На головну

 Методичні вказівки для практичних робіт студентів |  Частина 1. Лінійна алгебра |  Лінійні операції над матрицями |  множення матриць |  Визначники |  властивості визначників |  метод Гаусса |  Ранг матриці |  Властивості рангу матриці |  Власні вектори і власні значення матриці |

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

  1.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  2.  I. визначник ТА СИСТЕМИ
  3.  I. Створення радянської судової системи
  4.  II-е покоління систем рухомого зв'язку - цифрові системи
  5.  III. Система лінійних диференціальних рівнянь 1-го порядку з постійними коефіцієнтами.
  6.  III. Системи звичайних диференціальних рівнянь.
  7.  III.1.1 Загальний опис банківської системи

Розглянемо систему з 3-х алгебраїчних рівнянь з 3-ма невідомими:

 (1.1)

метод Крамера

Теорема 3.Якщо визначник матриці системи (1.1)

відмінний від нуля (  ), То система має єдине рішення, яке визначається формулами Крамера:

де

, , .

  Зворотні матриці |  матричний метод
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати