Головна

 анотація |  Випадкові події, їх класифікація та дії над ними |  Рішення. |  геометрична ймовірність |  Рішення. |  Рішення. |  Рішення. |  Рішення. |  Приклад 4. |  Рішення. |

Загальні методичні вказівки

  1.  I. Загальні положення
  2.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  I. Загальні рекомендації
  4.  I. Загальні вимоги охорони праці
  5.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  6.  II. Які загальні фактори впливають на постановку мети виховання?
  7.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Студент виконує варіант, що співпадає з двома останніми цифрами його навчального шифру. Наприклад, згідно з шифру 5311/12, студент виконує варіант № 12. Якщо останні цифри шифру перевершують число 20, слід відняти число, кратне 20. Наприклад, 5311/26, відповідає варіант № 6, отриманого при відніманні  або шифру 5311/53 відповідає № 13 .

При виконанні контрольних робіт необхідно дотримуватися таких правил:

1. Кожну контрольну роботу слід виконувати в окремій (учнівської) зошити, на зовнішньої обкладинці вказати прізвище, ім'я, по батькові, повний шифр, номер контрольної роботи.

2. Робота виконується чорнилом (не червоні) з полями для зауважень рецензента.

3. Рішення задач повинні бути докладними, без скорочення слів. Перед рішенням кожного завдання повинно бути присутнім її умова.

4. Завдання розташовувати в порядку номерів, вказаних в завданні, не змінюючи цих номерів.

4.2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи № 5 Тема 2. Елементи теорії ймовірностей |  елементи комбінаторики
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати