На головну

 Частина I. Рішення системи лінійних рівнянь за формулами Крамера. рішення типового |  Знайдемо довжину сторони АВ. |  Так як висота СD перпендикулярна стороні АВ, то кутові коефіцієнти цих прямих протилежні за величиною і протилежні за знаком, тобто |  Частина I. |  Формули (2) називаються формулами Крамера. |  Нехай маємо невироджених матрицю |  Дану систему рівнянь записати в матричній формі та розв'язати цю проблему за допомогою оберненої матриці. |  Розділивши обидві частини другого рівняння системи (1) на 2, отримаємо систему |  Розділивши елементи другого рядка на 2, отримаємо |  Помножимо елементи першого рядка послідовно на -2, -4 і -5. Отримані результати додамо відповідно до елементів другої, третьої і четвертої рядків. отримаємо матрицю |

Далі, скориставшись формулами Крамера, остаточно отримаємо

  1.  А) за формулами Крамера, б) методом зворотної матриці, в) методом Гаусса, г) за допомогою пакета прикладних математичних програм MathCAD (Excel).
  2.  А. Відновлення сільського господарства. Панщинне господарство. Остаточне закріпачення селян. Соборне укладення 1649 р
  3.  А. Остаточне прояв
  4.  Аналогічно отримаємо напругу після розсування пластин
  5.  В якості остаточного господаря
  6.  У свою чергу, при застосуванні актуарного методу отримаємо

.

Здійснимо перевірку правильності отриманого рішення, підставивши його в кожне рівняння заданої системи:

Всі три рівності вірні, тому робимо висновок про правильність отриманого рішення.

відповідь: х = 0; у = -1; z = 2.

частина II

Матричний метод розв'язання системи лінійних рівнянь. Нехай потрібно, використовуючи формули Крамера, вирішити систему |  Розглянемо систему лінійних рівнянь
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати