємо систему |  Розділивши елементи другого рядка на 2, отримаємо |  Помножимо елементи першого рядка послідовно на -2, -4 і -5. Отримані результати додамо відповідно до елементів другої, третьої і четвертої рядків. отримаємо матрицю |

Нехай маємо невироджених матрицю

  1.  А чи є правою мета, якщо вона досягається таким насильством, нехай навіть і вимушеним?
  2.  Завдяки посланник по імені Гледіс Роудхейвер з Ель-Пасо (Техас) ми маємо наступний розповідь Аштара про його Команді. (Це послання передано нам другом).
  3.  У 1961 році американський фахівець Дж. Меллоун (J. Malloney) запропонував для спрощення пошуку ідей рекламних мотивів матрицю.
  4.  Для тих, кого це цікавить, ми маємо венеріанское походження. Яким ім'ям називають Венеру? Знайдіть відсутні ланки самі.
  5.  Інші нехай пропадуть пропадом!
  6.  І РАДА СТАРІЙШИН Прийняв рішення - нехай у Леоніда залишаються Гіпербореї, а у МЕНЕ будуть тільки справжні слов'янські Душі, Святорусічі.
  7.  Маємо честь запросити Вас на урочистий прийом з нагоди відкриття нового маршруту Компанія «Ван вориння» «Джилліан» 20.00 Чорна краватка

 , Її визначник

тоді

=  (4)

де А  j (  = 1, 2, 3; j = 1, 2. 3) - алгебраїчне доповнення елемента ij определителе матриці А, Яке є твором  на мінор (визначник другого порядку), отриманий викреслюванням  -ої рядки і j-го стовпця в визначнику матриці А.

Рішення типового прикладу. Розглянемо систему лінійних рівнянь |  Дану систему рівнянь записати в матричній формі та розв'язати цю проблему за допомогою оберненої матриці.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати