На головну

 Частина I. Рішення системи лінійних рівнянь за формулами Крамера. рішення типового |  Формули (2) називаються формулами Крамера. |  Нехай потрібно, використовуючи формули Крамера, вирішити систему |  Далі, скориставшись формулами Крамера, остаточно отримаємо |  Розглянемо систему лінійних рівнянь |  Нехай маємо невироджених матрицю |  Дану систему рівнянь записати в матричній формі та розв'язати цю проблему за допомогою оберненої матриці. |  Розділивши обидві частини другого рівняння системи (1) на 2, отримаємо систему |  Розділивши елементи другого рядка на 2, отримаємо |  Помножимо елементи першого рядка послідовно на -2, -4 і -5. Отримані результати додамо відповідно до елементів другої, третьої і четвертої рядків. отримаємо матрицю |

Так як висота СD перпендикулярна стороні АВ, то кутові коефіцієнти цих прямих протилежні за величиною і протилежні за знаком, т. Е.

  1.  D2.2 Кутові з'єднання
  2.  H - висота світил.
  3.  I. Коефіцієнти ліквідності.
  4.  II. По суб'єктивний бік в залежності від форми вини виділяють: необережних і навмисних злочинців.
  5.  А. Нілл: бути на боці дитини
  6.  А.3 Коефіцієнти, що враховують втрату стійкості при зсуві
  7.  Аналіз прямих матеріальних витрат

кСD = .

Рівняння прямої, що проходить через дану точку М11; у1) В заданому напрямку, має вигляд:

 (4)

Підставивши в (4) координати точки з (10; 6) і кСD =  , Отримаємо рівняння висоти СD:

у - 6 = (х - 10), 4у - 24 = 3х - 30, 3х - 4у - 6 = 0 (СD). (5)

Для знаходження довжини СD визначимо координати точки D, вирішивши систему рівнянь (АВ) і (CD):

 , звідки х = 2, у = 0, тобто D (2; 0)

Підставивши в формулу (1) координати точок С і D, знаходимо:

СD = .

5. Рівняння кола радіуса R з центром в точка е (  ) має вигляд:

 (6)

Так як СD є діаметром шуканої окружності, то її центр Е є середина відрізка СD. Скористаємося формулами ділення відрізка навпіл, отримаємо:

Отже, е (6; 3) і R =  = 5. Використовуючи формулу (6), отримуємо рівняння шуканої окружності:

6. Безліч точок трикутника АВС є перетин трьох напівплощин, перша з яких обмежена прямий АВ і містить точку С, друга обмежена прямий ВС і містить точку А, а третя обмежена прямий АС і містить точку В.

Для отримання нерівності, що визначає полуплоскость, обмежену прямий АВ і містить точку С, підставимо в рівняння прямої АВ координати точки С:

 > 0

Тому шукане нерівність має вигляд: 4х+3у .

Для складання нерівності, що визначає полуплоскость, обмежену прямий ВС і містить точку А, знайдемо рівняння прямої ВС, підставивши в формулу (2) координати точок В і С:

 (ВС).

Підставивши в останнє рівняння координати точки А, маємо:

 <0. Шукане нерівність буде 2х - у - 14  . Подібним чином складемо нерівність, що визначає полуплоскость, обмежену прямий АС і містить точку В:  <0. Третє шукане нерівність буде х+7у -52  . Отже, безліч точок трикутника АВС визначається системою нерівностей:

На рис. 1 в декартовій прямокутній системі координат хОу зображений трикутник АВС, висота СD, окружність з центром в точці Е і діаметром CD

.

Мал. 1 Знайдемо довжину сторони АВ. |  Частина I.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати