На головну

 анотація |  Тема 2. Елементи теорії ймовірностей |  Рішення. |  геометрична ймовірність |  Рішення. |  Рішення. |  Рішення. |  Рішення. |  Приклад 4. |  Рішення. |

елементи комбінаторики

  1.  BB.1.2 Елементи решітки з одиничних кутиків
  2.  I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
  3.  I. Елементи теорії ймовірностей
  4.  II. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
  5.  jЕлементи математичної статистики - Спроба 1
  6.  P Попередньо напружені стрижні і складові елементи системи груп В і С
  7.  VI.1. Структурні елементи нуклеїнових кислот

Розглянемо сукупність різних елементів  . Довільну упорядковану вибірку з цих елементів називатимемо з'єднанням. Наприклад, при киданні монет 5 разів випадання герба і решки можуть дати з'єднання ГРГРГ.

розміщеннями з  елементів по  називаються сполуки, кожне з яких містить рівно  різних елементів, вибраних з даних  елементів і які відрізняються або самими елементами, або порядком елементів. позначають  і обчислюють, враховуючи, що  , За такою формулою

.

Розміщення, складені з  елементів по  і розрізняються лише порядком елементів називаються перестановками

.

поєднаннями з  елементів по  називаються такі сполуки, кожне з яких містить рівно  елементів і які відрізняються хоча б одним елементом

.

Біном Ньютона. Натуральна ступінь суми двох величин обчислюється за формулою

коефіцієнти  називаються біноміальними. Загальні методичні вказівки |  Випадкові події, їх класифікація та дії над ними
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати