На головну

 Лінійні операції над матрицями |  множення матриць |  Визначники |  властивості визначників |  Зворотні матриці |  Системи лінійних алгебраїчних рівнянь |  матричний метод |  метод Гаусса |  Ранг матриці |  Властивості рангу матриці |

Завдання для самостійної роботи

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Загальна характеристика роботи
  4.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  5.  I. Мета та завдання дисципліни
  6.  I. Цілі і завдання дисципліни
  7.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

знайти , ,

1. ,

2. ,

Обчислити визначники:

3.  4.  5.

6.  7.  8.

Перевірити справедливість рівності :

9. ,  10. ,

11. ,

12. ,

знайти  і зробити перевірку:

13.  14.

15.  16.

Перевірити справедливість рівності :

17. ,  18. ,

19. ,

20. ,

Вирішити системи методом Крамера та матричним методом:

21.  22.

23.  24.

25.  26.

27.  28.

29.  30.

Вирішити системи методом Гаусса:

31.  32.

33.  34.

35.  36.

37.  38.

39.  40.

41.  42.

43.  44.

Знайти ранг матриці :

45.  46.  47.

48.  49.  50.

51.  52.

53.  54.

Знайти власні значення і власні вектори матриці :

55.  56.

57.  58.

59.  60.

61.  62.

  Власні вектори і власні значення матриці |  Приклади використання алгебраїчного апарату для класичних економічних моделей.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати